Nové články na portálu Dětský lékař

2.kolo_MUDr. Jana Ráboňová - Výběrové řízení na rezidenční místo

Výběrové řízení na rezidenční místo – druhé kolo
 
MUDr. Jana Ráboňová, Tyršova 223, 595 01  Velká Bíteš
 vyhlašuje ve smyslu
Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186 / 2009 Sb.
 
               výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
           Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 10. listopadu 2016.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

2.kolo_MUDr. Daniela Verdánová - Výběrové řízení na rezidenční místo

Výběrové řízení na rezidenční místo – druhé kolo
 
MUDr. Daniela Verdánová, MBA , U Nemocnice 380/III , 377 01  Jindřichův Hradec
 vyhlašuje ve  smyslu
Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186 / 2009 Sb.
 
               výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
           Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 10. listopadu 2016.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Stanovisko MZ ČR k proplácení neúplného očkování

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Přehled mediálních výstupů týkajících se rušení oboru PLDD

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

PETICE - pro rodiče

volně ke stažení 
NOVINKA - PLAKÁT ke stažení 

Vážená maminko, vážený tatínku,
jako praktičtí dětští lékaři si vážíme vaší důvěry, když nám svěřujete péči o své děti. Starost o vašeho potomka po zdravotní stránce a z hlediska správného psychického i tělesného vývoje považujeme za čest i poslání. Přejeme si, aby o vaše dítě bylo co nejlépe postaráno, proto si ceníme kvalitní přípravy, kterou pro naše povolání podstupujeme. Dostává se nám dobrého teoretického i praktického vzdělání. V praxi se snažíme, abychom jako lékaři znali vaše dítě od miminka po dospívajího a starali se o něj dlouhodobě a to nejenom ve velkých městech , ale i na venkově.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 30.8.2016

Přítomni: Dr. Chrz, Dr. Jojko, Dr. Kudyn, Dr. Dvořák, Dr. Stará, Dr. Houba, Dr. Tautermann,
Dr. Šmatlák
Omluveni: Dr. Hülleová

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Setkání školitelů 2017

 
Vážení školitelé,
 
za Výbor Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vás srdečně zvu na tradiční setkání školitelů ve dnech 27. – 29. 1. 2017, v prostorech Hotelu Devět Skal, Milovy 11.

Přihlášky a odkaz pro rezervaci ubytování budou vyvěšeny od listopadu 2016.
 
 
S pozdravem

MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Zápis regionálního výboru Prahy a StČ konaného dne 1. 9. 2016 v restauraci Matylda

Přítomni: MUDr. Nulíčková, MUDr. Němeček, MUDr. Kyjonková, MUDr. Procházka, MUDr. Růžková, MUDr. Benešová, MUDr. Cabrnochová, MUDr. Szytányi

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Stanovisko Koalice soukromých lékařů k návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb. (sněmovní tisk 723)

V Praze dne 30. 8. 2016
 
  
KSL projednala návrh novely zákona č. 95/2004 Sb., včetně stanovisek SAS ČR a SPL ČR
se kterými se zcela ztotožňuje, a důrazně žádá o vypuštění odstavce 4, § 22 z návrhu novely zákona.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Stanovisko Koalice soukromých lékařů ke kampani ČLK „Zdravotnictví volá o pomoc“


 
V Praze dne 8. 8. 2016
 
 
Koalice soukromých lékařů (KSL) se na svém jednání 26. 7. 2016 zabývala i kampaní ČLK „Zdravotnictví volá o pomoc“ včetně petice, která je její součástí.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP