Nové články na portálu Dětský lékař

Informace o placení členských příspěvků v roce 2019

!!! Pozor změna částky !!!

 
Vážená paní doktorko, pane doktore,
 
Celorepubliková konference dne 10.11.2018 odsouhlasila zvýšení členských příspěvků. Výše členského příspěvku do Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR na rok 2019 je ve výši  3000,- Kč. V centrální pokladně zůstává 2000,- Kč a 1000,- Kč je převedeno na Váš region.
Nepracující důchodci, rezidenti PLDD a ženy na mateřské dovolené platí 1050,- Kč. Nárok na tento snížený členský příspěvek mají pouze ti, kteří neprovozují vlastní ordinaci a jejich občasný výdělek (např. zastupování, služby, LSPP) nepřevýší průměrně 5000,- Kč měsíčně.  Na vyžádání bude nutné tyto skutečnosti doložit čestným prohlášením.
Na Rezidenty PLDD se podmínka o výši příjmu nevztahuje.
 
Platbu, prosím, proveďte příkazem do České spořitelny a.s., na číslo účtu: 1935190369/0800, jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte ČÍSLO VAŠEHO ČLENSKÉHO PRŮKAZU. Příspěvky jsou zpracovávány elektronicky, tudíž bez uvedeného variabilního symbolu nelze platbu přiřadit!
 
Příspěvek uhraďte do 31.3.2019, kdy bude provedena kontrola placení členských příspěvků.

VOX INFO 5/2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám další vydání Vox info s aktuálními informacemi, které by Vám měly pomoci  ve Vaší práci  v ordinaci PLDD. 
 
S pozdravem
Ctirad Kozderka

 
Obsah:

Toto číslo Vox info vyšlo dne 6.11.2018
Zpracoval: MUDr. Ctirad Kozderka

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Aktualizováno_Metodický postup k vykazování očkování od 1. 10. 2018

Preambule

S účinností od 1. ledna 2012 jsou zdravotní pojišťovny (dále jen „pojišťovny“) působící v České republice povinny hradit z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „v.z.p.“) léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek (dále jen „očkovací látky“ nebo „OL“), a to v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
V metodickém postupu jsou zpracována zejména platná znění § 30 Zákona, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem (dále jen „Vyhláška“), Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek (dále jen „antigenní složení“) a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. V případě změny souvisejících předpisů se mění i  tento metodický postup.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Upozornění - extra kredity + žádost pro rok 2018

Blíží se konec kalendářního roku a s tím se uzavírá roční cyklus získávání kreditů celoživotního vzdělávání SPLDD. Podle vzdělávacího řádu k vystavení Certifikátu celoživotního vzdělávání SPLDD je třeba
získat:
a) 30 kreditů vystavených SPLDD, OSPDL – kontrolu všech akcí, které jsou
certifikované SPLDD, naleznete zde 
nebo
b) 20 kreditů SPLDD, OSPDL  + 10 kreditů vydaných jinou organizací, která kredity přiděluje, např. kredity ČLK

Nově jsou automaticky do sytému vzdělávání načítány vzdělávací akce OSPDL ČLS JEP – páteřní vzdělávání, školitelé, respirační akademie atd.
 
Žádost o uznání kreditů je ke stažení níže. Žádost je třeba vyplnit a s kopiemi certifikátů odeslat
do Centra SPLDD, U hranic 16, 100 00 Praha 10 do 10. 12. 2018 (pozor změna !!!), později došlé žádosti nebudou zařazeny.
 
Pokud nemáte minimálně 20 kreditů od SPLDD + OSPDL (zapsaných 
do systému), nemá smysl zasílat žádost o extra kredity.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

ASOCIACE INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU PODPORUJE LÉKAŘE V OTÁZCE DOSTUPNOSTI NEHRAZENÝCH VAKCÍN V ORDINACÍCH

Rádi bychom apelovali na českou veřejnost a naše zákonodárce v souvislosti s plánovanými změnami v systému výdeje vakcín. Aktuálně hrozí, že volitelné a z veřejného pojištění nehrazené vakcíny budou moci vydávat pouze lékárny. Skončil by tak funkční systém, v němž může vakcínu vydat přímo lékař ve své ordinaci. Koalice soukromých lékařů a Sdružení soukromých gynekologů k této problematice vydaly 19. září společné prohlášení „Fakta a mýty o projednávané změně způsobu očkování“. V zájmu zachování současného a pro očkované lidi komfortního stavu se dá jedině podepsat.
číst dále

Setkání školitelů 2019

Vážení školitelé,
 
za Výbor Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vás srdečně zvu na tradiční setkání školitelů ve dnech 25. – 26. 1. 2019, v prostorech Hotelu Clarion Congress Hotel Olomouc,
Jeremenkova 1082/36, 779 00 Olomouc.

Další informace budou následovat, přihlašování bude zde na webu.

 
 
S pozdravem
 
MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP

 

Kongresy a semináře

PLDD a lékarníci – profesionální spolupráce

Sdružení praktických lékařů si Vás dovoluje pozvat na seminář:

PLDD a lékarníci – profesionální spolupráce

Registrace zde nebo na hlavní stránce v levém menu.

Pozvánku naleznete v příloze.

Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) ke stávkové pohotovosti zdravotnických odborů

V Praze dne 17. 8. 2018
 
     Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) odmítají současnou snahu zdravotnických odborů politickým nátlakem zvrátit výsledky dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče na rok 2019 a vyzývá předsedu vlády a ministra zdravotnictví, aby tomuto tlaku nepodlehli.
     Kolegům pracujícím v nemocnicích přejeme maximálně kvalitní pracovní i platové podmínky. Zároveň jsme si jisti, že navýšení úhrad zdravotní péče, kterého zástupci nemocnic dosáhli v dohodovacím řízení a které je nejvyšší ze všech segmentů, je pro rok 2019 schopno plně pokrýt i požadavek odborových organizací na 10% navýšení osobních příjmů zaměstnanců.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP