Petice za zachování oboru praktický lékař pro děti a dorost

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
již rok jednáme o budoucnosti oboru PLDD a snažíme se zabránit jeho zrušení. Již rok trpělivě
disku tujeme o problému, který jsme nezpůsobili. Doposud nám nikdo neodpověděl na otázku, proč má být zrušen obor PLDD? Proč mají být dva obory (Dětské lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost) sloučeny do jednoho? Co se tím má vyřešit? Pokud se někdo domnívá, že tímto krokem vyřešíme nedostatek pediatrů obecně, nedostatek lékařů na DO a nedostatek budoucích PLDD v primární péči, že zkvalitníme vzdělávání, tak se z našeho pohledu hluboce mýlí. Důvody jako „horizontální prostupnost lékařů“, o které se tolik mluví, a „kompatibilita oborů s předpisy EU“
nás v tomto případě nepřesvědčí. Navíc jejich interpretace je nepravdivá a zavádějící.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP