Nové články na portálu Dětský lékař

Hlášení stavu očkovacích látek za 2. pololetí 2016

Připomínáme blížící se termín odeslání hlášení stavu očkovacích látek za 2. pololetí 2016. Hlášení je třeba zaslat do 31.1.2017.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Výsledky voleb do výboru a revizní komise OSPDL ČLS JEP na volební období 2017-2020

Volby proběhly v období od 8.12. do 23.12.2017. Ze sekretariátu ČLS JEP bylo rozesláno 1 064 volebních lístků, na sekretariát ČLS JEP se vrátilo 556 volebních lístků. Voleb se tedy účastnilo 52,26 % oprávněných voličů. Volební komise zasedala v sobotu 14.1.2017 ve večerních hodinách. Dle pravidel uvedených ve Volebním řádu ČLS JEP bylo vyřazeno 15 hlasovacích lístků jako neplatných (7 lístků bylo odesláno po termínu, na 5 lístcích byly provedeny nepovolené úpravy, na 2 volebních lístcích bylo označeno více volených kandidátů, než byl povolený počet, 1 lístek nebyl originálem).
V tabulce 1 jsou uvedeni kandidáti do výboru OSPDL ČLS JEP v pořadí dle obdržených hlasů. Členy výboru se stávají na volební období 2017-2020 MUDr. Alena Šebková, MUDr. Zdeněk Zíma, MUDr. Eva Svobodová, MUDr. Yveta Tomanová a MUDr. Hana Cabrnochová.

VOLBY OSPDL ČLS JEP 2016

Výsledky voleb do výboru a revizní komise OSPDL ČLS JEP na volební období 2017-2020

Vážení členové OSPDL ČLS JEP,

jak jsme Vás již dříve informovali, termín zaslání hlasovacích lístků pro volby členů výboru a revizní komise OSPDL byl posunut do 23.12.2016. Nyní jsou volební lístky soustředěny na sekretariátu ČLS JEP v Praze. Volební komise bude otevírat obálky a sčítat hlasy v sobotu 14.1.2017 ve večerních hodinách. Celý proces zpracování volebních lístků bude zaprotokolován dle Volebního řádu platného pro všechny organizační složky ČLS JEP. Jakmile budou výsledky voleb známy, budete informováni prostřednictvím našich webových stránek a Voxu.

Za volební komisi
MUDr. Ctirad Kozderka

Mýty a pohádky kolem lékařů a EET

V poslední době se objevují různé výklady (obvykle spojené s nabídkami na software na vedení EET) týkají se praxí praktických lékařů.
Dovolím si stručný komentář.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Pro praktiky, kteří v roce 2016 odsloužili 10 služeb LPS

Posílám v příloze informace od VZP (schválené i Svazem zdravotních
pojišťoven) k bonifikaci za LSPP za rok 2016.

Postup by měl být ten, že jednotlivý lékaři, kteří v roce 2016 sloužili
LPS, potřebují od toho u koho sloužili (zpravidla nemocnice) potvrdit
odsloužený počet služeb.

Následně by se měl vyplněný formulář (v příloze) doručit krajskému úřadu
(odboru zdravotnictví) a ten by měl taktéž potvrdit.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

ČPZP - formulář - Potvrzení o poskytnutých službách v rámci LPS

Dobrý den,
 
Chtěla bych vás tímto informovat, že na webové stránky ČPZP, byl nově vložen formulář pro PL a PLDD „Potvrzení o poskytnutých službách v rámci LPS v roce 2016 pro VPL a PLDD“, který je potřebný doložit pro bonifikaci za LPS za rok 2016. Formulář je umístěn na adrese https://www.cpzp.cz/formulare/index.php?typ=3 a také je na něj odkaz zde: https://www.cpzp.cz/clanek/2804-0-Prakticky-lekar.html.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

2017 - Dodatky zdravotních pojišťoven - odsouhlasené

Vážené kolegyně a kolegové,
 
níže najdete finální a odsouhlasené texty úhradových dodatků ZP pro rok 2017 všech ZP, mimo Vojenskou ZP, s kterou se nepodařilo uskutečnit společné jednání.
 
Vedení SPLDD se podařilo dohodnout s ostatními ZP řadu navýšení u smluvních položek (např. kód očkování na 1,14 Kč) a úpravu regulací nad rámec ministerské vyhlášky. Vzhledem k těmto příznivým finančním ujednáním doporučujeme Vám, naším členům, tyto úhradové dodatky podepsat. Stejně tak významně doporučujeme přihlášení se k programu Akord u VZP.U tohoto programu nabízí VZP významné navýšení a bonifikační položky v našem subsegmentu,snadno dosažitelné většinou PLDD.
 
Zároveň mi dovolte, popřát Vám jménem vedení SPLDD příjemné prožití vánočních svátků a PF 2017.
 
MUDr. Ilona Hülleová
Předsedkyně SPLDD ČR

Revírní bratrská pokladna - Cenový dodatek pro rok 2017
Oborová zdravotní pojišťovna - Cenový dodatek pro rok 2017
Zdravotní pojišťovna ŠKODA - Cenový dodatek pro rok 2017
Zdravotní pojišťovna MV ČR - Cenový dodatek pro rok 2017
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Cenový dodatek pro rok 2017
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - Cenový dodatek pro rok 2017

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Adresa

 

Těsnopisecká zpráva z jednání Senátu 14.12.16 - výběr

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Usnesení senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku 13.12.16

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP