Možnost pojištění odpovědnosti - Rámcová smlouva mezi SPL, SPL DD a ČPP

Sdružení praktických lékařů ČR a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost uzavřelo rámcovou pojistnou smlouvu s Českou podnikatelskou pojišťovnou.

Veškeré informace včetně přihlášky jsou dostupné zde

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP