Nové články na portálu Dětský lékař

info České ILCO, z. s. - pacientské sdružení stomiků

Vážení kolegové,
 
Dne 24.2.2017 se konal v TOP Hotel Praha v rámci 11. Kongresu primární péče  Kulatý stůl AM Review. Zabýval se otázkami vzájemné spolupráce PL a PLDD s gastroenterology v zájmu lepší péče o nemocné s IBD a dalšími střevními postiženími. V návaznosti na diskuzi se zástupci pacientských organizací Vám nabízíme pro Vaši informaci leták Českého ILCO a brožuru Jak předcházet kýle po operaci břicha. Další informace v příloze se týká knihy, která obsahuje praktické rady a důležité informace pro stomiky. Je dobré o ní vědět a nabídnout ji případně pacientům - stomikům. Kniha je vhodná nejen pro pacienty, ale i pro zdravotnický personál, který o tyto pacienty pečuje.
 
MUDr. Ilona Hülleová
Předsedkyně SPLDD ČR, z.s.

Sněm SPLDD ČR 2017

Registrace na Sněm 2017 zde

 

SNĚM SPLDD ČR
Blansko   hotel Panorama
19. 5. -21. 5. 2017
 
Vážené kolegyně a kolegové,
zasíláme první informaci o letošním Sněmu SPLDD ČR.
 
Termín: 19.-21.5. 2017
Místo: Blansko,   hotel je až za městem na kopci, žluté ukazatele  navádějí  přes celé město
www.hotelpanorama.cz
Ubytování: Ubytovat se lze od 14 hod. v pátek 19.5.2017
K dispozici dvoulůžkové,třílužkové, čtyřlůžkové  pokoje s možností přistýlky
Strava:       pro účastníky Sněmu  od večeře 19.5.2017 do oběda 21.5.2017
       Nápoje si platíte sami.
 
Jednání Sněmu:    20.5.17    9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00            21.5.17   9:00 – 12:00

Specifický LP_RETARPEN

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 15.2.2017

Přítomni: Dr. Jojko, Dr. Kudyn, Dr. Tautermann, Dr. Chrz, Dr. Šonka
Omluveni: Dr. Šmatlák, Dr. Hülleová, Dr. Houba
Host: Mgr. Vojtěch
 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 11.1.2017

Přítomni: Dr. Jojko, Dr. Hülleová, Dr. Chrz, Dr. Šmatlák, Dr. Houba, Dr. Kudyn
Host: Mgr. et Mgr. Vojtěch

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Hlášení stavu očkovacích látek za 2. pololetí 2016

Připomínáme blížící se termín odeslání hlášení stavu očkovacích látek za 2. pololetí 2016. Hlášení je třeba zaslat do 31.1.2017.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Výsledky voleb do výboru a revizní komise OSPDL ČLS JEP na volební období 2017-2020

Volby proběhly v období od 8.12. do 23.12.2017. Ze sekretariátu ČLS JEP bylo rozesláno 1 064 volebních lístků, na sekretariát ČLS JEP se vrátilo 556 volebních lístků. Voleb se tedy účastnilo 52,26 % oprávněných voličů. Volební komise zasedala v sobotu 14.1.2017 ve večerních hodinách. Dle pravidel uvedených ve Volebním řádu ČLS JEP bylo vyřazeno 15 hlasovacích lístků jako neplatných (7 lístků bylo odesláno po termínu, na 5 lístcích byly provedeny nepovolené úpravy, na 2 volebních lístcích bylo označeno více volených kandidátů, než byl povolený počet, 1 lístek nebyl originálem).
V tabulce 1 jsou uvedeni kandidáti do výboru OSPDL ČLS JEP v pořadí dle obdržených hlasů. Členy výboru se stávají na volební období 2017-2020 MUDr. Alena Šebková, MUDr. Zdeněk Zíma, MUDr. Eva Svobodová, MUDr. Yveta Tomanová a MUDr. Hana Cabrnochová.

VOLBY OSPDL ČLS JEP 2016

Výsledky voleb do výboru a revizní komise OSPDL ČLS JEP na volební období 2017-2020

Vážení členové OSPDL ČLS JEP,

jak jsme Vás již dříve informovali, termín zaslání hlasovacích lístků pro volby členů výboru a revizní komise OSPDL byl posunut do 23.12.2016. Nyní jsou volební lístky soustředěny na sekretariátu ČLS JEP v Praze. Volební komise bude otevírat obálky a sčítat hlasy v sobotu 14.1.2017 ve večerních hodinách. Celý proces zpracování volebních lístků bude zaprotokolován dle Volebního řádu platného pro všechny organizační složky ČLS JEP. Jakmile budou výsledky voleb známy, budete informováni prostřednictvím našich webových stránek a Voxu.

Za volební komisi
MUDr. Ctirad Kozderka

Mýty a pohádky kolem lékařů a EET

V poslední době se objevují různé výklady (obvykle spojené s nabídkami na software na vedení EET) týkají se praxí praktických lékařů.
Dovolím si stručný komentář.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Pro praktiky, kteří v roce 2016 odsloužili 10 služeb LPS

Posílám v příloze informace od VZP (schválené i Svazem zdravotních
pojišťoven) k bonifikaci za LSPP za rok 2016.

Postup by měl být ten, že jednotlivý lékaři, kteří v roce 2016 sloužili
LPS, potřebují od toho u koho sloužili (zpravidla nemocnice) potvrdit
odsloužený počet služeb.

Následně by se měl vyplněný formulář (v příloze) doručit krajskému úřadu
(odboru zdravotnictví) a ten by měl taktéž potvrdit.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP