Stanoviska

 Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) ke stávkové pohotovosti zdravotnických odborů  
Tisková zpráva KSL k výsledku Dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2019  
Tisková zpráva České stomatologické komory k tzv. "Projektu Ukrajina"
Dopis KSL předsedovi vlády a ministrovi zdravotnictví
Stanovisko Koalice soukromých lékařů (KSL) k projektu Ukrajina
Stanovisko Koalice soukromých lékařů k ereceptu
Stanovisko Koalice soukromých lékařů k návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb. (sněmovní tisk 723)
Stanovisko Koalice soukromých lékařů ke kampani ČLK „Zdravotnictví volá o pomoc“
Stanovisko Koalice soukromých lékařů k návrhu Národní strategie elektronického zdravotnictví České republiky 2016 – 2020
Otevřený dopis Koalice soukromých lékařů MUDr. M. Kubkovi
Prohlášení Koalice soukromých lékařů (KSL) k situaci ve zdravotnictví a k mediálním prohlášením České lékařské komory
Stanovisko KSL k návrhu zákona o neziskových zdravotnických zařízeních (dále také jen NezZZ)
Prohlášení Koalice soukromých lékařů k setkání s ministrem zdravotnictví dne 18. 8. 2015
Prohlášení Koalice soukromých lékařů ke zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče
Stanovisko KSL k návrhu České lékárnické komory na novelizaci zákona č. 48/1997 Sb.,  o veřejném zdravotním pojištění  
Stanovisko KSL k ereceptu
Prohlášení Koalice soukromých lékařů ke zveřejňování smluv  zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče - květen 14
Prohlášení Koalice soukromých lékařů ke zveřejňování smluv  zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče - duben 14
Dopis KSL ministru zdravotnictví - oslovení
Otevřený dopis KSL k  rukám poslankyní a poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Stanovisko Koalice soukromých lékařů k úhradové vyhlášce na rok 2014
Otevřený dopis Koalice ministru zdravotnictví ČR + Reakce Ministra na otevřený dopis
Veřejná výzva ředitelům zdravotních pojišťoven a ministru zdravotnictví ČR
Stanovisko Koalice soukromých lékařů k vyhlášce MZ 79/2013 Sb.
Otevřený dopis Koalice soukromých lékařů Vládě ČR
Prohlášení Koalice soukromých lékařů (KSL) k navýšení platby státu za státní pojištěnce
Stanovisko  KSL k pozměňovacímu návrhu poslanců Šťastného a Skalického,Sněmovní tisk 761/2013
Stanovisko Koalice soukromých lékařů (KSL) k elektronizace zdravotnictví
Prohlášení Koalice soukromých lékařů (KSL) k restrukturalizaci lůžkové péče v ČR
Prohlášení Koalice soukromých lékařů k návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti
dopis - odpověď Karlu Schwarzenbergovi
Dopis KSL premiérovi
Dopis ministru zdravotnictví ČR – protest proti způsobu sdělování změn ve zdravotnictví bez jejich projednání s odbornou veřejností
Stanovisko KSL k materiálu – tzv. pracovní verzi „Minimálních požadavků pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
Dopis KSL Premiérovi_6.3.12
Dopis Ministr - Rada poskytovatelů
Tiskové prohlášení KSL k přerozdělování finančních prostředků na zdravotní péči v roce 2012
Aplikace ustanovení zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Výzva KSL k návrhu úhradové vyhlášky na rok 2012
Stanovisko KSL k návrhu vyhlášky o Národním zdravotnickém informačním systému
Dopis ministru zdravotnictví týkající se přeregistrací
Tiskové prohlášení KSL ze dne 21.9.11 - krizový štáb
Stanovisko Rady SAS přesunu financování komplementu na AS
SPOLEČNÉ MEMORANDUM KSL a MZ ČR 
Reakce prezidenta ČLK na tiskové prohlášení MZ ČR
Společné stanovisko
Tiskové prohlášení Ministerstva zdravotnictví ČR: "Lékaři brání pouze své zájmy nikoliv zájmy pacientů"
Dopis KSL Ministrovi ze dne 24.5.2011
Prohlášení KSL k současné situaci ve zdravotnictví
Usnesení XXI. konference SPL ČR dne 16.4.2011
Společné memorandum KSL a MZ ČR
Připomínky KSL k návrhu zákona o zdravotních službách
Prohlášení KSL k projektu IZIP
Prohlášení KSL k úhradové vyhlášce 
Prohlášení k Děkujeme - odcházíme

15. 11. 2006 zápis z jednání Koalice soukromých lékařů
31. 10. 2006 zápis z jednání Krizového štábu
17. 10. 2006 zápis z jednání Krizového štábu
13. 09. 2006 prohlášení k NUZZ
12. 09. 2006 zápis z jednání Krizového štábu
06. 09. 2006 Nejnaléhavější úkoly - APRIMED
05. 09. 2006 zápis z jednání Krizového štábu
26. 06. 2006 KZPS dopis na ministra zdravotnictví
16. 06. 2006 KZPS dopis provozování lékáren
12. 06.2006 ČLK - tisková zpráva
06. 06. 2006 zápis z jednání Krizového štábu
30. 05. 2006 dopis prezidentovi
29. 05. 2006 prohlášení SAS k neziskovkám
23. 05. 2006 zápis z jednání Krizového štábu
22. 05. 2006 KŠP - tisková zpráva
20. 05. 2006 týden zdravotnického neklidu
15. 05. 2006 nejsme pokusnými králíky doktora Ratha - plakát líc
15. 05. 2006 nejsme pokusnými králíky doktora Ratha - plakát rub
27. 04. 2006 dopis prezidentovi

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP