Dětský lékař.cz

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky

Inzerce

Vzdělávací akce

Webinář - Covid-19 - praktické zkušenosti v  ordinaci PLDD XV. pediatrický kongres KULATÝ STŮL V PEDIATRII - Protiinfekční imunita a problematika snížených hladin vitaminu C u dětí webcast - Testování WEBCAST - Anafylaxe u dětí a dospělých Kongres primární péče

Časopis VOX

VOX PEDIATRIAE 3/2021

VOX info

Partneři