Screeningu sluchu u dětí ve věku 5-ti let

Vážení kolegové,

 
Od 1.1.2019 byl zaveden screening sluchu u dětí ve věku 5 let. V příloze přikládáme metodický pokyn MZ k provádění screeningu sluchu u dětí, včetně přílohy č. 1, která obsahuje informace pro zákonného zástupce o zdravotním výkonu „Audiometrický screening sluchu dítěte ve věku 5 let“. Přílohou je dále materiál nazvaný „Desatero screeningu sluchu 5letých dětí“ a dopis předsedy České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku prof. MUDr. Viktora Chroboka, CSc., PhD.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP