Nové články na portálu Dětský lékař

Otevřený dopis Koalice soukromých lékařů MUDr. M. Kubkovi

     V Praze dne 6. 6. 2016

 
 
 
Vážený pane prezidente ČLK,
 
kolegové nás upozornili na Vaše komentáře k prohlášením Koalice soukromých lékařů, uveřejněné v periodiku Tempus medicorum 5/2016 a na zápis z porady předsedů OS ČLK
19. 5. 2016 v Humpolci. Vzhledem k tomu, že oba materiály obsahují řadu zavádějících tvrzení
a nepravd, jsme nuceni reagovat:

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Z á p i s z jednání Národní imunizační komise (NIKO) konaného dne 9. února 2016 na Ministerstvu zdravotnictví

Přítomní dle prezenční listiny.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Školitelé 2016 - prezentace

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

USNESENÍ Sněmu SPLDD ze dne 21.5.-22.5.2016 konaného v Táboře

Sněm vyslechl zahájení předsedkyně SPLDD Ilony Hulleové
Sněm zvolil komise:

  • mandátovou ve složení: MUDr. Fastrová,Srncová,Růžičková
  • návrhovou ve složení: regionální předsedové SPLDD a MUDr. Rytíř

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Nežádoucí účinky léčiv 2/2016

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

PETICE - pro rodiče

volně ke stažení 

Vážená maminko, vážený tatínku,
jako praktičtí dětští lékaři si vážíme vaší důvěry, když nám svěřujete péči o své děti. Starost o vašeho potomka po zdravotní stránce a z hlediska správného psychického i tělesného vývoje považujeme za čest i poslání. Přejeme si, aby o vaše dítě bylo co nejlépe postaráno, proto si ceníme kvalitní přípravy, kterou pro naše povolání podstupujeme. Dostává se nám dobrého teoretického i praktického vzdělání. V praxi se snažíme, abychom jako lékaři znali vaše dítě od miminka po dospívajího a starali se o něj dlouhodobě a to nejenom ve velkých městech , ale i na venkově.

Prohlášení Sněmu Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR konaném v Táboře ve dnech 21.-22.5.2016

Praktičtí lékaři pro děti a dorost odmítají zastrašování veřejnosti ze strany vedení ČLK. Prohlašujeme zodpovědně, že ve svých ordinacích garantujeme kvalitu a bezpečnost zdravotní péče poskytované dětem.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 3.5.2016

Přítomni: Dr. Chrz, Dr. Dvořák, Dr. Jojko, Dr. Hülleová, Dr. Kudyn, Dr. Šmatlák, Dr. Šonka,
Dr. Houba, Dr. Tautermann
Host: Mgr. et Mgr. Vojtěch
 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Usnesení konference SPLDD východočeského regionu konané dne 23.4. 2016

Mandátová  komise: MUDr. Chaloupková, MUDr. Janečková ,  MUDr. Prokopová 
              
Návrhová komise: MUDr. Plšek,  MUDr. Bartoňová, MUDr.  Svobodová     

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP