Provoz ordinace

Screeningu sluchu u dětí ve věku 5-ti let
Informace pro poskytovatele-právnické osoby  – zápis skutečného majitele do veřejného rejstříku
Mukolytika pro děti v prvních dvou letech života
Posudková činnost ve vztahu k osobám vykonávajícím dozor na zotavovacích akcích (např. letních táborech)
Manuál – GDPR v ordinaci praktického lékaře
LSPP - vykazování a úhrady
Vykazování očkování
Elektronický recept - otázky a odpovědi  
SÚKL varuje před praktikami některých firem v souvislosti se zapojováním do systému e-preskripce
Specifický LP_RETARPEN 
Hlášení stavu očkovacích látek za 2. pololetí 2016
Změna v nastavení úhrad ve skupině 02 – Prostředky pro inkontinentní.
Právní úprava mlčenlivosti ve vztahu k orgánům sociálně právní ochrany dětí
Aktuální informace k EHK
Kdo může předepsat inkontinenční pomůcky?
Clearingové centrum
Problematika školních preventivních prohlídek
Generační výměna
Tisková zpráva MZ ČR - 7.1.2015
Tělovýchovně lékařská pracoviště v ČR

Rychlé zhodnocení rizika - ebola
Edukační video - mentální anorexie Elektronická komunikace s OSSZ, datové schránky
Pendepon - informace
Kodein – omezení používání u dětí k úlevě od bolesti
Informace k  elektronickému sběru dat do NZIS
Změny zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách - zákon č.66/2013 Sb.
Stanovisko MZČR k vykazování výkonu 09555
Lékařský posudek
ZOP - dopis od Ministra zdravotnictví
Informace dětské Léčebny Dr.L.Filipa  Poděbrady
Otravy metylalkoholem - aktuální informace pro lékaře Posudková péče dle zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve vztahu k PLDD
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnnosti
Ventolin inhaler N
Vyjádření ohledně smluv na LPS a ÚPS
Důležitá doporučení pro správné používání masti PROTOPIC
Možnost pojištění odpovědnosti - Rámcová smlouva mezi SPL, SPL DD a ČPP

Informace pro ošetřující lékaře - nejdůležitější změny od 1.1.2012
Metodika k zajištění financování pravidelného očkování 
Novinky k Přeregistraci v roce 2012
Zástupy v ordinaci
Kdy, jak a co sdělovat nebo oznamovat policii a proč ?
Návrh na umístění dítěte v ozdravovně

JAK KALKULVAT CENU HOTOVOSTNÍ PLATBY V ORDINACI PN od PLDD pacientům nad 19 let

Mlčenlivost a trestní řízení
Problematika zdravotnických řetězců
Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců
Dopis prezidenta Kubka "Trvalý smluvní vztah je ohrožen"
Jaké je stanovisko k návrhu stavovského předpisu č. 16 ČLK ?
Problematika změny smlouvy o mobilním MD Screenu

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP