Nové články na portálu Dětský lékař

Zápis z jednání Vědecké rady České lékařské komory konaného dne 18. prosince 2014

Přítomni: MUDr. Milan Kubek – Prezident ČLK; MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. - Viceprezident ČLK, Předseda Vědecké rady ČLK; Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA; Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.; Doc. MUDr. Václav Dostál; Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.; Prim. MUDr. Jaromír Cheníček, CSc.; MUDr. Anna Jedličková; Doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.; Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.; Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc.; MUDr. Pavel Kubíček; MUDr. Ota Mach; Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc; Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.; MUDr. Jan Pajerek; Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.; MUDr. Václav Runt; MUDr. Zdeněk Slavík; Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.;
 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

9.12.2014_Zápis z jednání Regionální rady Regionu Severní Morava a Slezsko

Přítomni: MUDr.Pukovec,Přikrylová,Andresová,Saxová,Kuběnová,Nováková,Tvrdoňová
Omluveni: MUDr.Halašková,Polach

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Registrace_7.2.2015_Seminář OSPDL Praha + Střední Čechy

Registrace ZDE

Odborný seminář:

Dětská ortopedie.
Rehabilitace.  
 
který se koná dne 7. 2. 2015 v hotelu Krystal, ul. José Martího 2, Praha 6

Program

Význam bílkoviny pro dlouhodobý zdraví růst

přednáška prof. Bertholda Koletzka

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

10.1.2015_Regionální rada a Regionální výbor SPLDD Praha a Střední Čechy

Přítomni: MUDr. Nulíčková, MUDr. Němeček, MUDr. Kyjonková, MUDr. Chaloupková, MUDr. Schwarzová, MUDr. Růžková, MUDr. Kyjonková,
Telefonicky a mailem konzultována: MUDr. Szitányi

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Využívejme všech možností prevence rakoviny

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Tisková zpráva MZ ČR - 7.1.2015 + Vyjádření právníka

Žádná nová sankce za neočkování dětí se vůči lékařům nechystá, v jednání je pouze vyšší pokuta

 
 

V reakci na mylnou mediální interpretaci některých dopadů vládního návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví považujeme za nutné uvést na pravou míru, že tento zákon nezavádí žádnou novou sankci vůči těm lékařům, kteří odmítnou provádět povinná očkování dětí. Znění normy zůstává v tomto ohledu stejné. Navrhovanou změnou je o jeden milion vyšší možná pokuta, nikoli podmínky pro její udělení. Pokud zákon v této podobě bude schválen, změní se tedy pouze horní hranice výše pokuty, a to z dosud platných maximálně dvou na maximálně tři miliony Kč. 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Rezidenční místa

Pro PLDD je vyhlášeno 25 rezidenčních míst s celkovou dotací ve výši 1.584.000 Kč, tedy 33.000 Kč/měs. Oproti loňskému roku tak byla měsíční dotace navýšena o 2.000 Kč.

Počet vyhlášených míst je tak stejný jako v minulém roce, kde ale, bohužel, nebyla využita 3 místa. To je věc, která by se již neměla opakovat, pokud chceme mít argumenty pro zachování oboru.

Proto Vás velmi žádám, abyste, kdo máte volnou kapacitu, zažádali o rezidentské místo, tak aby došlo k naplnění celého počtu, ev. při větším převisu jsme mohli žádat i o navýšení, tak jak k tomu došlo v r.2013.

Abychom měli přehled o počtu zájemců a mohli ev. apelovat na další pracoviště, prosím ty, kteří se ujmou výchovy našich nástupců, aby tento fakt sdělili na Centrum - centrum@detskylekar.cz

Administrativní postup (Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2015 – LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ) najdete zde

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 16.3.2015.

Velmi Vám děkuji za spolupráci.

MUDr.Alena Šebková
Předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Zpráva ze zahraniční cesty - výroční zasedání Evropské akademie pediatrů 5.-6.12.2014 Brussel

Ve dnech 5.12.-6.12.2014 jsem se zúčastnila zasedání EAP v Brusselu. Z finančních důvodů byla pracovní cesta zkrácena na jeden a půl dne, takže jsem se nezúčastnila generálního zasedání, které se konalo v sobotu odpoledne.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 11. prosince 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

Přítomni:       MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Mach Jiří, MUDr. Mach Ota, MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP