Nové články na portálu Dětský lékař

Seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy podle údajů Světové zdravotnické organizace k 9. 11. 2014

V souvislosti s novelizací vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dne 1. 11. 2010, uveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy podle údajů Světové zdravotnické organizace:
 
Státy s vyšším výskytem tuberkulózy jsou:
 
V Evropě: Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Litva, Lotyšsko, Moldávie, Rumunsko, Rusko a Ukrajina.

Upozornění - extra kredity + žádost

Blíží se konec kalendářního roku a s tím se uzavírá roční cyklus získávání kreditů celoživotního vzdělávání SPLDD.
Podle vzdělávacího řádu k vystavení Certifikátu celoživotního vzdělávání SPLDD je třeba získat :
 
 a/ 30 kreditů vystavených SPLDD.
           
 b/ 20 kreditů SPLDD + 10 kreditů vydaných jinou organizací, která kredity přiděluje. Zejména kredity přidělené absolvováním cyklu vzdělávání organizovaném OSPDL (kredity přiděluje ČLK)

Žádost o uznání kreditů je ke stažení níže. Žádost je třeba vyplnit a s kopiemi certifikátů odeslat do Centra SPLDD, U hranic 16, 100 00 Praha 10 do 31.12.2014, později došlé žádosti nebudou zařazeny.
 

Informace o placení členských příspěvků v roce 2015

Vážená paní doktorko, pane doktore,
 
výše členského příspěvku do Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, o.s. na rok 2015 je ve výši  2450,- Kč. V centrální pokladně zůstává 1600,- Kč a 800,- Kč je převedeno na Váš region, 50,- Kč je určeno na členství v evropských pediatrických organizacích.
 
Nepracující důchodci a ženy na mateřské dovolené platí 950,- Kč. Nárok na tento snížený členský příspěvek mají pouze ti, kteří neprovozují vlastní ordinaci a jejich občasný výdělek (např. zastupování, služby, LSPP) nepřevýší průměrně 5000,- Kč měsíčně.  Na vyžádání bude nutné tyto skutečnosti doložit čestným prohlášením.
 
Platbu, prosím, proveďte příkazem do České spořitelny a.s., na číslo účtu: 1935190369/0800, jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte ČÍSLO VAŠEHO ČLENSKÉHO PRŮKAZU. Příspěvky jsou zpracovávány elektronicky, tudíž bez uvedeného variabilního symbolu nelze platbu přiřadit!
 
Příspěvek uhraďte do 31.3.2015, kdy bude provedena kontrola placení členských příspěvků.
 

Zpráva ze zahraniční cesty K5. Kongres EAPS 17.-21.10.2014 Barcelona Španělsko

Ve dnech 18.-20.10 2014 jsem se zúčastnila Kongresu EAPS-Evropská akademie pediatrických společností.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

1.11.2014 - Usnesení Celorepublikové konference SPLDD

  • Konference se zúčastnilo 166 členů SPLDD, z toho 161 mandatářů
  • Konference zvolila:

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 7.10.2014

Přítomni: Dr. Šmatlák, Dr. Stará, Dr. Jojko, Dr. Chrz, Dr. Kudyn, Dr. Dvořák, Dr. Houba
Omluveni: Dr. Hülleová
Host: Dr. Chudoba, prezident ČLnK

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Komise pro péči o děti a dorost

Datum a  čas:    01. 07. 2014 od 09:00 hod.
                                                 
Místo:                Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, Praha 2, místnost č. 223k
 
Program jednání: 
Podněty k novele zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách                                                   
Proběhlo zdůvodnění návrhů a diskuze k návrhům ČPS ČLS JEP

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

2.kolo - MUDr. Eva Matoušková - Výběrové řízení na rezidenční místo

 
   MUDr. Eva Matoušková , Masarykova 444, 588 56  Telč, vyhlašuje ve smyslu
     Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví  a vyhlášky č. 186 / 2009 Sb. 
 
               výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
           Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 14. listopadu 2014.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP