Vykazování očkování

Aktualizováno_Metodický postup k vykazování očkování od 1. 5. 2018
Nedostatek vakcíny INFANRIX HEXA
Připomenutí k informovanosti rodičů v ordinacích PLDD k povinnému – pravidelnému očkování  
 Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 10. 2015
Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1.1.2015
Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2015
Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 1. 2014
Dotaz očkování
Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2012 a 2013
Finální zápis z jednání o očkování ze dne 6.12.2012
Prohlášení ve věci výkonu 09555
Pokyn VZP k vykazování očkování 
Návrh Způsobu vykazování a úhrady zdravotních výkonů očkování a zvlášť účtovaných léčivých přípravků Zdravotnickými zařízeními V ROCE 2013
Očkování - stanoviska Výboru OSPDL
Hlášení stavu zásob očkovacích látek
Zápis z jednání dne 22.3.12. na MZ ČR na téma OČKOVÁNÍ + POKYNY MZ
Změny v evidenci očkování v roce 2012
Pohledávky a závazky za smluvními ZZ - PL a PLDD - měsíční zúčtování
Informace - očkování proti HPV
Legislativní dopady od 1.4.2012 zdravotní služby
Tabulka pro hlášení očkování u nepojištěných osob
Stanovisko OSPDL ČSL JEP k dopisu prezidenta ČLK “ Výzva ke změně distribuce některých očkovacích látek”  a k usnesení představenstva ČLK k organizaci nepovinného očkování  
Usnesení představenstva ČLK k organizaci nepovinného očkování
ČLK vyzývá ministra Hegera ke změně způsobu distribuce očkovacích látek
závěry z VV z 31.1.12 - Způsob vykazování a úhrady zdravotních výkonů očkování a zvlášť účtovaných léčivých přípravků zdravotnickými zařízeními V ROCE 2012
Identifikace dodacích listů k očkovacím látkám pro pravidelná očkování hrazeným ze zdravotního pojištění
Tabulka evidence vakcín
Vykazování očkovacích látek hrazených z veřejného zdravotního pojištění v lednu 2012 v případě,  kdy lékař vykazoval v lednu 2012 jako do konce roku 2011

aktuální informace k očkování
Metodika k zajištění financování pravidelného očkování FO, které nejsou pojištěnci podle zákona upravujícího v.z.p.
Souhlas a nesouhlas s poskytnutím zdravotní péče – očkováním
Prohlášení Předsednictva ze dne 10.1.12
Očkování 2012,výstupy z jednání na MZ dne 5.1.2012
Vykazování očkování - info 4.1.2012
Metodika k zajištění financování pravidelného očkování 

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP