Generační výměna

Vážená kolegyně ,vážený kolego
 
Výkonný výbor SPLDD ČR se rozhodl,na základě požadavku svých členů, vytvořit seznamy lékařů(seniorů),kteří se rozhodli z různých důvodů ukončit provozování svých praxí. Stejně tak by měl postupně vznikat seznam nových,mladých lékařů (juniorů),kteří již mají ,nebo v dohledné době mít budou,specializovanou způsobilost v oboru praktického lékařství pro děti a dorost a mají zájem získat privátní praxi. Vzhledem k tomu,že problematika převodu lékařských praxí je poměrně složitá,je snahou SPLDD  nejen monitorovat a koordinovat tyto aktivity ,ale oběma stranám aktivně pomáhat orientovat se v aktuální nabídce a dostupnosti konkrétních praxí PLDD na území ČR. Ty z Vás, které tato naše aktivita zaujala, žádáme o vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání do kanceláře SPLDD. Tím  pomůžete „ Projekt generační výměny v ordinaci PLDD“ uvést v život.

 

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP