Nové články na portálu Dětský lékař

Informace pro poskytovatele-právnické osoby – zápis skutečného majitele do veřejného rejstříku

Od 1. ledna 2018 platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku zapsat svého skutečného majitele. Tuto povinnost musí splnit právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku do 1. ledna 2019 a lze ji splnit vypsáním návrhu v elektronické formě na www adrese

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Management v ordinaci PLDD 2019

Sdružení praktických lékařů si Vás dovoluje pozvat na cyklus seminářů:

Management v ordinaci PLDD

Pozvánku naleznete v příloze.

Registrace zde nebo na hlavní stránce v levém menu.

VOX INFO 7/2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám další vydání Vox info s aktuálními informacemi, které by Vám měly pomoci  ve Vaší práci  v ordinaci PLDD. 
 
S pozdravem
Ctirad Kozderka

 
Obsah:

Toto číslo Vox info vyšlo dne 11.12.2018

Zpracoval: MUDr. Ctirad Kozderka

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Smuteční oznámení - prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Česká lékařská společnost JEP
s hlubokým zármutkem oznamuje,
že v úterý dne 27. 11. 2018
zemřel ve věku 88 let
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
dlouholetý předseda ČLS JEP a významný internista, endokrinolog a osteolog.
 

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. se narodil v Horažďovicích 30. 6. 1930. V roce 2001 byl jmenován čestným občanem tohoto města. Po studiu na Lékařské fakultě UK v Plzni pracoval v Endokrinologickém ústavu, kde se věnoval zejména endokrinologii vápníku, osteologii a metabolismu kyseliny močové. Později odešel do   nemocnice Pod Petřínem, kde se stal přednostou interní kliniky a profesorem 2. LF UK.  V posledních letech pracoval v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích.

Mukolytika pro děti v prvních dvou letech života

Na žádost SÚKL ze dne 6.3.2018 bylo vypracováno stanovisko České pediatrické společnosti k léčivým látkám s mukolytickým účinkem u dětí v prvních dvou letech života. Na znění stanoviska se podíleli i odborníci z České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP.
Předkládáme odpovědi na otázky položené SÚKL-em :

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Stanovisko odborných společností ČLS JEP k očkování nedonošených dětí

Stanovisko České neonatologické společnosti, České společnosti alergologie a klinické imunologie, Odborné společnosti praktických dětských lékařů a České vakcinologické společnosti ČLS JEP k pravidelnému očkování nedonošených dětí.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

VOX INFO 6/2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
předkládáme Vám další vydání Vox info s aktuálními informacemi, které by Vám měly pomoci  ve Vaší práci  v ordinaci PLDD. 
 
S pozdravem
Ctirad Kozderka

 
Obsah:

Toto číslo Vox info vyšlo dne 21.11.2018
Zpracoval: MUDr. Ctirad Kozderka

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

2018_Usnesení celostátní konference SPLDD ČR

konané dne 10. 11. 2018 v Průhonicích
Konference:
I. schválila:

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Informace o placení členských příspěvků v roce 2019

!!! Pozor změna částky !!!

 
Vážená paní doktorko, pane doktore,
 
Celorepubliková konference dne 10.11.2018 odsouhlasila zvýšení členských příspěvků. Výše členského příspěvku do Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR na rok 2019 je ve výši  3000,- Kč. V centrální pokladně zůstává 2000,- Kč a 1000,- Kč je převedeno na Váš region.
Nepracující důchodci, rezidenti PLDD a ženy na mateřské dovolené platí 1050,- Kč. Nárok na tento snížený členský příspěvek mají pouze ti, kteří neprovozují vlastní ordinaci a jejich občasný výdělek (např. zastupování, služby, LSPP) nepřevýší průměrně 5000,- Kč měsíčně.  Na vyžádání bude nutné tyto skutečnosti doložit čestným prohlášením.
Na Rezidenty PLDD se podmínka o výši příjmu nevztahuje.
 
Platbu, prosím, proveďte příkazem do České spořitelny a.s., na číslo účtu: 1935190369/0800, jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte ČÍSLO VAŠEHO ČLENSKÉHO PRŮKAZU. Příspěvky jsou zpracovávány elektronicky, tudíž bez uvedeného variabilního symbolu nelze platbu přiřadit!
 
Příspěvek uhraďte do 31.3.2019, kdy bude provedena kontrola placení členských příspěvků.

VOX INFO 5/2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám další vydání Vox info s aktuálními informacemi, které by Vám měly pomoci  ve Vaší práci  v ordinaci PLDD. 
 
S pozdravem
Ctirad Kozderka

 
Obsah:

Toto číslo Vox info vyšlo dne 6.11.2018
Zpracoval: MUDr. Ctirad Kozderka

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP