Lékařská veřejnost v uplynulém volebním období očekávala nápravu chyb, které se staly v letech 2002 -2004 s přijetím zákona č. 95/2004 o vzdělávání lékařů. Lékaři oprávněně očekávali návrat k dobrým zkušenostem s minulou právní úpravou.

Medical Tribune 15/2017
18.07.2017 14:22
Zdroj: MT
Autor: kol
Poprvé byl eRecept v Česku legislativně zaveden v roce 2007, od 1. ledna 2018 bude pro lékaře na základě zákona o léčivech elektronická preskripce povinná.

PRAHA Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní (RRTV) upozornila Českou televizi na porušení zákona kvůli reportáži o očkování v pořadu Nedej se. Rada veřejnoprávní televizi vytkla to, že v příspěvku dostali prostor prakticky pouze kritici současného systému očkování.

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP