Nové články na portálu Dětský lékař

ČPZP - formulář - Potvrzení o poskytnutých službách v rámci LPS

Dobrý den,
 
Chtěla bych vás tímto informovat, že na webové stránky ČPZP, byl nově vložen formulář pro PL a PLDD „Potvrzení o poskytnutých službách v rámci LPS v roce 2016 pro VPL a PLDD“, který je potřebný doložit pro bonifikaci za LPS za rok 2016. Formulář je umístěn na adrese https://www.cpzp.cz/formulare/index.php?typ=3 a také je na něj odkaz zde: https://www.cpzp.cz/clanek/2804-0-Prakticky-lekar.html.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

2017 - Dodatky zdravotních pojišťoven - odsouhlasené

Vážené kolegyně a kolegové,
 
níže najdete finální a odsouhlasené texty úhradových dodatků ZP pro rok 2017 všech ZP, mimo Vojenskou ZP, s kterou se nepodařilo uskutečnit společné jednání.
 
Vedení SPLDD se podařilo dohodnout s ostatními ZP řadu navýšení u smluvních položek (např. kód očkování na 1,14 Kč) a úpravu regulací nad rámec ministerské vyhlášky. Vzhledem k těmto příznivým finančním ujednáním doporučujeme Vám, naším členům, tyto úhradové dodatky podepsat. Stejně tak významně doporučujeme přihlášení se k programu Akord u VZP.U tohoto programu nabízí VZP významné navýšení a bonifikační položky v našem subsegmentu,snadno dosažitelné většinou PLDD.
 
Zároveň mi dovolte, popřát Vám jménem vedení SPLDD příjemné prožití vánočních svátků a PF 2017.
 
MUDr. Ilona Hülleová
Předsedkyně SPLDD ČR

Revírní bratrská pokladna - Cenový dodatek pro rok 2017
Oborová zdravotní pojišťovna - Cenový dodatek pro rok 2017
Zdravotní pojišťovna ŠKODA - Cenový dodatek pro rok 2017
Zdravotní pojišťovna MV ČR - Cenový dodatek pro rok 2017
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Cenový dodatek pro rok 2017
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - Cenový dodatek pro rok 2017

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Adresa

 

Těsnopisecká zpráva z jednání Senátu 14.12.16 - výběr

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Usnesení senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku 13.12.16

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Upozornění - extra kredity + žádost 2016

Blíží se konec kalendářního roku a s tím se uzavírá roční cyklus získávání kreditů celoživotního vzdělávání SPLDD.
Podle vzdělávacího řádu k vystavení Certifikátu celoživotního vzdělávání SPLDD je třeba získat :
 
 a/ 30 kreditů vystavených SPLDD - kontrolu všech akcí, které jsou certifikované SPLDD naleznete zde
           
 b/ 20 kreditů SPLDD + 10 kreditů vydaných jinou organizací, která kredity přiděluje. Zejména kredity přidělené absolvováním cyklu vzdělávání organizovaném OSPDL (kredity přiděluje ČLK)

Žádost o uznání kreditů je ke stažení níže. Žádost je třeba vyplnit a s kopiemi certifikátů odeslat do Centra SPLDD, U hranic 16, 100 00 Praha 10 do 31.12.2016, později došlé žádosti nebudou zařazeny.

Pokud nemáte minimálně 20 kreditů od SPLDD nemá cenu zasílat žádost o extra kredity.
Kontrolu je možno provést zde.

Upozorňuji, že akce OSPDL (páteřní vzdělávaní, semináře) jsou certifikovány ČLK, tudíž v systému na webu nejsou, pouze jako extra kredity.

Přidělený Certifikát si následně vytisknete z webových stránek sami.
 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 23.11.2016

Přítomni: Dr. Jojko, Dr. Chrz, Dr. Hülleová, Dr. Kudyn, Dr. Šmatlák, Dr. Šonka, Dr. Tautermann,

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z regionální rady Prahy a StČ konané dne 26. 11. 2016 v hotelu Krystal Praha

 
Přítomni: MUDr. Nulíčková, MUDr. Kyjonková, MUDr. Růžková, MUDr. Benešová, MUDr. Cabrnochová, MUDr. Vitoušová, MUDr. Szitányi , MUDr. Skála, MUDr. Kopecký, MUDr. Fabiánová, MUDr. Otáhalová, MUDr. Neustupová, MUDr. Hvězdová
 
Omluveni: Procházka, Němeček

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Změna v nastavení úhrad ve skupině 02 – Prostředky pro inkontinentní.

Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,
dovolujeme si Vás informovat o změně v nastavení úhrad ve skupině 02 – Prostředky pro inkontinentní. S platností od 1. 12. 2016 dochází ke změně úhrad u dalších typů zdravotnických prostředků zařazených v Úhradovém katalogu VZP – ZP ve skupině 02 – Prostředky pro inkontinentní. Konkrétně se tedy jedná o kalhotky absorpční pro těžkou inkontinenci.
 
Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že při kategorizaci byly přijaty některé z Vašich připomínek a finální návrh již počítá s rozčleněním absorpčních kalhotek nejen dle velikosti a savosti, ale také dle Vámi požadovaného typu pomůcky. Přílohou Vám zasíláme přehled kategorií ve skupině kalhotek absorpčních.
 
K nastavení úhrad byla použita následující metodika výpočtu:

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Změna kódů SUKL u očkovací látky Infuvac

Došlo ke změně kódů SUKL u očkovací látky Infuvac, situace podobná jako bal před časem u Infanrixu. VZP má nastaveny oba kódy a zatím problémy s vykazováním nejsou. Jsou problémy u rezortních pojišťoven, které vyřadily starý kód a vyhazují doklady očkování. 

K 30. 9. 2016 jsou vyřazeny kódy SÚKL léčivého přípravku INFLUVAC, tudíž dochází k odmítání vykázaných dokladů. Pro správné vykázání a následnou úhradu je nutno použít následující kódy:

0119651 INFLUVAC, 10X,05 ML - NAHRAZUJE SE: 0207169 0119652

INFLUVAC, 1X0,5 ML - NAHRAZUJE SE: 0207170

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP