Novela vyhlášky č. 277/2004 Sb o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
08.06.2018

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 22.3.2018 novelizovalo vyhláškou č. 37/2018 Sb. vyhlášku č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem.
 
Oproti vyhlášce č. 277/2004 Sb. nová vyhláška upravuje některá ustanovení v příloze č. 3. a to konkrétně v kapitole IV a V. Kapitola IV se dotýká zdravotní způsobilosti osob s chorobami oběhové soustavy a kapitola V osob s diabetem mellitem. Ostatní kapitoly zůstávají beze změn.
Pro přehlednost uvádíme celé znění přílohy č. 3.
 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Vzdělávací akce

Sestra v ordinaci PLDD Pediatrický kongres Online vzdělávání PAS Online vzdělávání - Zdravotnická dokumentace

Časopis VOX

VOX PEDIATRIAE 5/2019

VOX info

Generální partner

Partneři