Časopis Vox

VOX PEDIATRIAE 10/2012

titulka 10/2012

Prosinec 2012

Z obsahu:

Celorepubliková konference SPLDD ČR

Sociální zabezpečení a lékařská posudková činnost     
Posuzování způsobilosti ke sportu v ordinaci PLDD 
Kazuistiky předškolního věku  

Vyhláška č.99/2012 Sb.

VOX PEDIATRIAE 9/2012

titulka 9/2012

Listopad 2012

Z obsahu:

Jaké nežádoucí účinky hlásit po podání vakcín hlásit na SÚKL ?

Nejčastější chyby při poskytování první pomoci dětem 
Současný konsensus péče o pacienty a aspirovaným cizím tělesem ve FN Hradec Králové
Ultrazvukové vyšetření hrudníku u dětí 

VOX PEDIATRIAE 8/2012

titulka 8/12

Říjen 2012

Z obsahu:

SPLDD ČR a obor praktický lékař pro děti a dorost

Strategie diagnostiky a léčby dědičných metabolických poruch a akutním průběhem   
Prevence úrazů a násilí v pediatrické praxi 
Současné diagnostické možnosti pseudohypoparatyreózy typu la 
Kraniofaryngeom

VOX PEDIATRIAE 7/2012

titulka 7/12

Září 2012

Z obsahu:

Úhrady v roce 2013
Očkování 2012  

Lékařská genetika   
Současné možnosti prenatální diagnostiky vrozených vad ledvin
Spektrum diagnóz na oddělení lékařské genetiky
Kazuistiky

 

VOX PEDIATRIAE 6/2012

titulka 6/12

Červen 2012

Z obsahu:

Pracovnělékařské služby v novém zákoně o specifických zdravotních službách
DPH ve zdravotnictví po 1.4.2012  

Děti v ohrožení života a jak jim můžeme pomoci   
Integrovaný záchranný systém
Prevalence běžné dětské obezity
Rizika a následky pozdní diagnostiky nádorů u dospívajících

VOX PEDIATRIAE 5/2012

titulka 5/12

Květen 2012

Z obsahu:

Usnesení konferencí JM, JČ, ZČ
Stanovisko OSPDL     

Křivice a hodnocení kalciofosfátového metabolismu u dětí  
Léčba poruch kyčelního kloubu u pacientů s dětskou mozkovou obrnou  
6. kongres primární péče
Očkování - na co metodika stačí a na co ne ?

VOX PEDIATRIAE 4/2012

titulka 4/12

Duben 2012

Z obsahu:

Výklad části zákona o zdravotních službách    
Metodika k zajištění financování pravidelného očkování za nepojištěné 

Idiopatická skolióza a možnosti konzervativní léčby 
Poruchy pohybového aparátu a jako komplikace dětské obezity 

VOX PEDIATRIAE 3/2012

titulka 3/12

Březen 2012

Z obsahu:

Posudek o zdravotní způsobilosti    
Rámcové smlouvy 
Pohotovostní lékařské služby

VOX PEDIATRIAE 2/2012

titulka 2/12

Únor 2012

Z obsahu:

Způsob vykazování a úhrady zdravotních výkonů
česká pediatrie jiným pohledem 

Virové hepatitidy na začátku 21. století
Naše zkušenosti s léčbou chronické hepatitidy C
Novější poznatky o paracetamolu 

VOX PEDIATRIAE 1/2012

titulka 1/12

Leden 2012

Z obsahu:

Specializační vzdělávání PLDD
Způsob vykazování a úhrady zdravotních výkonů

Baha systém u dětí
Orbitocelulitidy jako komplikace rinosinusitidy a jejich léčba
Pneumokoková meningitida 

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP