Zahraničí

SPLDD je aktivní ve dvou Evropských pediatrických organizacích:

  • EAP - Evropská akademie pediatrů-pediatrická sekce Evropské unie medicínských specialistů
  • ECPCP - Evropská konfederace primárních pediatrů

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP