Nové články na portálu Dětský lékař

2.kolo - MUDr. Hejlová Eva - Výběrové řízení na rezidenční místo

Vyhlašuji výběrové řízení na rezidenční místo ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb.
Vyhlašovatel a školitel:
MUDr. …Eva Hejlová……………………………
Praktický lékař pro děti a dorost
Adresa :……Ordinace PLDD, Temenická 92, 787 0l Šumperk…………………………
……………………………………….
………………………………………..
 
Počet rezidenčních míst: ……1………
 
Obor: Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Přihlášky doručte vyhlašovateli písemně do …28.11.2014…………………. na adresu:
…………………………………………
…MUDr. Eva Hejlová, Temenická 92, 787 01 Šumperk………………………………………
…………………………………………
K případným následujícím osobním pohovorům budou účastníci vyzváni hodnotící komisí elektronicky.
 

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 2. září 2014

Přítomni:  Dr. Šmatlák, Dr. Stará, Dr. Jojko, Dr. Chrz, Dr. Hülleová, Dr. Kudyn, Dr. Dvořák,
Omluveni: Dr. Houba Dr. Tautermann,

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

2.kolo - MUDr. Eva Matoušková - Výběrové řízení na rezidenční místo

   MUDr. Eva Matoušková , Masarykova 444, 588 56  Telč, vyhlašuje ve smyslu
     Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví  a vyhlášky č. 186 / 2009 Sb. 
 
               výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
           Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 15. října 2014.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Stanovisko KSL k návrhu České lékárnické komory na novelizaci zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

 
V Praze dne 2. 9. 2014
 
 
Koalice soukromých lékařů vyslovuje se zmíněným návrhem zásadní nesouhlas.
 
Odůvodnění:
 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Stanovisko KSL k ereceptu

Stanovisko Koalice soukromých lékařů (KSL) Koalice soukromých lékařů, která zastupuje prakticky všechny segmenty ambulantní péče, zásadně odmítá názor poslance Jiřího Skalického, dle něhož trvá na zavedení povinnosti předepisovat léky jen elektronicky. Žádáme, aby poslanecká sněmovna tuto povinnost zrušila a aby problematika elektronizace zdravotnictví byla řešena systémově, tj.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Veřejný příslib IPVZ

14.-15.11.2014 - DĚTSKÁ VÝŽIVA A OBEZITA V TEORII A PRAXI 2014

9.ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu se bude konat 14.-15.11.2014 v Poděbradech  

 
 Bližší informace k přihlášení se na konferenci naleznete na webových stránkách Společnosti pro výživu http://www.vyzivaspol.cz/kalendar/detska-vyziva-a-obezita-v-teorii-a-praxi-2014.html
Přihlašovat se můžete již od počátku měsíce září r.2014. Součástí konference je i společenský večer a možnost využít lázeňské procedury. 

Společnost pro výživu ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů a Pediatrické sekce Obezitologické společnosti Vás zve na již tradiční setkání lékařů a dalších zdravotnických i nezdravotnických pracovníků, kteří se zabývají výživou dětí a problematikou dětské obezity. Přednášky letošní konference jsou rozděleny do pěti částí, které budou prezentovány v pátek v průběhu celého dne a v sobotu dopoledne.

MUDr. Hülleová Ilona - Výběrové řízení na rezidenční místo

MUDr. Ilona Hülleová, Tovačovského 437, 767 01 Kroměříž , vyhlašuje ve smyslu
    Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví  a vyhlášky č. 186 / 2009 Sb.
výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
         Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně či poštou do 15. srpna 2014. K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

MUDr. Yveta Tomanová s.r.o. - Výběrové řízení na rezidenční místo

MUDr. Yveta Tomanová s.r.o. , Fügnerova 466/39, 61300 Brno,
                                        vyhlašuje ve smyslu
     Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví  a vyhlášky č. 186 / 2009 Sb. 
 
               výběrové řízení  na  dvě rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
           Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 1.srpna 2014.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP