Koalice soukromých lékařů (KSL)
15.11.2017

Dále uvedené organizace se začátkem roku 2001 dohodly, že se sdruží za účelem společného postupu při obhajobě soukromého podnikání ve zdravotnictví, v obhajobě existence soukromých zdravotnických zařízení provozovaných členy uvedených sdružení.

Činnost sdružení řídí a koordinuje Vedení Koalice, složené ze statutárních zástupců organizací – členů Koalice soukromých lékařů.

Členy Koalice jsou níže uvedené právnické osoby reprezentující a zastupující lékaře vykonávající ambulantní zdravotní péči v souladu s platnou legislativou České republiky. Na jednáních Koalice vystupují a hlasují členové prostřednictvím svých delegovaných zástupců.

Zástupce jednoho z členů Koalice je vždy na dohodnutou dobu pověřen svoláváním a řízením činnosti Koalice, jakož i vedením jejích jednání. Zodpovídá také za mediální prezentaci jednotlivých aktivit Koalice.

Každý člen Koalice vyvíjí činnost k dosažení jejích cílů a zdržuje se jakékoliv činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení těchto cílů. Cíle vycházejí z rozhodnutí Koalice.

Každý člen Koalice předává bez zbytečného odkladu výsledky své činnosti ve smyslu naplňování cílů Koalice zástupci pověřenému v danou dobu řízením Koalice a ten následně zajistí informovanost ostatních členů.

Pro přijetí společných návrhů a stanovisek je vždy nutný souhlas všech členů Koalice.

Statutární zástupci členů Koalice:

MUDr. Ilona Hülleová, za SPLDD ČR - Předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. za ČSK - Prezident České stomatologické komory

MUDr. Petr Šonka, za SPL ČR - Předseda Sdružení praktických lékařů ČR,

MUDr. Zorjan Jojko, za SAS ČR - Předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR

 

Vzdělávací akce

Sestra v ordinaci PLDD Pediatrický kongres Online vzdělávání PAS Online vzdělávání - Zdravotnická dokumentace

Časopis VOX

VOX PEDIATRIAE 5/2019

VOX info

Generální partner

Partneři