Nové články na portálu Dětský lékař

Konec zapomínání. „Polkni prášek!“ přikáže pacientovi čip

Zdroj: MF Dnes, 12.11.10 
ŽENEVA, PRAHA Vzal? Nevzal? Vzal? Nevzal? Ne, nejde tady o krádež, ale o zdraví. Kdo tvrdí, že si nikdy nezapomněl vzít včas lék, ten zřejmě zapomněl i na to.
Ale už za osmnáct měsíců by mohlo být všechno jinak. Americká firma vyvinula čip, který by dokázal pacienta upozornit na to, že si pilulku zapomněl vzít. Vynález koupil švýcarský zdravotnický koncern, který jej právě do osmnácti měsíců hodlá uvést na trh.

Gen medúzy odhalí rakovinu i počátek metastáz dřív než CT

Zdroj: aa, BBC
Metodu, která dokáže najít v lidském těle i miniaturní počínající ohnisko rakovinného bujení, vyvinuli britští vědci. Metoda, pracovně nazvaná virobrazení, je desetkrát citlivější než nejlepší současné postupy.

Selektivní BCG vakcinace od 1.11.2010 (zveřejněno v bulletinu pro pneumoftizeology)

Vážené kolegyně a kolegové,
 
dovolte mi abych využil této příležitosti a oslovil Vás prostřednictvím Vašeho odborného bulletinu s informacemi, které se aktuálně týkají změn v legislativě upravující provádění BCG vakcinace v České republice.
 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

ZÁPIS ze zasedání Národní imunizační komise (NIKO) konaného dne 1. listopadu 2010 na MZ ČR

Přítomni :
MUDr. Hana Cabrnochová, prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., MUDr. Jitka Částková, CSc., MUDr. Zuzana Vančíková, CSc., MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D.
Omluveni:
MUDr. Michael Vít, Ph.D., Doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr. Josef Trmal, Ph.D.
Přizvaní hosté:
Doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. (Česká neonatologická společnost ČLS JEP) - přizvaný pouze k první bodu programu, MUDr. Sylvie Kvášová (Odbor ochrany veřejného zdraví, MZ ČR),

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Informace o placení členských příspěvků v roce 2011

Vážená paní doktorko, pane doktore,
 
výše členského příspěvku do Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, o.s. na rok 2011 činí 1850,- Kč. V centrální pokladně zůstává 1200,- Kč a 600,- Kč je převedeno na Váš region, 50,- Kč je určeno  na členství v evropských pediatrických organizacích.
 

Regulace - kontaktní osoby na VZP

Seznam kontaktních osob na krajských pobočkách VZP, kteří jsou pověřeni projednávat s praktickými lékaři pro děti a dorost připomínky k vyúčtování regulací za rok 2009.

Bakterie vzdorují antibiotikům společně

Sebeobětování jedince ve prospěch celku se překvapivě vyskytuje také na úrovni mikroorganismů
Mikrobi vzájemně spolupracují, aby zdolali nepříznivé účinky léků. Někteří se pro přežití celé bakteriální populace obětují.

Doporučený postup pro očkování proti meningokokovým onemocněním

V České republice probíhá očkování proti meningokokovým nákazám jako nepovinné, dobrovolné očkování.  Národní imunizační komise na základě dat surveillance v ČR a dle postupů v ostatních zemích doporučuje následující vakcinační strategii pro Českou republiku:

 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Novela vyhlášky o očkování od 1.11.2010

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP