Nové články na portálu Dětský lékař

14.-15.11.2014 - DĚTSKÁ VÝŽIVA A OBEZITA V TEORII A PRAXI 2014

9.ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu se bude konat 14.-15.11.2014 v Poděbradech  

 
 Bližší informace k přihlášení se na konferenci naleznete na webových stránkách Společnosti pro výživu http://www.vyzivaspol.cz/kalendar/detska-vyziva-a-obezita-v-teorii-a-praxi-2014.html
Přihlašovat se můžete již od počátku měsíce září r.2014. Součástí konference je i společenský večer a možnost využít lázeňské procedury. 

Společnost pro výživu ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů a Pediatrické sekce Obezitologické společnosti Vás zve na již tradiční setkání lékařů a dalších zdravotnických i nezdravotnických pracovníků, kteří se zabývají výživou dětí a problematikou dětské obezity. Přednášky letošní konference jsou rozděleny do pěti částí, které budou prezentovány v pátek v průběhu celého dne a v sobotu dopoledne.

MUDr. Hülleová Ilona - Výběrové řízení na rezidenční místo

MUDr. Ilona Hülleová, Tovačovského 437, 767 01 Kroměříž , vyhlašuje ve smyslu
    Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví  a vyhlášky č. 186 / 2009 Sb.
výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
         Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně či poštou do 15. srpna 2014. K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

MUDr. Yveta Tomanová s.r.o. - Výběrové řízení na rezidenční místo

MUDr. Yveta Tomanová s.r.o. , Fügnerova 466/39, 61300 Brno,
                                        vyhlašuje ve smyslu
     Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví  a vyhlášky č. 186 / 2009 Sb. 
 
               výběrové řízení  na  dvě rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
           Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 1.srpna 2014.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

MUDr. Hájková Eva - Výběrové řízení na rezidenční místo

Vyhlašuji výběrové řízení na rezidenční místo ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb.
Vyhlašovatel a školitel:
MUDr. Eva Hájková ………………………………
Praktický lékař pro děti a dorost
Adresa : Herbenova 1824, Kladno, 272 01…

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 10. června 2014

Přítomni:  Dr. Kudyn, Dr. Stará, Dr. Jojko, Dr. Chrz, Dr. Houba, Dr. Tautermann
Omluveni:  Dr. Dvořák Dr. Hülleová, Dr. Šmatlák

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

MUDr. Hejlová Eva - Výběrové řízení na rezidenční místo

Vyhlašuji výběrové řízení na rezidenční místo ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb.
Vyhlašovatel a školitel:
MUDr. …Eva Hejlová……………………………
Praktický lékař pro děti a dorost
Adresa :……Ordinace PLDD, Temenická 92, 787 0l Šumperk…………………………
……………………………………….
………………………………………..
 
Počet rezidenčních míst: ……1………
 
Obor: Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Přihlášky doručte vyhlašovateli písemně do …29.8.2014…………………. na adresu:
…………………………………………
…MUDr. Eva Hejlová, Temenická 92, 787 01 Šumperk………………………………………
…………………………………………
K případným následujícím osobním pohovorům budou účastníci vyzváni hodnotící komisí elektronicky.
 

MUDr. Dražan Daniel - Výběrové řízení na rezidenční místo

MUDr. Daniel Dražan, Ruských legií 352/III, 37701 Jindřichův Hradec vyhlašuje
ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186 / 2009 Sb. 
 
               výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
             Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 5.srpna 2014.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.
 

MUDr. Fiedlerová Lenka - Výběrové řízení na rezidenční místo

Vyhlašuji výběrové řízení na rezidenční místo ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb.
Vyhlašovatel a školitel:
MUDr. Lenka Fiedlerová
Praktický lékař pro děti a dorost
Adresa : Tyršova 897
               294 01  Bakov nad Jizerou
………………………………………..
 
Počet rezidenčních míst:  1
 
Obor: Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Přihlášky doručte vyhlašovateli písemně do  11.8.2014    na adresu:
Tyršova 897
294 01  Bakov nad Jizerou
…………………………………………
K případným následujícím osobním pohovorům budou účastníci vyzváni hodnotící komisí elektronicky.

Pediatrická ambulance Brandýs/L. s.r.o. - MUDr. Vitoušová Eva - Výběrové řízení na rezidenční místo

vyhlašuji výběrové řízení na rezidenční místo ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb.

 
Vyhlašovatel a školitel:
MUDr.Eva Vitoušová, Pediatrická ambulance Brandýs/L. s.r.o.
Praktický lékař pro děti a dorost
Adresa :
Riegrova 339/3
25001 Brandýs/L.
 
Počet rezidenčních míst: 1
 
Obor: Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Přihlášky doručte vyhlašovateli písemně od 7.7.2014 do 31.8.2014 na adresu:
Pediatrická ambulance  Brandýs/L. s.r.o.
MUDr. Eva Vitoušová
Riegrova 339/3
25001 Brandýs/L.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP