Nové články na portálu Dětský lékař

Zápis z jednání pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ ze dne 22.1.15

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

16.2.2015_Zápis z jednání Regionální rady Regionu Severní Morava a Slezsko

Přítomni:MUDr.Pukovec,Přikrylová,Polach,Halašková,Tvrdoňová,za Dr.Novákovou MUDr.Kiršová
Omluveni: MUDr.Andresová,Saxová,Kuběnová,Nováková
Hosté: MUDr. Širůčková,Šimečková

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Vyšetření specifického IgG (IgG4) proti potravinám

Vyšetřování specifických protilátek izotypu IgG (včetně podtřídy IgG4) v diagnostice potravinové alergie nebo potravinové  intolerance nemá v současnosti oporu v medicíně založené na důkazu.
Česká společnost alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) na základě mezinárodních doporučení Evropské akademie alergologie a klinické imunologie (EAACI ), Americké akademie alergologie a klinické imunologie (AAAAI) a jiných mezinárodních i národních konsenzů nedoporučuje vyšetřování specifických IgG (ve všech podtřídách, včetně specifického IgG4) proti potravinám při podezření na potravinovou alergii nebo na potravinovou intoleranci.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Generační výměna

Vážená kolegyně ,vážený kolego
 
Výkonný výbor SPLDD ČR se rozhodl,na základě požadavku svých členů, vytvořit seznamy lékařů(seniorů),kteří se rozhodli z různých důvodů ukončit provozování svých praxí. Stejně tak by měl postupně vznikat seznam nových,mladých lékařů (juniorů),kteří již mají ,nebo v dohledné době mít budou,specializovanou způsobilost v oboru praktického lékařství pro děti a dorost a mají zájem získat privátní praxi. Vzhledem k tomu,že problematika převodu lékařských praxí je poměrně složitá,je snahou SPLDD  nejen monitorovat a koordinovat tyto aktivity ,ale oběma stranám aktivně pomáhat orientovat se v aktuální nabídce a dostupnosti konkrétních praxí PLDD na území ČR. Ty z Vás, které tato naše aktivita zaujala, žádáme o vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání do kanceláře SPLDD. Tím  pomůžete „ Projekt generační výměny v ordinaci PLDD“ uvést v život.

Informace o placení členských příspěvků v roce 2015

Vážená paní doktorko, pane doktore,
 
výše členského příspěvku do Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, o.s. na rok 2015 je ve výši  2450,- Kč. V centrální pokladně zůstává 1600,- Kč a 800,- Kč je převedeno na Váš region, 50,- Kč je určeno na členství v evropských pediatrických organizacích.
 
Nepracující důchodci a ženy na mateřské dovolené platí 950,- Kč. Nárok na tento snížený členský příspěvek mají pouze ti, kteří neprovozují vlastní ordinaci a jejich občasný výdělek (např. zastupování, služby, LSPP) nepřevýší průměrně 5000,- Kč měsíčně.  Na vyžádání bude nutné tyto skutečnosti doložit čestným prohlášením.
 
Platbu, prosím, proveďte příkazem do České spořitelny a.s., na číslo účtu: 1935190369/0800, jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte ČÍSLO VAŠEHO ČLENSKÉHO PRŮKAZU. Příspěvky jsou zpracovávány elektronicky, tudíž bez uvedeného variabilního symbolu nelze platbu přiřadit!
 
Příspěvek uhraďte do 31.3.2015, kdy bude provedena kontrola placení členských příspěvků.
 

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 24. ledna 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

Přítomni:       MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr. Mach Ota, MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Ningerová, MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Šindler, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Noví funkcionáři ČLS JEP

Oznamujeme členům OSPDL ČLS JEP, že na volebním Sjezdu delegátů ČLS JEP dne 28. ledna 2015 byli zvoleni noví funkcionáři pro období 2015-2018. Novým předsedou ČLS JEP se stal pan prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
 
Seznam všech zvolených členů předsednictva a revizní komise naleznete níže. Detailní informace o nich pak budou vystaveny v nejbližší době na webovské stránce ČLS JEP.

Setkání školitelů 2015

Vážení školitelé,
 
za Výbor Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vás srdečně zvu na tradiční setkání školitelů ve dnech 5. – 7. 6. 2015, v prostorech Hotelu JEZERKA s. r. o.,
Ústupky 278, 538 07 SEČ, Informace o hotelu najdete  http://www.jezerka.cz/

MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Odborné semináře v roce 2015 Praha + Středočeský kraj

Semináře se konají vždy první čtvrtek v měsíci v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2, stanice metra “C“ I.P.Pavlova, od 16:30 hodin
Vzdělávací akce jsou pořádány dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a jsou ohodnoceny 2 kredity. Odborný garant: MUDr. Natália Szitányi, MUDr. Bohuslav Procházka

5.2.15 Použití magistraliter léčiv v pediatrické praxi
PharmDr. Klovrzová Sylvie, FN Motol
Léčba zánětu pochvy a vulvy u dětí a dospívajících
MUDr.Hana Kosová, PhD, IFEPAG
JL Klinika Jana Lešťáka, Praha
Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP