Nové články na portálu Dětský lékař

Celostátní průzkum HealthCare Institute, o.p.s.

HealthCare Institute, o.p.s. si Vám ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost dovoluje upozornit na možnost zapojit se do celostátního průzkumu a měnit tak procesy v českých zdravotních pojišťovnách. Neváhejte prosím zodpovědět 9 otázek dotazníkového šetření, na základě kterých budou již 5. rokem v řadě hodnoceny zdravotní pojišťovny z pohledu ambulantních lékařů.
 
Cílem průzkumu je postupné zlepšování kvality služeb prostřednictvím hodnocení profesionálního přístupu a úrovně partnerského jednání českých zdravotních pojišťoven směrem k poskytovatelům zdravotní péče a také k pojištěncům.
 
Odkaz na dotazník v elektronické podobě je zde 
 
Možnost vyplnit dotazník je prodloužena do 14.6.2019.

!!! NOVÉ !!! - Stanovisko Výboru SPLDD ČR k nabídce programu VZP PLUS pro podporu zvýšení dostupnosti praktických lékařů pro děti a dorost

Vážení kolegové, 

VZP představila upravenou první část svého bonifikačního programu VZP Plus, který je zaměřený na zvýšení dostupnosti praktických lékařů. Oproti původním dodatkům, které rozeslaly regionální pobočky během dubna, byly upraveny některé parametry bonifikačního dodatku dle dohody náměstka VZP Ing. Šmehlíka se zástupci praktických lékařů.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Sněm SPLDD ČR 2019

Registrace na Sněm je možná zde

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Usnesení Konference západočeského regionu SPLDD konané dne 13.4.2019 v Plzni

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Usnesení konference JM regionu konané dne 13. 4. 2019 v Brně

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Usnesení Jihočeské regionální konference SPLDD ČR, 30.3.19, Strakonice

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

4.4.2019_Usnesení Konference regionu Praha a Střední Čechy

Praha 4. 4. 2019 hotel Čechie
 
Usnesení konference:
Konference zvolila:
Mandátovou komisi ve složení:  MUDr. Barbora Brhlíková, MUDr. Lucie Otáhalová, MUDr. Irena Deylová.
Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Eva Vitoušová, MUDr. Ivana Nulíčková, MUDr. Alena Kyjonková

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Pozor důležitá informace

Od 1.4. je pro pravidelné očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám po dobu výpadku očkovací látky Priorix distribuována očkovací látka M-M-RVAXPRO.
 
Věnujte při vykazování  očkovacích látek pojišťovnám pozornost, kód SUKL náhradní vakcíny je jiný než u Priorixu.
 
PRIORIX  vykazujeme:
kód výkonu: 02105, + ZULP(0057521) + DG Z27.4
 
M-M-RVAXPRO
kód výkonu: 02105 +  ZULP(0026151) + DG Z27.4
 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

6.4.2019_Usnesení regionální konference Libereckého a Ústeckého kraje regionu SPLDD ČR

v Ústí nad Labem
 
Konference zvolila:
Mandátovou komisi ve složení:  MUDr Látalová ,MUDr Johnová, MUDr Svobodová
Návrhovou komisi ve složení: MUDr Valentová, MUDr Gabera, MUDr Michalík,
 
Konference schválila předložený program

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

USNESENÍ Regionální konference regionu Severní Morava a Slezsko ze dne 6.4.2019

ze dne 6.4.2018 v Olomouci
 
 
 
Konference vyslechla zahájení  konference a návrh programu                                            
Konference konstatuje, že není přítomna nadpoloviční většina členů SPLDD Regionu SM a Slezsko a proto ukončila své jednání pro neschopnost se usnášet.
Konference zvolila jako náhradní termín konání konference sobotu 6.4.2019 14:00 h

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP