Nové články na portálu Dětský lékař

Sněm SPLDD ČR 2019

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

4.4.2019_Usnesení Konference regionu Praha a Střední Čechy

Praha 4. 4. 2019 hotel Čechie
 
Usnesení konference:
Konference zvolila:
Mandátovou komisi ve složení:  MUDr. Barbora Brhlíková, MUDr. Lucie Otáhalová, MUDr. Irena Deylová.
Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Eva Vitoušová, MUDr. Ivana Nulíčková, MUDr. Alena Kyjonková

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Stanovisko Výboru SPLDD ČR k nabídce programu VZP PLUS pro podporu zvýšení dostupnosti praktických lékařů pro děti a dorost

Vážení kolegové,

jednotlivé pobočky VZP nabízejí lékařům účast v novém bonifikačním programu VZP Plus,

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Pozor důležitá informace

Od 1.4. je pro pravidelné očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám po dobu výpadku očkovací látky Priorix distribuována očkovací látka M-M-RVAXPRO.
 
Věnujte při vykazování  očkovacích látek pojišťovnám pozornost, kód SUKL náhradní vakcíny je jiný než u Priorixu.
 
PRIORIX  vykazujeme:
kód výkonu: 02105, + ZULP(0057521) + DG Z27.4
 
M-M-RVAXPRO
kód výkonu: 02105 +  ZULP(0026151) + DG Z27.4
 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

6.4.2019_Usnesení regionální konference Libereckého a Ústeckého kraje regionu SPLDD ČR

v Ústí nad Labem
 
Konference zvolila:
Mandátovou komisi ve složení:  MUDr Látalová ,MUDr Johnová, MUDr Svobodová
Návrhovou komisi ve složení: MUDr Valentová, MUDr Gabera, MUDr Michalík,
 
Konference schválila předložený program

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

USNESENÍ Regionální konference regionu Severní Morava a Slezsko ze dne 6.4.2019

ze dne 6.4.2018 v Olomouci
 
 
 
Konference vyslechla zahájení  konference a návrh programu                                            
Konference konstatuje, že není přítomna nadpoloviční většina členů SPLDD Regionu SM a Slezsko a proto ukončila své jednání pro neschopnost se usnášet.
Konference zvolila jako náhradní termín konání konference sobotu 6.4.2019 14:00 h

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Nová ambulance - dětské a dorostové gynekologie ÚPMD Podolí

Ambulance gynekologie dětí a dospívajících

Ambulance dětské a dorostové gynekologie se nachází  areálu budovy ÚPMD Podolí  - Podolské Nábřeží 157, Praha 4 . Ambulance dětské a dorostové gynekologie je umístěna v 1. podlaží ve vyšetřovně číslo 4.
Tel: 296511315
Na vyšetření je nutné se objednat, nejlépe mezi 12. 00 – 14. 00 hod. ve všední dny. V případě akutních obtíží je možné v ordinačních hodinách přijít, ale vždy po předchozí telefonické domluvě.
Ošetřující lékař:  MUDr. Dana Ondrová Ph.D., MBA, IFEPAG
                            MUDr. Kateřina Hamplová – Běhávková
                 

Ordinační hodiny:     Po - út  : 9.00 - 11.30        12.30 – 13.30                   

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

27.3.2019_Zápis ze schůze regionální rady SVČ regionu SPLDD ČR

Přítomni:         MUDr.Balatková,,MUDr.Sudková,MUDr.Hromádková,MUDr.Valentová
MUDr.Kulhánková,MUDr.Eisnerová, MUDr.Gabera,
MUDr. Pálová,MUDr.Svobodová,MUDr.Johnová,MUDr.Batelková
MUDr.Michalík,
Omluveni        MUDr.Lešanovská,MUDr.Fastrová,MUDr.Látalová
 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Informace o placení členských příspěvků v roce 2019

!!! Pozor změna částky !!!

 
Vážená paní doktorko, pane doktore,
 
Celorepubliková konference dne 10.11.2018 odsouhlasila zvýšení členských příspěvků. Výše členského příspěvku do Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR na rok 2019 je ve výši  3000,- Kč. V centrální pokladně zůstává 2000,- Kč a 1000,- Kč je převedeno na Váš region.
Nepracující důchodci, rezidenti PLDD a ženy na mateřské dovolené platí 1050,- Kč. Nárok na tento snížený členský příspěvek mají pouze ti, kteří neprovozují vlastní ordinaci a jejich občasný výdělek (např. zastupování, služby, LSPP) nepřevýší průměrně 5000,- Kč měsíčně.  Na vyžádání bude nutné tyto skutečnosti doložit čestným prohlášením.
Na Rezidenty PLDD se podmínka o výši příjmu nevztahuje.
 
Platbu, prosím, proveďte příkazem do České spořitelny a.s., na číslo účtu: 1935190369/0800, jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte ČÍSLO VAŠEHO ČLENSKÉHO PRŮKAZU. Příspěvky jsou zpracovávány elektronicky, tudíž bez uvedeného variabilního symbolu nelze platbu přiřadit!
 
Příspěvek uhraďte do 31.3.2019, kdy bude provedena kontrola placení členských příspěvků.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP