Upozornění - extra kredity + žádost pro rok 2018
16.10.2018

Blíží se konec kalendářního roku a s tím se uzavírá roční cyklus získávání kreditů celoživotního vzdělávání SPLDD. Podle vzdělávacího řádu k vystavení Certifikátu celoživotního vzdělávání SPLDD je třeba
získat:
a) 30 kreditů vystavených SPLDD, OSPDL – kontrolu všech akcí, které jsou
certifikované SPLDD, naleznete zde 
nebo
b) 20 kreditů SPLDD, OSPDL  + 10 kreditů vydaných jinou organizací, která kredity přiděluje, např. kredity ČLK

Nově jsou automaticky do sytému vzdělávání načítány vzdělávací akce OSPDL ČLS JEP – páteřní vzdělávání, školitelé, respirační akademie atd.
Žádost o uznání kreditů je ke stažení níže. Žádost je třeba vyplnit a s kopiemi certifikátů odeslat
do Centra SPLDD, U hranic 16, 100 00 Praha 10 do 10. 12. 2018 (pozor změna !!!), později došlé žádosti nebudou zařazeny.
 
Pokud nemáte minimálně 20 kreditů od SPLDD + OSPDL (zapsaných 
do systému), nemá smysl zasílat žádost o extra kredity.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Vzdělávací akce

Sestra v ordinaci PLDD Pediatrický kongres Online vzdělávání PAS Online vzdělávání - Zdravotnická dokumentace

Časopis VOX

VOX PEDIATRIAE 5/2019

VOX info

Generální partner

Partneři