Nové články na portálu Dětský lékař

Fluoridy v prevenci zubního kazu u dětí

Fluoridy v prevenci zubního kazu u dětí

Stanovisko České pediatrické společnosti, České společnosti pro dětskou stomatologii a Odborné společnosti praktických dětských lékařů

 

Graf věkové rozložení PLDD

Vzdělávací program v oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Katalog PIS

Katalog PIS

MUDr. Pavel Neugebauer
27.11.2001

V minulém čísle Vox Pediatriae na straně 30 jsme Vás seznámili s představou vedení Sdružení o možnosti poskytování nadstandardních služeb. Nyní Vám předkládáme představu téhož z dílny ČLK, která není s naší představou tak zcela v souladu, a to zejména s ohledem na Zákon o cenách. (materiál převzat z http://www.lkcr.cz/)

Přehled odborných společností a spolků lékařů

Přehled odborných společností a spolků lékařů

Odborné společnosti (zkrácené názvy odborných společností)

1 ALERG. A KL. IMUNOLO
3 ANESTEZIOL. A RESUSC
4 DERMATOVENEROLOGIE
5 DIABETOLOGIE
6 ENDOKRINOLOGIE
7 FARMACEUTICKÁ
8 FARMAKOLOGIE
10 FYZIOLOGICKÁ
11 FYZ. A PAT. DÝCHÁNÍ
12 GASTROENTEROLOGIE
13 GERONT.A GERIATRIE
14 LÉKAŘ.GENETIKA
15 GYNEKOL.-POR.
16 HEMATOLOGIE
17 HEPATOLOGIE
18 SPOL.HYG.A KOM.MEDIC
19 CHIRURGIE

Vyjádření k hexavakcíně

V ranním vysílání TV Nova ( snídaně s Novou) dne 26.5.2009 konstatoval pozvaný (blíže nepředstavený) host MUDr. Jan Šula, že nárůst autismu v poslední době souvisí s používáním hexavakcíny a rtuti obsažené v této vakcíně. Ministerstvo zdravotnictví považuje uvedené sdělení za šíření nepravdivých informací a zcela se od tohoto tvrzení společně s dalšími odbornými společnostmi (Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP, Česká vakcinologická společnost ČLS JEP) zásadně distancuje, neboť zveřejněná informace není v souladu s vědecky prokázanými fakty. 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

kulatý stůl

hranatý stůl

Francie: péče je dobrá, ale dost drahá

Francouzské zdravotnictví je drahé, ale umožňuje volbu lékaře a poskytuje krátké čekací lhůty. Utrácí však více, než vybere, léky se plýtvá a provádějí se zbytečné výkony. Švýcarský model je postaven na tom, že je také drahý, pacient si může vybrat z mnoha pojišťoven a produktů. Jisté je, že žádný model ve vyspělých zemích není zcela dokonalý, a Česko by si mělo všímat toho, co v nich funguje.

Reforma podle Nizozemců

Česko čeká již dlouho na zásadnější reformu zdravotnictví. Jak tento problém zvládli v zemích, které pro nás mohou být inspirující? Dnes asi nejambicióznější reformní projekt ve zdravotnictví na západ od nás spustili od 1. ledna 2006 v Nizozemsku.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP