Nové články na portálu Dětský lékař

Screeningu sluchu u dětí ve věku 5-ti let

Prosím o Vaše laskavé zapojení do screening sluchu u dětí ve věku 5 let, informační leták ke stažení a vytištění do čekárny vaší ordinace ve velikosti A4 nebo A3 je níže . Více informací na zde
 
děkuji vám za spolupráci
 
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

___________________________________________________

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Informace o placení členských příspěvků v roce 2019

!!! Pozor změna částky !!!

 
Vážená paní doktorko, pane doktore,
 
Celorepubliková konference dne 10.11.2018 odsouhlasila zvýšení členských příspěvků. Výše členského příspěvku do Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR na rok 2019 je ve výši  3000,- Kč. V centrální pokladně zůstává 2000,- Kč a 1000,- Kč je převedeno na Váš region.
Nepracující důchodci, rezidenti PLDD a ženy na mateřské dovolené platí 1050,- Kč. Nárok na tento snížený členský příspěvek mají pouze ti, kteří neprovozují vlastní ordinaci a jejich občasný výdělek (např. zastupování, služby, LSPP) nepřevýší průměrně 5000,- Kč měsíčně.  Na vyžádání bude nutné tyto skutečnosti doložit čestným prohlášením.
Na Rezidenty PLDD se podmínka o výši příjmu nevztahuje.
 
Platbu, prosím, proveďte příkazem do České spořitelny a.s., na číslo účtu: 1935190369/0800, jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte ČÍSLO VAŠEHO ČLENSKÉHO PRŮKAZU. Příspěvky jsou zpracovávány elektronicky, tudíž bez uvedeného variabilního symbolu nelze platbu přiřadit!
 
Příspěvek uhraďte do 31.3.2019, kdy bude provedena kontrola placení členských příspěvků.

VOX INFO 1/2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám letos první vydání Vox info s aktuálními i o něco staršími informacemi, které by Vám měly pomoci  ve Vaší práci  v ordinaci PLDD. 
 
S pozdravem
Ctirad Kozderka

 
Obsah:

Toto číslo Vox info vyšlo dne 8.3.2019

Zpracoval: MUDr. Ctirad Kozderka

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Sestra v ordinaci PLDD II.

Sdružení praktických lékařů si Vás dovoluje pozvat na seminář:

Sestra v ordinaci PLDD

Registrace zde nebo na hlavní stránce v levém menu.

Pozvánku naleznete v příloze. Další informace zde

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Výstupy dotazníkového šetření mezi praktickými lékaři pro děti a dorost

Vážení kolegové,
 
v květnu až červenci 2018 se uskutečnilo dotazníkové šetření mezi praktickými lékaři pro děti a dorost (členy SPLDD). Díky spolupráci s Katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, jmenovitě s RNDr. L. Šídlem a Mgr. P. Sykáčkovou, vznikl dotazník mapující problematiku praktického lékařství pro děti a dorost přímo „ v terénu“ mezi PLDD.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Management v ordinaci PLDD 2019

Sdružení praktických lékařů si Vás dovoluje pozvat na cyklus seminářů:

Management v ordinaci PLDD

Pozvánku naleznete v příloze.

Registrace zde nebo na hlavní stránce v levém menu.

Aktuální znění cenového předpisu

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zpráva ze zahraniční cesty - EAP meeting, Brusel 7.12.2018

Ve dnech 7.12.-8.12.2018 se konalo výroční zasedání Evropské akademie pediatrů v Bruselu. Já jsem se zúčastnila zasedání jenom jeden den a to 7.12.2018.

Pracovní skupina pro adolescentní medicínu:
 Byl zmíněný projekt MOCHA- Models od child health appraised.  Byl to 3 letý projekt v rámci EU,( skončil v 11/2018) který hodnotil různé modely péče o dětskou populaci v primární linii  v Evropě. V rámci toho se zjišťovala i  úroveň vzdělávání v adolescentní medicíně. Ta je nedostatečná i teoretická a praktická část.
Výzva, aby pediatrické společnosti věnovaly více pozornosti vzdělávání v adolescentní medicíně ve svých curriculách. Je nutné vytvořit strukturu a obsah vzdělávání v adolescentní medicíně.
Zmíněná aktivita EuTEACH .Je to multidisciplinární síť školitelů z více než 20 zemí Evropy  i mimoevropských. Je předním mezinárodním poskytovatelem vzdělávacích materiálů a kurzů v oblasti adolescentní medicíny. Organizují  vzdělávací semináře a kurzy v rámci kongresů.
Pracovní skupina pro  AM má v plánu více spolupracovat přímo s UEMS( Unie evropských lékařských specializací). Připravit implementaci vzdělávání  nejenom od pediatrie k dospělé medicíně  ale i napříč všemi specializacemi.( www.euteach.com)

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP