Zpráva ze zahraniční cesty - EAP meeting, Brusel 7.12.2018

Ve dnech 7.12.-8.12.2018 se konalo výroční zasedání Evropské akademie pediatrů v Bruselu. Já jsem se zúčastnila zasedání jenom jeden den a to 7.12.2018.

Pracovní skupina pro adolescentní medicínu:
 Byl zmíněný projekt MOCHA- Models od child health appraised.  Byl to 3 letý projekt v rámci EU,( skončil v 11/2018) který hodnotil různé modely péče o dětskou populaci v primární linii  v Evropě. V rámci toho se zjišťovala i  úroveň vzdělávání v adolescentní medicíně. Ta je nedostatečná i teoretická a praktická část.
Výzva, aby pediatrické společnosti věnovaly více pozornosti vzdělávání v adolescentní medicíně ve svých curriculách. Je nutné vytvořit strukturu a obsah vzdělávání v adolescentní medicíně.
Zmíněná aktivita EuTEACH .Je to multidisciplinární síť školitelů z více než 20 zemí Evropy  i mimoevropských. Je předním mezinárodním poskytovatelem vzdělávacích materiálů a kurzů v oblasti adolescentní medicíny. Organizují  vzdělávací semináře a kurzy v rámci kongresů.
Pracovní skupina pro  AM má v plánu více spolupracovat přímo s UEMS( Unie evropských lékařských specializací). Připravit implementaci vzdělávání  nejenom od pediatrie k dospělé medicíně  ale i napříč všemi specializacemi.( www.euteach.com)

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP