Očkování

Stanovisko odborných společností ČLS JEP k očkování nedonošených dětí
Dopisu pro zdravotnické pracovníky (DHCPL) ohledně přítomnosti latexu v krytce jehly předplněné stříkačky
Doporučení ČVS a OSPDL k očkování od 1.1.2018
Leták Spalničky
Infanrix 10-ti dávkové balení
očkování TBC - stanovisko
Spalničky-info 2017
Informace o výpadku vakcíny BoostrixPolio
Provakcinační argumentář
Stanovisko MZ ČR k proplácení neúplného očkování 
Nové aktualizace SPC přináší novinky u hexavakcín a HPV vakcín
preventivní očkovací programy VZP v roce 2016
právní poradna - může očkovat sestra ?
Stanovisko k očkování migrantů
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Doporučení ČVS k postupu při výpadku vakcíny Pediacel

Využívejme všech možností prevence rakoviny
 Sdělení SÚKL ze dne 23.9.2014 - dočasném pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití šarže Infanrix Hexa 
Zdravotní a očkovací průkaz - info
Očkování dítěte je povinné, jinak bude pokuta, rozhodl Ústavní soud
Očkovací látka D.T.Vax
Stanovisko k problematice očkování dětí s nízkou porodní hmotností (do 1500 g)
Doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním
AKTUÁLNÍ INFORAMCE O DOSTUPNOSTI HEXALAVALENTNÍ VAKCÍCNY PRO ÚČELY PRAVIDELNÉHO OČKOVÁNÍ OD 1. 1. 2014
Vyjádření právníka k hlášení odmítnutí povinného očkování
Vyjádření právníka k požadování souhlasu s nepovinným očkováním v souvislosti se změnou zákona 372/2011 Sb. a k obsahu informace
Vyplňování dotazníků do MŠ či na hromadné akce v souvislosti s nekompletním očkováním
Očkování - stanovisko k MUDr. Elekové
Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Odpovědi České vakcinologické společnosti ČLS JEP a jejich členů na časté dotazy v souvislosti s popíráním významu a účinnosti očkování
Přeočkování proti tetanu

HPV

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - Rotateq
Vakcína Bexsero
Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - Twinrix Paediatric
Bezpečnostní infomace - Infanrix 
Nežádoucí účinky po očkování
Poradna očkování
SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Infanrix Hexa
 

Pneumokok

Pandemická chřipka

Vykazování očkování

Sdělení SÚKL ze dne 20.6. k vakcíně MENVEO
Příbalové informace nepovinných očkovacích látek
Boostrix Polio - uvolnění do distribuce
Očkování proti klíšťové encefalitidě

Metodika k provádění pravidelného očkování proti tuberkulóze (TBC) v ČR
Informace o očkování proti rotavirům- projekt VZP od 1.2.2012

Hlavní hygienik k dodávkám OL na konci roku 2011
Očkování proti klíšťové encefalitidě
Informace o změně financování očkovacích látek pro povinná (pravidelná) očkování
Stanovisko SPLDD ČR, o.s. k problematice vykazování očkování
Připomínky OSPDL k navrhované úhradě povinného očkování ze zdravotního pojištění

Boostrix Polio - uvolnění do distribuce
Seznam kalmetizačních pracovišť
Zápis z jednání s kalmetizačními pracovišti v Praze dne 24.5.11
Informace SÚKL o vakcíně Adacel Polio a hlášení nežádoucích účinků po vakcinaci
Adacel Polio - dopis SÚKLu adresovany hlavnímu hygienikovi
Doporučený postup pro očkování proti sezónní chřipce
Národní strategie očkování proti pertusi
Akce VZP – podpora očkování proti rotavirům a HPV
Povinné očkování - výklad MZ ČR
Očkování proti rotavirům 
Informace o očkování dětí proti TBC
Svoz očkovací látky Boostrix polio
Informace k Boostrix Polio a Adacel Polio
Novela vyhlášky o očkování od 1.11.2010
Doporučený postup pro očkování proti meningokokovým onemocněním
AKCE HPV – VZP - 3. dávka zdarma

17_2_10_ GSK_Intermediary Quality Statement
23_12_09 Zpusob vykazovani a evidence ockovani v praxich PLDD od 1_1_2010
Vyjadreni VZP ke zpusobu vykazovani ockováni v roce 2010
22_12_09 Metodický pokyn k očkování od 1_1_2010
Stanovisko k vydávání očkovacích látek třetím osobám
Distribuce vakcín 

Návod na použítí 10dávkového balení vakcíny Priorix
Informace z jednání na MZČR týkající se očkovacích látek
Prohlášení GSK - Infanrix Hexa
Výklad vyhlášky č. 65 - 2009 Sb

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP