Nové články na portálu Dětský lékař

Upozornění - extra kredity + žádost 2016

Blíží se konec kalendářního roku a s tím se uzavírá roční cyklus získávání kreditů celoživotního vzdělávání SPLDD.
Podle vzdělávacího řádu k vystavení Certifikátu celoživotního vzdělávání SPLDD je třeba získat :
 
 a/ 30 kreditů vystavených SPLDD - kontrolu všech akcí, které jsou certifikované SPLDD naleznete zde
           
 b/ 20 kreditů SPLDD + 10 kreditů vydaných jinou organizací, která kredity přiděluje. Zejména kredity přidělené absolvováním cyklu vzdělávání organizovaném OSPDL (kredity přiděluje ČLK)

Žádost o uznání kreditů je ke stažení níže. Žádost je třeba vyplnit a s kopiemi certifikátů odeslat do Centra SPLDD, U hranic 16, 100 00 Praha 10 do 31.12.2016, později došlé žádosti nebudou zařazeny.

Pokud nemáte minimálně 20 kreditů od SPLDD nemá cenu zasílat žádost o extra kredity.
Kontrolu je možno provést zde.

Upozorňuji, že akce OSPDL (páteřní vzdělávaní, semináře) jsou certifikovány ČLK, tudíž v systému na webu nejsou, pouze jako extra kredity.

Přidělený Certifikát si následně vytisknete z webových stránek sami.
 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 23.11.2016

Přítomni: Dr. Jojko, Dr. Chrz, Dr. Hülleová, Dr. Kudyn, Dr. Šmatlák, Dr. Šonka, Dr. Tautermann,

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z regionální rady Prahy a StČ konané dne 26. 11. 2016 v hotelu Krystal Praha

 
Přítomni: MUDr. Nulíčková, MUDr. Kyjonková, MUDr. Růžková, MUDr. Benešová, MUDr. Cabrnochová, MUDr. Vitoušová, MUDr. Szitányi , MUDr. Skála, MUDr. Kopecký, MUDr. Fabiánová, MUDr. Otáhalová, MUDr. Neustupová, MUDr. Hvězdová
 
Omluveni: Procházka, Němeček

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Změna v nastavení úhrad ve skupině 02 – Prostředky pro inkontinentní.

Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,
dovolujeme si Vás informovat o změně v nastavení úhrad ve skupině 02 – Prostředky pro inkontinentní. S platností od 1. 12. 2016 dochází ke změně úhrad u dalších typů zdravotnických prostředků zařazených v Úhradovém katalogu VZP – ZP ve skupině 02 – Prostředky pro inkontinentní. Konkrétně se tedy jedná o kalhotky absorpční pro těžkou inkontinenci.
 
Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že při kategorizaci byly přijaty některé z Vašich připomínek a finální návrh již počítá s rozčleněním absorpčních kalhotek nejen dle velikosti a savosti, ale také dle Vámi požadovaného typu pomůcky. Přílohou Vám zasíláme přehled kategorií ve skupině kalhotek absorpčních.
 
K nastavení úhrad byla použita následující metodika výpočtu:

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Změna kódů SUKL u očkovací látky Infuvac

Došlo ke změně kódů SUKL u očkovací látky Infuvac, situace podobná jako bal před časem u Infanrixu. VZP má nastaveny oba kódy a zatím problémy s vykazováním nejsou. Jsou problémy u rezortních pojišťoven, které vyřadily starý kód a vyhazují doklady očkování. 

K 30. 9. 2016 jsou vyřazeny kódy SÚKL léčivého přípravku INFLUVAC, tudíž dochází k odmítání vykázaných dokladů. Pro správné vykázání a následnou úhradu je nutno použít následující kódy:

0119651 INFLUVAC, 10X,05 ML - NAHRAZUJE SE: 0207169 0119652

INFLUVAC, 1X0,5 ML - NAHRAZUJE SE: 0207170

Rozhodnutí VZP ČR ohledně výkonu 01443

V návaznosti na oznámení společnosti Labquality a následnou reakci firmy Alere s.r.o. mi dovolte Vás informovat o rozhodnutí VZP ČR obeslat dotčené poskytovatele s nasmlouvaným výkonem 01443 – 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Podpisy smluv se ZP MV ČR

Vážení zástupci sdružení praktických lékařů,

z pověření paní ředitelky, PharmD. Ivany Cimalové. MBA, Vám v příloze pro informaci zasílám dopis, který budeme v nejbližší době rozesílat praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost, kteří dosud nemají uzavřený smluvní vztah od 1.1.2017 (není dosud podepsaná smlouva nebo Příloha č. 2 nebo oboje).
K rozeslání tohoto dopisu nás vede skutečnost, že ještě ve druhém listopadovém týdnu nám nebyly doručeny podepsané smlouvy či Přílohy č. 2 od více než třetiny praktických lékařů, a to přesto, že jsme opakovaně zasílali urgence.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 26.10.2016

Přítomni: Dr. Jojko, Dr. Hülleová, Dr. Chrz, Dr. Kudyn, Dr. Houba, Dr. Tautermann

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Evropský antibiotický den (EAAD)

Vážené kolegyně a kolegové,
 
již tradičně si Vás u příležitosti Evropského antibiotického dne (European Awareness
Antibiotic Day, EAAD) konaného 18. listopadu dovolujeme oslovit s tématem antibiotické
rezistence a užívání antibiotik a velice si vážíme prostoru, který Vaše Sdružení praktických
dětských lékařů pro děti a dorost České republiky tomuto tématu poskytlo.
Boj s narůstající rezistencí vůči antibiotikům se stává celosvětovou zdravotnickou prioritou i
politickým tématem. Na valném zasedání OSN v září letošního roku byla přijata rezoluce
upozorňující na nebezpečí narůstající antibiotické rezistence, jejíž prosazení bylo
symbolickým vyústěním aktivit Světové zdravotnické organizace na tomto poli. Také
Evropská unie zaujala aktivní postoj k této hrozbě a zavázala členské státy k vytvoření
národních akčních plánů zaměřených na uvážlivé používání antibiotik a omezování výskytu
rezistence.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP