Nové články na portálu Dětský lékař

5.4.2018_Konference regionální Praha + Středočeského kraje

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

7.4.2018_Pozvánka na Regionální konferenci Ústeckého a Libereckého kraje

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Odborné semináře na téma eReceptu pořádaných MZČR a SÚKLem

další info zde

pozvánky přiloženy 
19.3.2018_Ústí nad Labem

Informace o placení členských příspěvků v roce 2018

Vážená paní doktorko, pane doktore,
 
výše členského příspěvku do Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR na rok 2018 je ve výši  2450,- Kč. V centrální pokladně zůstává 1600,- Kč a 800,- Kč je převedeno na Váš region, 50,- Kč je určeno na členství v evropských pediatrických organizacích.
 
Nepracující důchodci, rezidenti PLDD a ženy na mateřské dovolené platí 950,- Kč. Nárok na tento snížený členský příspěvek mají pouze ti, kteří neprovozují vlastní ordinaci a jejich občasný výdělek (např. zastupování, služby, LSPP) nepřevýší průměrně 5000,- Kč měsíčně.  Na vyžádání bude nutné tyto skutečnosti doložit čestným prohlášením.
Na Rezidenty PLDD se podmínka o výši příjmu nevztahuje.
 
Platbu, prosím, proveďte příkazem do České spořitelny a.s., na číslo účtu: 1935190369/0800, jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte ČÍSLO VAŠEHO ČLENSKÉHO PRŮKAZU. Příspěvky jsou zpracovávány elektronicky, tudíž bez uvedeného variabilního symbolu nelze platbu přiřadit!
 
Příspěvek uhraďte do 31.3.2018, kdy bude provedena kontrola placení členských příspěvků.

17.3.2018_Pozvánka SPOLEČNOU KONFERENCI REGIONŮ JIHOMORAVSKÉHO, ZLÍNSKÉHO A REGIONU VYSOČINA

Sdružení praktických lékařů pro děti
a dorost České republiky
 
 
Vás srdečně zve na 
 
SPOLEČNOU KONFERENCI REGIONŮ JIHOMORAVSKÉHO,

ZLÍNSKÉHO A REGIONU VYSOČINA
s odborným programem
v sobotu 17. března  2018
v hotelu Allvet Drnovice u Vyškova
 
(Drnovice 115 - 1 km od sjezdu z dálnice na 226 km D1).

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 7.2.2018

Přítomni: Dr. Šonka, Dr. Jojko, Dr. Hülleová, Dr. Kudyn, doc. Šmucler, Dr. Šmatlák

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Nové funkcionality VZP Pointu

Většina poskytovatelů zdravotní péče přistoupila k elektronické komunikaci a předává dávky prostřednictvím naší aplikace VZP Point. Proto jsme se rozhodli zasílat vám vybrané výstupní sestavy přímo do Schránky ve VZP Pointu. Jde o další krok k prohloubení vzájemné moderní, efektivní a úsporné komunikace.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

LSPP - vykazování a úhrady

Vzhledem k tomu, že se blíží termín pro předávání potvrzení o  praktických lékařů pro děti a dorost na službách lékařské pohotovostní služby za rok 2017, Bližší iinformace naleznete zde včetně odkazu na formulář potvrzení, který byl pro doložení této skutečnosti vytvořen.
 
Formulář byl oproti minulému roku upraven, neboť za rok 2017 stačí pouze potvrzení poskytovatele, který je krajem pro zajištění LPS pověřen a pro kterého byly služby LPS praktickým lékařem poskytnuty. 

VZP ČR 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 3.1.2018

Přítomni: Dr. Šonka, Dr. Jojko, Dr. Kudyn, doc. Šmucler, Dr. Šmatlák

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP