Nové články na portálu Dětský lékař

7.5.2015_Zápis regionálního výboru Prahy a StČ v restauraci Matylda

Přítomni: MUDr. Nulíčková, MUDr. Němeček, MUDr. Kyjonková, MUDr. Cabrnochová, MUDr. Procházka, MUDr. Kopecký, MUDr. Vitoušová, MUDr. Szitanyi Omluveni: MUDr. Růžková, MUDr. Benešová

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2015

 (verze ke dni 1. 1. 2015)
Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2015 (dále jen „Metodika“) upravuje způsob zajištění a proces provádění pravidelných povinných plošných očkování, včetně očkování určeného jen pro některé rizikové skupiny obyvatel - pojištěnců (dále jen „pravidelná očkování“).
Tato metodika je určena pro zdravotní pojišťovny a smluvní poskytovatele zdravotních služeb (dále jen „PZS“) při provádění pravidelných očkování.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1.1.2015

S účinností od 1. ledna 2012 jsou zdravotní pojišťovny (dále jen „pojišťovny“) působící v České republice povinny hradit z veřejného zdravotního pojištění léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek (dále jen „očkovací látky“), a to v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen „Zákon“). V případě změny souvisejících právních předpisů se mění i  tento metodický postup.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Akce v zahraničí v roce 2015

The 9th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases 
9. Světový celosvětové společnosti pro dětské infekční nemoci
Datum: 18.-21.11.2015
Místo:Rio de Janeiro, Brazil
wspid.kenes.com/

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 21. dubna 2015

Přítomni:  Dr. Dvořák, Dr. Šmatlák, Dr. Jojko, Dr. Chrz, Dr. Hülleová, Dr. Houba, Dr. Stará,
Dr. Tautermann,
 
Omluven: Dr. Kudyn

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Největší zaměstnanecká pojišťovna 211 nebude regulovat lékaře

Největší zaměstnanecká Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR, ZP 211) neuplatní vůči smluvním lékařům gynekologům, ambulantním specialistům, praktickým lékařům pro dospělé a pediatrům regulace za rok 2014. 

Usnesení konference východočeského regionu SPLDD konané dne 11.4. 2015

 

               Mandátová  komise: MUDr. Bartoňová, MUDr. Janečková ,  MUDr. Prokopová 
               Volební komise : MUDr. Zavřel, MUDr. Sedláčková, MUDr. Výravská
               Návrhová komise: MUDr. Plšek,  MUDr. Zavřelová, MUDr. Petrtýlová , 
                                             MUDr.  Svobodová
                Pracovní předsednictvo : MUDr. Hrunka, MUDr. Petrtýlová, MUDr. Dvořáková ,
                                                         MUDr. Plšek
             

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Brožura OČKOVÁNÍ

Autoři: V. Marešová, A.Šebková, V. Jilichová Nová

Možnosti ochrany proti infekčním onemocněním

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

9.4.2015_Zápis Konference regionu Praha a Střední Čechy

·         Konference se zúčastnilo 22 členů SPLDD Praha a 19 členů SPLDD StČ

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP