Nové články na portálu Dětský lékař

2017_Usnesení celostátní konference SPLDD ČR

konané dne 4.11.2017 v Brně

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

19.10.2017_Zápis ze schůze regionální rady SVČ regionu SPLDD ČR

Přítomni:              MUDr.Balatková,  MUDr.Kulhánková,
MUDr.Eisnerová,MUDr.Látalová,MUDr.Valentová
MUDr.Lešanovská,, MUDr. Pálová, MUDr.Svobodová,
 MUDr.Johnová ,MUDr.Michalík
Omluveni             MUDr.Hromádková,MUDr.Fastrová,
Neomluveni         MUDr.Sudková,MUDr.Ropková

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

SÚKL varuje před praktikami některých firem v souvislosti se zapojováním do systému e-preskripce

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) byl v posledních dnech ze strany lékařů, lékárníků a zdravotnických zařízení opakovaně informován o tom, že některé soukromé společnosti údajně oslovují jednotlivé subjekty v souvislosti s jejich zapojováním do systému elektronické preskripce.

Lékařům, lékárníkům a zdravotnickým zařízením je pak tvrzeno, že zapojení do elektronické preskripce je nesmírně složité a zdlouhavé (údajně může trvat až 4 měsíce), a takové společnosti proto nabízí zprostředkování připojení, a to za úplatu až několika tisíc korun. Kromě finanční úplaty jsou od zdravotnických profesionálů vylákávány také osobní údaje.

SÚKL informuje o tom, že standardní doba vyřízení žádosti připojujícího se subjektu se, i přes aktuální velmi vysoký zájem, pohybuje nejvýše v řádu jednotek týdnů, v případě lékařů pak v závislosti na rychlosti ověření konkrétního lékaře u České lékařské komory (to zpravidla trvá okolo 2 týdnů).

Setkání školitelů 2018

Vážení školitelé,
 
za Výbor Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vás srdečně zvu na tradiční setkání školitelů ve dnech 26. – 27. 1. 2018, v prostorech Hotelu International Prague, Koulova 1501/15, 160 45, Praha 6
 
 
S pozdravem

MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP
 

Přihláška na setkání školitelů 26.-27.1.2018 online zde

Protest 18.10.2017

Vážení kolegové,

Předsednictvo SPLDD na svém mimořádném jednání jednomyslně podpořilo výzvu Sdružení praktických lékařů ČR a rozhodlo o připojení se k uzavření ordinací praktických lékařů pro děti a dorost na jeden den. K výzvě se připojil i Svaz ambulantních specialistů.  Akci podporuje ČLK.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Novela zákona o zbraních a střelivu – možnost posuzovat zdravotní způsobilost k držení zbrojního průkazu

Novela zákona o zbraních a střelivu – zákon č.229/2016 Sb., s účinností ke dni 6.8.2016 změnila dosti zásadním způsobem (pro praktické lékaře pro děti a dorost) možnost posuzování.
Nově tedy platí, že i praktický lékař pro děti a dorost je oprávněn posuzovat zdravotní způsobilost pro zbrojní průkaz. Praktický lékař pro děti a dorost může posoudit způsobilost u svého registrovaného pacienta (mladšího 19ti let) pro skupiny B (sportovní účely), nebo C (lovecké účely).

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Dětská ambulance Petřiny spol. s r.o - Výběrové řízení na rezidenční místo

 Výběrové řízení na rezidenční místo
 
Dětská ambulance Petřiny spol. s r.o. , Křenova 439/15, 162 00 Praha 6
 vyhlašuje ve  smyslu
Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186 / 2009 Sb.
 
               výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
           Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 30. října 2017.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

27.10.17_Seminář Poruchy autistického spektra – komplexní péče

27.10.2017 Psychiatrická klinika, Velká posluchárna
Ke Karlovu 11, Praha 2

Pořadatel: Psychiatrická společnost ČLS JEP - Sekce dětské a dorostové psychiatrie
Česká lékařská komora

Prosím o POTVRZENÍ ÚČASTI NA mail: petra.uhlikova@vfn.cz do 19.10.2017

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Novela zákona o vzdělávání lékařů

Lékařská veřejnost v uplynulém volebním období očekávala nápravu chyb, které se staly v letech 2002 -2004 s přijetím zákona č. 95/2004 o vzdělávání lékařů. Lékaři oprávněně očekávali návrat k dobrým zkušenostem s minulou právní úpravou.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP