Orgány

Výbor

MUDr. Alena Šebková (předsedkyně)
MUDr. Zdeněk Zíma (místopředseda)
MUDr. Yveta Tomanová (vědecký sekretář)
MUDr. Eva Svobodová (pokladník)
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

Revizní komise

MUDr. Jarmila Aronová (předsedkyně revizní komise)
MUDr. Petra Haasova
MUDr. Helena Letáková 
 

 

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP