Nové články na portálu Dětský lékař

2.kolo - MUDr. Eva Matoušková - Výběrové řízení na rezidenční místo

 
   MUDr. Eva Matoušková , Masarykova 444, 588 56  Telč, vyhlašuje ve smyslu
     Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví  a vyhlášky č. 186 / 2009 Sb. 
 
               výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
           Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 14. listopadu 2014.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Zdravotní ředitelé ZP

Kontakty na zdravotní ředitele jednotlivých zdravotních pojišťoven. V případě nesrovnalostí ve vyúčtování apod. je možno přímo kontaktovat s problémy zdravotní ředitele.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Celorepubliková konference SPLDD ČR

1.11.2014
Kongresové centrum Floret
Průhonice
 

Sdělení SÚKL ze dne 23.9.2014 - dočasném pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití šarže Infanrix Hexa

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, informuje o neodkladném opatření držitele rozhodnutí o registraci, společnosti GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart, Belgie, spočívajícím v dočasném pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití níže uvedené šarže léčivého přípravku:
 
 

 Kód SÚKL Název LP Doplněk názvu Velikost balení Šarže Použitelnost do
25646 Infanrix Hexa Inj. plv. sus. 10x0.5ml LA+ST A21CC054A 10/2015

 
Distribuce, výdej a léčebné použití uvedené šarže se pozastavují preventivně po dobu dalšího vyšetřování na základě hlášení podezření na jeden závažný nežádoucí účinek. V daném okamžiku nic nenasvědčuje příčinné souvislosti hlášeného nežádoucího účinku s očkováním.

Mgr. Apolena Jonášová
Vedoucí sekce dozoru
v.z. RNDr. Helena Puffrová
Vedoucí odboru laboratorní kontroly
(na základě pověření ze dne 13.1.2014)

2.kolo - MUDr. Hejlová Eva - Výběrové řízení na rezidenční místo

Vyhlašuji výběrové řízení na rezidenční místo ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb.
Vyhlašovatel a školitel:
MUDr. …Eva Hejlová……………………………
Praktický lékař pro děti a dorost
Adresa :……Ordinace PLDD, Temenická 92, 787 0l Šumperk…………………………
……………………………………….
………………………………………..
 
Počet rezidenčních míst: ……1………
 
Obor: Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Přihlášky doručte vyhlašovateli písemně do …28.11.2014…………………. na adresu:
…………………………………………
…MUDr. Eva Hejlová, Temenická 92, 787 01 Šumperk………………………………………
…………………………………………
K případným následujícím osobním pohovorům budou účastníci vyzváni hodnotící komisí elektronicky.
 

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 2. září 2014

Přítomni:  Dr. Šmatlák, Dr. Stará, Dr. Jojko, Dr. Chrz, Dr. Hülleová, Dr. Kudyn, Dr. Dvořák,
Omluveni: Dr. Houba Dr. Tautermann,

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Stanovisko KSL k návrhu České lékárnické komory na novelizaci zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

 
V Praze dne 2. 9. 2014
 
 
Koalice soukromých lékařů vyslovuje se zmíněným návrhem zásadní nesouhlas.
 
Odůvodnění:
 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Stanovisko KSL k ereceptu

Stanovisko Koalice soukromých lékařů (KSL) Koalice soukromých lékařů, která zastupuje prakticky všechny segmenty ambulantní péče, zásadně odmítá názor poslance Jiřího Skalického, dle něhož trvá na zavedení povinnosti předepisovat léky jen elektronicky. Žádáme, aby poslanecká sněmovna tuto povinnost zrušila a aby problematika elektronizace zdravotnictví byla řešena systémově, tj.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP