Nové články na portálu Dětský lékař

27.10.17_Seminář Poruchy autistického spektra – komplexní péče

27.10.2017 Psychiatrická klinika, Velká posluchárna
Ke Karlovu 11, Praha 2

Pořadatel: Psychiatrická společnost ČLS JEP - Sekce dětské a dorostové psychiatrie
Česká lékařská komora

Prosím o POTVRZENÍ ÚČASTI NA mail: petra.uhlikova@vfn.cz do 19.10.2017

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Novela zákona o vzdělávání lékařů

Lékařská veřejnost v uplynulém volebním období očekávala nápravu chyb, které se staly v letech 2002 -2004 s přijetím zákona č. 95/2004 o vzdělávání lékařů. Lékaři oprávněně očekávali návrat k dobrým zkušenostem s minulou právní úpravou.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Obor PLDD - informace

Vážené kolegyně, kolegové,
 
poslední zprávy, týkající se legislativního procesu o znovu zařazení oboru PLDD mezi obory základní, byly celkem optimistické. Na předposlední schůzi sněmovny byla většinou přítomných poslanců podpořena novela zákona o vzdělávání, předložena poslanci klubu ODS, jmenovitě panem poslancem Svobodou. Tento návrh měl být opětovně projednán po prázdninách garančním zdravotním výborem na základě usnesení PS (poslanecká sněmovna).
K našemu údivu i údivu předkladatelů zdravotní výbor zcela ignoroval toto usnesení a tento bod na zdravotní výbor vůbec nezařadil. O důvodech můžeme spekulovat.(většina členů tohoto výboru byla přesvědčena o smysluplnosti argumentů návrhu a byla ochotna ho asi podpořit.) Zde se asi zcela jednoznačně ukázala morální „úroveň“ předsedy výboru Vyzuly (ANO) a poslance primáře Kasala (ANO), kteří byli zarytými odpůrci našich argumentů.
V této situaci nezbylo předkladateli novely zákona, poslanci Svobodovi (ODS), než využít jediné možnosti. Tou byla snaha zařadit tento bod přímo do nabitého navrhovaného programu poslední schůze PS. Hlasování, které proběhlo 5.září, a které by umožnilo novelu event. podpořit, nedopadlo v náš prospěch. Před hlasováním se osobní pochůzkou po poslancích negativně angažoval pan ministr Ludvík. Se slovy „přece nepodpoříte návrhy zákonů opozičního poslance“. Bohužel, ani poslanci KSČM, kteří až doposud hlasovali pro návrh, se v tomto hlasování se zdrželi. Pro Vaši zajímavost v příloze naleznete hlasování jednotlivých poslanců.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 19.7.2017

Přítomni: Dr. Hülleová, Dr. Šonka, Dr. Jojko, Dr. Kudyn, Dr. Chrz, Dr. Houba, Dr. Tautermann
Omluveni: Dr. Šmatlák

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Komunikace v ordinaci PLDD

Komunikace v ordinaci PLDD - video celého semináře

Sdružení praktických lékařů si Vás dovoluje pozvat na cyklus seminářů:

Komunikace v ordinaci PLDD

Pozvánku naleznete v příloze.

Registrace zde nebo na hlavní stránce v levém menu.

Kontakt na organizační agenturu ViaLain Events zde

2.kolo - MUDr. Michal Pukovec - Výběrové řízení na rezidenční místo

                Výběrové řízení na rezidenční místo – druhé kolo
 
MUDr. Michal Pukovec, Msgr. Šrámka 1028/11 , 741 01 Nový Jičín vyhlašuje ve
smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186 / 2009 Sb.
 
               výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
           Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 30. října 2017.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

2.kolo - PEDIACARE, s.r.o.- MUDr. Ceeová - Výběrové řízení na rezidenční místo

   Výběrové řízení na rezidenční místo – druhé kolo
 
PEDIACARE, s.r.o. , Fibichova 2866, 434 01 Most
 vyhlašuje ve  smyslu
Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186 / 2009 Sb.
 
               výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
           Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 10. října 2017.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Evropská výzva „Spojená akce proti alergii a astmatu"

Vážení.

Obdržela jsem od zástupce imunologů níže uvedený text. Dávám na vědomí k případné podpoře.

MUDr.Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Podpořte evropskou výzvu „Spojená akce proti alergii a astmatu“!
Podpořte evropskou kampaň, která směřuje ke zvýšení povědomí o alergii a astmatu a která se snaží zlepšit zdravotnické programy v této oblasti. Tato kampaň byla spoluiniciována Evropskou akademií alergologie a klinické imunologie a byla vyhlášena 25. dubna 2017 v Evropském parlamentu v Bruselu – podrobnosti viz níže:

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Záznam z jednání Poslanecké sněmovny ze dne 12.7.2017

Vážené kolegyně a kolegové,

níže pro Vaši informaci i politickou orientaci další stenozáznam ze schůze PSP dne 12.7.2017,kde byl projednáván návrh novely zákona o vzdělávání doc. Svobody (ODS),který vrací náš obor PLDD opět mezi základní obory. 

Zdravím

MUDr. Ilona Hülleová, Předsedkyně SPLDD ČR

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP