Nové články na portálu Dětský lékař

Zápis z jednání Komise pro péči o děti a dorost

Datum a  čas:    01. 07. 2014 od 09:00 hod.
                                                 
Místo:                Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, Praha 2, místnost č. 223k
 
Program jednání: 
Podněty k novele zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách                                                   
Proběhlo zdůvodnění návrhů a diskuze k návrhům ČPS ČLS JEP

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

2.kolo - MUDr. Eva Matoušková - Výběrové řízení na rezidenční místo

 
   MUDr. Eva Matoušková , Masarykova 444, 588 56  Telč, vyhlašuje ve smyslu
     Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví  a vyhlášky č. 186 / 2009 Sb. 
 
               výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
           Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 14. listopadu 2014.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Zdravotní ředitelé ZP

Kontakty na zdravotní ředitele jednotlivých zdravotních pojišťoven. V případě nesrovnalostí ve vyúčtování apod. je možno přímo kontaktovat s problémy zdravotní ředitele.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Celorepubliková konference SPLDD ČR

1.11.2014
Kongresové centrum Floret
Průhonice
 

Sdělení SÚKL ze dne 23.9.2014 - dočasném pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití šarže Infanrix Hexa

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, informuje o neodkladném opatření držitele rozhodnutí o registraci, společnosti GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart, Belgie, spočívajícím v dočasném pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití níže uvedené šarže léčivého přípravku:
 
 

 Kód SÚKL Název LP Doplněk názvu Velikost balení Šarže Použitelnost do
25646 Infanrix Hexa Inj. plv. sus. 10x0.5ml LA+ST A21CC054A 10/2015

 
Distribuce, výdej a léčebné použití uvedené šarže se pozastavují preventivně po dobu dalšího vyšetřování na základě hlášení podezření na jeden závažný nežádoucí účinek. V daném okamžiku nic nenasvědčuje příčinné souvislosti hlášeného nežádoucího účinku s očkováním.

Mgr. Apolena Jonášová
Vedoucí sekce dozoru
v.z. RNDr. Helena Puffrová
Vedoucí odboru laboratorní kontroly
(na základě pověření ze dne 13.1.2014)

2.kolo - MUDr. Hejlová Eva - Výběrové řízení na rezidenční místo

Vyhlašuji výběrové řízení na rezidenční místo ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb.
Vyhlašovatel a školitel:
MUDr. …Eva Hejlová……………………………
Praktický lékař pro děti a dorost
Adresa :……Ordinace PLDD, Temenická 92, 787 0l Šumperk…………………………
……………………………………….
………………………………………..
 
Počet rezidenčních míst: ……1………
 
Obor: Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Přihlášky doručte vyhlašovateli písemně do …28.11.2014…………………. na adresu:
…………………………………………
…MUDr. Eva Hejlová, Temenická 92, 787 01 Šumperk………………………………………
…………………………………………
K případným následujícím osobním pohovorům budou účastníci vyzváni hodnotící komisí elektronicky.
 

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 2. září 2014

Přítomni:  Dr. Šmatlák, Dr. Stará, Dr. Jojko, Dr. Chrz, Dr. Hülleová, Dr. Kudyn, Dr. Dvořák,
Omluveni: Dr. Houba Dr. Tautermann,

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Stanovisko KSL k návrhu České lékárnické komory na novelizaci zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

 
V Praze dne 2. 9. 2014
 
 
Koalice soukromých lékařů vyslovuje se zmíněným návrhem zásadní nesouhlas.
 
Odůvodnění:
 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP