Nové články na portálu Dětský lékař

Manuál – GDPR v ordinaci praktického lékaře

5.3.2018

Sdružení připravilo pro své členy materiál GDPR v ordinaci praktického lékaře, který obsahuje soubor konkrétních vzorů a návodů, jak splnit administrativní povinnosti podle GDPR.
Materiál Sdružení má 10 částí a skládá se z celkem 11 souborů (část 2 je rozdělena do dvou samostatných souborů). Soubory jsou ke stažení níže na této stránce. Soubory jsou ve formátu .docx a .xlsx. Tyto formáty byly zvoleny proto, aby bylo možno materiál upravovat a přizpůsobit jej potřebám konkrétní ordinace. Soubory GDPR v ordinaci praktického lékaře jsou v příloze tohoto článku ke stažení. Všechny soubory jsou k dispozici ke stažení níže.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

5.4.2018_Konference regionální Praha + Středočeského kraje

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

7.4.2018_Pozvánka na Regionální konferenci Ústeckého a Libereckého kraje

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Odborné semináře na téma eReceptu pořádaných MZČR a SÚKLem

další info zde

pozvánky přiloženy 
19.3.2018_Ústí nad Labem

Informace o placení členských příspěvků v roce 2018

Vážená paní doktorko, pane doktore,
 
výše členského příspěvku do Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR na rok 2018 je ve výši  2450,- Kč. V centrální pokladně zůstává 1600,- Kč a 800,- Kč je převedeno na Váš region, 50,- Kč je určeno na členství v evropských pediatrických organizacích.
 
Nepracující důchodci, rezidenti PLDD a ženy na mateřské dovolené platí 950,- Kč. Nárok na tento snížený členský příspěvek mají pouze ti, kteří neprovozují vlastní ordinaci a jejich občasný výdělek (např. zastupování, služby, LSPP) nepřevýší průměrně 5000,- Kč měsíčně.  Na vyžádání bude nutné tyto skutečnosti doložit čestným prohlášením.
Na Rezidenty PLDD se podmínka o výši příjmu nevztahuje.
 
Platbu, prosím, proveďte příkazem do České spořitelny a.s., na číslo účtu: 1935190369/0800, jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte ČÍSLO VAŠEHO ČLENSKÉHO PRŮKAZU. Příspěvky jsou zpracovávány elektronicky, tudíž bez uvedeného variabilního symbolu nelze platbu přiřadit!
 
Příspěvek uhraďte do 31.3.2018, kdy bude provedena kontrola placení členských příspěvků.

17.3.2018_Pozvánka SPOLEČNOU KONFERENCI REGIONŮ JIHOMORAVSKÉHO, ZLÍNSKÉHO A REGIONU VYSOČINA

Sdružení praktických lékařů pro děti
a dorost České republiky
 
 
Vás srdečně zve na 
 
SPOLEČNOU KONFERENCI REGIONŮ JIHOMORAVSKÉHO,

ZLÍNSKÉHO A REGIONU VYSOČINA
s odborným programem
v sobotu 17. března  2018
v hotelu Allvet Drnovice u Vyškova
 
(Drnovice 115 - 1 km od sjezdu z dálnice na 226 km D1).

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 7.2.2018

Přítomni: Dr. Šonka, Dr. Jojko, Dr. Hülleová, Dr. Kudyn, doc. Šmucler, Dr. Šmatlák

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Aktualizováno_Metodický postup k vykazování očkování od 1. 2. 2018

Preambule

S účinností od 1. ledna 2012 jsou zdravotní pojišťovny (dále jen „pojišťovny“) působící v České republice povinny hradit z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „v.z.p.“) léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek (dále jen „očkovací látky“ nebo „OL“), a to v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
V metodickém postupu jsou zpracována zejména platná znění § 30 Zákona, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem (dále jen „Vyhláška“), Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek (dále jen „antigenní složení“) a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. V případě změny souvisejících předpisů se mění i  tento metodický postup.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP