Profil OSPDL

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

Chcete-li si stáhnout přihlášku řádného člena Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP ve formátu rtf, klikněte zde!

Dne 1. 9. 1997 byla oficiálně přijata do České lékařské společnosti JEP nově založená Odborná společnost praktických dětských lékařů (OSPDL). Formálně vznikla OSPDL na sjezdu Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a jejím základem se stala dřívější vědecká rada této organizace.

Důvodem vzniku byla potřeba hájit stanoviska odbornosti na různých úrovních, kde doposud byla absence těchto názorů. Jediným partnerem v rovině odborné z oblasti pediatrie byla do té doby Česká pediatrická společnost. Vědomi si odlišnosti vnímání problematiky kterou řeší praktický lékař pro děti a dorost, vyvstala nutnost založení vlastní odborné společnosti.

Současně tak vnikla paralela s odborným zastoupením praktických lékařů pro dospělé, kteří již v té době měli vlastní odbornou společnost. Zakotvení pozice odbornosti praktický lékař pro děti a dorost v primární péči není možné bez pomoci vlastní odborné společnosti. Téma vzdělávání a to, že musíme průběžně dbát na uchování a rozvoji své odborné úrovně, to byly další důvody vzniku.

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP