Nové články na portálu Dětský lékař

2.kolo - PEDIACARE, s.r.o.- MUDr. Ceeová - Výběrové řízení na rezidenční místo

   Výběrové řízení na rezidenční místo – druhé kolo
 
PEDIACARE, s.r.o. , Fibichova 2866, 434 01 Most
 vyhlašuje ve  smyslu
Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186 / 2009 Sb.
 
               výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
           Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 10. října 2017.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Evropská výzva „Spojená akce proti alergii a astmatu"

Vážení.

Obdržela jsem od zástupce imunologů níže uvedený text. Dávám na vědomí k případné podpoře.

MUDr.Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Podpořte evropskou výzvu „Spojená akce proti alergii a astmatu“!
Podpořte evropskou kampaň, která směřuje ke zvýšení povědomí o alergii a astmatu a která se snaží zlepšit zdravotnické programy v této oblasti. Tato kampaň byla spoluiniciována Evropskou akademií alergologie a klinické imunologie a byla vyhlášena 25. dubna 2017 v Evropském parlamentu v Bruselu – podrobnosti viz níže:

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Záznam z jednání Poslanecké sněmovny ze dne 12.7.2017

Vážené kolegyně a kolegové,

níže pro Vaši informaci i politickou orientaci další stenozáznam ze schůze PSP dne 12.7.2017,kde byl projednáván návrh novely zákona o vzdělávání doc. Svobody (ODS),který vrací náš obor PLDD opět mezi základní obory. 

Zdravím

MUDr. Ilona Hülleová, Předsedkyně SPLDD ČR

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Přípravy SÚKL na spuštění eReceptu finišují

Medical Tribune 15/2017
18.07.2017 14:22
Zdroj: MT
Autor: kol
Poprvé byl eRecept v Česku legislativně zaveden v roce 2007, od 1. ledna 2018 bude pro lékaře na základě zákona o léčivech elektronická preskripce povinná.

PEDICLIN s.r.o. - Výběrové řízení na rezidenční místo

Výběrové řízení na rezidenční místo
 
PEDICLIN s.r.o., Náchodská 380/184, 193 00 Praha 9
vyhlašuje ve smyslu
Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186 / 2009 Sb.
 
               výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
           Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 18. srpna 2017.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Záznam z jednání Poslanecké sněmovny ze dne 30.6.2017

Vážené kolegyně a kolegové,

níže pro Vaši informaci i politickou orientaci stenozáznam z minulé schůze PSP,kde byl projednáván návrh novely zákona o vzdělávání doc. Svobody (ODS),který vrací náš obor PLDD opět mezi základní obory. Jak se ze záznamu dozvíte, konečné projednání zablokovali poslanecké kluby hnutí ANO a ČSSD,často nechutnou a lživou argumentací. Vzhledem k tomuto,  nedošlo k finálnímu hlasování o tomto konkrétním návrhu a po rozpravě byly předloženy dva návrhy.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

MUDr. Natália SZITÁNYI - Výběrové řízení na rezidenční místo

Výběrové řízení na rezidenční místo
Vyhlašuji výběrové řízení na rezidenční místo ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb.
 
Vyhlašovatel a školitel:
 
MUDr. Natália SZITÁNYI
Praktický lékař pro děti a dorost, dětský gastroenterolog 
V Zářezu 902/4
Praha 5 Jinonice, 158 00
 
Počet rezidenčních míst:  1
 
Obor: Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Přihlášky doručte vyhlašovateli písemně do 11.08. 2017 na adresu:
 
MUDr.Natália SZITÁNYI,
Ordinace PLDD a dětské gastroenterologie,
V Zářezu 902/4
Praha 5 Jinonice, 158 00

MUDr. Zdeňka Soukopová - Výběrové řízení na rezidenční místo

 Výběrové řízení na rezidenční místo
 
MUDr. Zdeňka Soukopová s.r.o. , Nádražní 985,  67571 Náměšť nad Oslavou
 vyhlašuje ve smyslu
Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186 / 2009 Sb.
 
               výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
           Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 18. srpna 2017.  

K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

 

Arnika - ordinace pro děti a dorost, s.r.o. - Výběrové řízení na rezidenční místo

Výběrové řízení na rezidenční místo
 
Arnika - ordinace pro děti a dorost, s.r.o., Myslbekova 29, 615 00 Brno
vyhlašuje ve  smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb. výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře pro rok 2017 v oboru: Praktické lékařství pro děti a dorost.
 
Lhůta pro podání přihlášek: 10. 8. 2017
Místo pro podání přihlášek: Arnika - ordinace pro děti a dorost, s.r.o., MUDr. Denisa Mendelová, Myslbekova 29, 615 00 Brno, e-mail: dmendelova@dsarnika.cz
 
Písemné přihlášky je možné doručit osobně po předchozí domluvě nebo poštou do 10. srpna 2017. K případným následným osobním pohovorům budou účastníci vyzváni elektronicky hodnotící komisí.

Leták Spalničky

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP