Nové články na portálu Dětský lékař

Výstupy dotazníkového šetření mezi praktickými lékaři pro děti a dorost

Vážení kolegové,
 
v květnu až červenci 2018 se uskutečnilo dotazníkové šetření mezi praktickými lékaři pro děti a dorost (členy SPLDD). Díky spolupráci s Katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, jmenovitě s RNDr. L. Šídlem a Mgr. P. Sykáčkovou, vznikl dotazník mapující problematiku praktického lékařství pro děti a dorost přímo „ v terénu“ mezi PLDD.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Management v ordinaci PLDD 2019

Sdružení praktických lékařů si Vás dovoluje pozvat na cyklus seminářů:

Management v ordinaci PLDD

Pozvánku naleznete v příloze.

Registrace zde nebo na hlavní stránce v levém menu.

Screeningu sluchu u dětí ve věku 5-ti let

Vážení kolegové,

 
Od 1.1.2019 byl zaveden screening sluchu u dětí ve věku 5 let. V příloze přikládáme metodický pokyn MZ k provádění screeningu sluchu u dětí, včetně přílohy č. 1, která obsahuje informace pro zákonného zástupce o zdravotním výkonu „Audiometrický screening sluchu dítěte ve věku 5 let“. Přílohou je dále materiál nazvaný „Desatero screeningu sluchu 5letých dětí“ a dopis předsedy České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku prof. MUDr. Viktora Chroboka, CSc., PhD.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Aktuální znění cenového předpisu

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zpráva ze zahraniční cesty - EAP meeting, Brusel 7.12.2018

Ve dnech 7.12.-8.12.2018 se konalo výroční zasedání Evropské akademie pediatrů v Bruselu. Já jsem se zúčastnila zasedání jenom jeden den a to 7.12.2018.

Pracovní skupina pro adolescentní medicínu:
 Byl zmíněný projekt MOCHA- Models od child health appraised.  Byl to 3 letý projekt v rámci EU,( skončil v 11/2018) který hodnotil různé modely péče o dětskou populaci v primární linii  v Evropě. V rámci toho se zjišťovala i  úroveň vzdělávání v adolescentní medicíně. Ta je nedostatečná i teoretická a praktická část.
Výzva, aby pediatrické společnosti věnovaly více pozornosti vzdělávání v adolescentní medicíně ve svých curriculách. Je nutné vytvořit strukturu a obsah vzdělávání v adolescentní medicíně.
Zmíněná aktivita EuTEACH .Je to multidisciplinární síť školitelů z více než 20 zemí Evropy  i mimoevropských. Je předním mezinárodním poskytovatelem vzdělávacích materiálů a kurzů v oblasti adolescentní medicíny. Organizují  vzdělávací semináře a kurzy v rámci kongresů.
Pracovní skupina pro  AM má v plánu více spolupracovat přímo s UEMS( Unie evropských lékařských specializací). Připravit implementaci vzdělávání  nejenom od pediatrie k dospělé medicíně  ale i napříč všemi specializacemi.( www.euteach.com)

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Adresa

Oznámení:
Z důvodu stěhování kanceláří do nových prostor je omezena činnost kanceláře do 24.1. (stěhování vrámci budovy).
Z výše uvedeného důvodu nemusí být vždy dostupný telefon. Kontakty jsou stále stejné.

Metodika provádění a vykazování včasného záchytu poruch autistického spektra (PAS) v ordinacích PLDD

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 

v souvislosti s nově zavedeným včasným záchytem poruch autistického spektra (PAS) v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku od 17.10.2016 a novým výkonem, prostřednictvím kterého se tento včasný záchyt vykazuje od 1.1.2017, Vám předkládáme Metodiku provádění a vykazování včasného záchytu PAS. Tato metodika je určena pro praktické použití PLDD, v jejichž kompetenci je včasný záchyt PAS. Vznikla po dohodě s OSPDL, byla projednána a odsouhlasena zástupci zdravotních pojišťoven.
 
 
MUDr. Ilona Hülleová
Předsedkyně SPLDD ČR

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

nové výkony pro odbornost 002

Vážení kolegové,
 
od 1.1.2019 byly zařazeny do seznamu zdravotních výkonů 2 nové výkony pro odbornost 002 – praktické lékařství pro děti a dorost. V příloze přikládáme podrobnější informaci k výkonům dle platné vyhlášky č. 301/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou je i vzor žádosti o nasmlouvání výkonů, který můžete v případě potřeby použít pro všechny zdravotní pojišťovny.
 
MUDr. Ilona Hülleová

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP