Nové články na portálu Dětský lékař

19.10.2017_Zápis ze schůze regionální rady SVČ regionu SPLDD ČR

Přítomni:              MUDr.Balatková,  MUDr.Kulhánková,
MUDr.Eisnerová,MUDr.Látalová,MUDr.Valentová
MUDr.Lešanovská,, MUDr. Pálová, MUDr.Svobodová,
 MUDr.Johnová ,MUDr.Michalík
Omluveni             MUDr.Hromádková,MUDr.Fastrová,
Neomluveni         MUDr.Sudková,MUDr.Ropková

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

SÚKL varuje před praktikami některých firem v souvislosti se zapojováním do systému e-preskripce

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) byl v posledních dnech ze strany lékařů, lékárníků a zdravotnických zařízení opakovaně informován o tom, že některé soukromé společnosti údajně oslovují jednotlivé subjekty v souvislosti s jejich zapojováním do systému elektronické preskripce.

Lékařům, lékárníkům a zdravotnickým zařízením je pak tvrzeno, že zapojení do elektronické preskripce je nesmírně složité a zdlouhavé (údajně může trvat až 4 měsíce), a takové společnosti proto nabízí zprostředkování připojení, a to za úplatu až několika tisíc korun. Kromě finanční úplaty jsou od zdravotnických profesionálů vylákávány také osobní údaje.

SÚKL informuje o tom, že standardní doba vyřízení žádosti připojujícího se subjektu se, i přes aktuální velmi vysoký zájem, pohybuje nejvýše v řádu jednotek týdnů, v případě lékařů pak v závislosti na rychlosti ověření konkrétního lékaře u České lékařské komory (to zpravidla trvá okolo 2 týdnů).

Setkání školitelů 2018

Vážení školitelé,
 
za Výbor Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vás srdečně zvu na tradiční setkání školitelů ve dnech 26. – 27. 1. 2018, v prostorech Hotelu International Prague, Koulova 1501/15, 160 45, Praha 6
 
 
S pozdravem

MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP
 

Přihláška na setkání školitelů 26.-27.1.2018 online zde

Protest 18.10.2017

Vážení kolegové,

Předsednictvo SPLDD na svém mimořádném jednání jednomyslně podpořilo výzvu Sdružení praktických lékařů ČR a rozhodlo o připojení se k uzavření ordinací praktických lékařů pro děti a dorost na jeden den. K výzvě se připojil i Svaz ambulantních specialistů.  Akci podporuje ČLK.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Novela zákona o zbraních a střelivu – možnost posuzovat zdravotní způsobilost k držení zbrojního průkazu

Novela zákona o zbraních a střelivu – zákon č.229/2016 Sb., s účinností ke dni 6.8.2016 změnila dosti zásadním způsobem (pro praktické lékaře pro děti a dorost) možnost posuzování.
Nově tedy platí, že i praktický lékař pro děti a dorost je oprávněn posuzovat zdravotní způsobilost pro zbrojní průkaz. Praktický lékař pro děti a dorost může posoudit způsobilost u svého registrovaného pacienta (mladšího 19ti let) pro skupiny B (sportovní účely), nebo C (lovecké účely).

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Dětská ambulance Petřiny spol. s r.o - Výběrové řízení na rezidenční místo

 Výběrové řízení na rezidenční místo
 
Dětská ambulance Petřiny spol. s r.o. , Křenova 439/15, 162 00 Praha 6
 vyhlašuje ve  smyslu
Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186 / 2009 Sb.
 
               výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :
 
           Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 30. října 2017.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

27.10.17_Seminář Poruchy autistického spektra – komplexní péče

27.10.2017 Psychiatrická klinika, Velká posluchárna
Ke Karlovu 11, Praha 2

Pořadatel: Psychiatrická společnost ČLS JEP - Sekce dětské a dorostové psychiatrie
Česká lékařská komora

Prosím o POTVRZENÍ ÚČASTI NA mail: petra.uhlikova@vfn.cz do 19.10.2017

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Novela zákona o vzdělávání lékařů

Lékařská veřejnost v uplynulém volebním období očekávala nápravu chyb, které se staly v letech 2002 -2004 s přijetím zákona č. 95/2004 o vzdělávání lékařů. Lékaři oprávněně očekávali návrat k dobrým zkušenostem s minulou právní úpravou.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Obor PLDD - informace

Vážené kolegyně, kolegové,
 
poslední zprávy, týkající se legislativního procesu o znovu zařazení oboru PLDD mezi obory základní, byly celkem optimistické. Na předposlední schůzi sněmovny byla většinou přítomných poslanců podpořena novela zákona o vzdělávání, předložena poslanci klubu ODS, jmenovitě panem poslancem Svobodou. Tento návrh měl být opětovně projednán po prázdninách garančním zdravotním výborem na základě usnesení PS (poslanecká sněmovna).
K našemu údivu i údivu předkladatelů zdravotní výbor zcela ignoroval toto usnesení a tento bod na zdravotní výbor vůbec nezařadil. O důvodech můžeme spekulovat.(většina členů tohoto výboru byla přesvědčena o smysluplnosti argumentů návrhu a byla ochotna ho asi podpořit.) Zde se asi zcela jednoznačně ukázala morální „úroveň“ předsedy výboru Vyzuly (ANO) a poslance primáře Kasala (ANO), kteří byli zarytými odpůrci našich argumentů.
V této situaci nezbylo předkladateli novely zákona, poslanci Svobodovi (ODS), než využít jediné možnosti. Tou byla snaha zařadit tento bod přímo do nabitého navrhovaného programu poslední schůze PS. Hlasování, které proběhlo 5.září, a které by umožnilo novelu event. podpořit, nedopadlo v náš prospěch. Před hlasováním se osobní pochůzkou po poslancích negativně angažoval pan ministr Ludvík. Se slovy „přece nepodpoříte návrhy zákonů opozičního poslance“. Bohužel, ani poslanci KSČM, kteří až doposud hlasovali pro návrh, se v tomto hlasování se zdrželi. Pro Vaši zajímavost v příloze naleznete hlasování jednotlivých poslanců.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP