Zahraniční komise

Členové zahraniční komise jsou oficiálními delegáty SPLDD  v EAP nebo ECPCP.

Účastní  se jejich pravidelných zasedání  podle platných stanov. Aktivně reprezentují a prezentují primární pediatrickou péči ČR na evropské úrovni. Informují členy SPLDD o aktivitách pracovních komisí a pracovních skupin jmenovaných organizací.

Členové ZK k 1.1.2016:

  • MUDr.Gabriela Kubátová - delegát EAP pro primární pediatrii, delegát a člen Předsednictva ECPCP 
  • MUDr.Eva Matoušková - delegát ECPCP
  • MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová - delegát ECPCP
  • MUDr. Parvine Gricová - delegát ECPCP

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP