Nové články na portálu Dětský lékař

Zápis z jednání Národní imunizační komise (NIKO) konaného dne 8. dubna 2015 na MZ ČR

Přítomní dle prezenční listiny.
1. Zahájení široké diskuse o očkování.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

stanovisko k nastavení proplácení kódu 02200 - návštěva novorozence dětskou sestrou

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Ing. Petr Schindler, Ph.D.
Ředitel útvaru pro kontrolu PZS
Jeremenkova 11
703 00 Ostrava - Vítkovice
_________________________________
 
V Praze dne 20.4.2015
 

Vážený pane inženýre,
  

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 24.3.2015

Přítomni:  Dr. Dvořák, Dr. Šmatlák, Dr. Jojko, Dr. Chrz, Dr. Kudyn, Dr. Houba, Dr. Tautermann,
Omluveni: Dr. Stará, Dr. Hülleová

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Sněm SPLDD ČR 2015

Registrace na Sněm 2015 zde

Bystřice nad Pernštejnem - Lísek
22. 5. 2015 – 24.5.2015
 
Vážené kolegyně a kolegové,
zasíláme první informaci o letošním Sněmu SPLDD ČR.
 
Termín: 22.– 24.5. 2015

stanovisko k přípravku APO Laktík For Baby

                                                                                                                   V Praze 12.4.2015
 
 
Vážený pane inženýre.
 
 
Po prostudování materiálů s informacemi k přípravku probiotické kapky APO-Laktík For Baby firmy Biocare Copenhagen Dánsko

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Dopis pediatrům - spolupráce FN KV plastická chirurgie

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
Klinika plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady je pracoviště s nejvyšší akreditací, zabývající se problematikou mnoha vrozených i získaných vad u dětí včetně akutních ošetření úrazů v oblasti rukou a obličeje.
Velice si ceníme spolupráce se všemi pediatry, a proto nám dovolte, abychom vás informovali o současném rozšířeném spektru péče, indikacích  a možností jejich řešení, které Vám náš tým může nabídnout.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Petice za zachování oboru praktický lékař pro děti a dorost

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
již rok jednáme o budoucnosti oboru PLDD a snažíme se zabránit jeho zrušení. Již rok trpělivě
disku tujeme o problému, který jsme nezpůsobili. Doposud nám nikdo neodpověděl na otázku, proč má být zrušen obor PLDD? Proč mají být dva obory (Dětské lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost) sloučeny do jednoho? Co se tím má vyřešit? Pokud se někdo domnívá, že tímto krokem vyřešíme nedostatek pediatrů obecně, nedostatek lékařů na DO a nedostatek budoucích PLDD v primární péči, že zkvalitníme vzdělávání, tak se z našeho pohledu hluboce mýlí. Důvody jako „horizontální prostupnost lékařů“, o které se tolik mluví, a „kompatibilita oborů s předpisy EU“
nás v tomto případě nepřesvědčí. Navíc jejich interpretace je nepravdivá a zavádějící.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 24.2.2015

Přítomni:  Dr. Šmatlák, Dr. Jojko, Dr. Chrz, Dr. Kudyn, Dr. Hülleová, Dr. Dvořák, Dr. Houba
Omluveni: Dr. Stará, Dr. Tautermann,

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP