Nové články na portálu Dětský lékař

Usnesení Jihočeské regionální konference SPLDD ČR, 1.4.2017, Český Krumlov

Konference se zúčastnilo 35 členů, což je 24 procent z celkového počtu našich členů

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 15.3.2017

Přítomni: Dr. Jojko, Dr. Hülleová, Dr. Kudyn, Dr. Chrz, Dr. Šmatlák, Dr. Houba, Dr. Tautermann,

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Spalničky-info 2017

Odpůrcům očkování se daří. Spalničky se šíří napříč Evropou

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Informace o výpadku vakcíny BoostrixPolio

Vážené kolegyně, vážení kolegové.
 
V médiích se objevily informace o výpadku vakcíny BoostrixPolio a možných komplikacích s touto situací.
Informace o výpadku, jeho důvodu a doporučení pro přednostní očkování starších dětí ( ročník narození 2006), stejně tak jako o časovém horizontu naběhnutí dodávek, které jste prostřednictvím mailu i ústních informací obdrželi, se nemění.
Aby nedocházelo k nejasnostem, shrnuji znovu:

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Metodika provádění a vykazování včasného záchytu poruch autistického spektra (PAS) v ordinacích PLDD

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 

v souvislosti s nově zavedeným včasným záchytem poruch autistického spektra (PAS) v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku od 17.10.2016 a novým výkonem, prostřednictvím kterého se tento včasný záchyt vykazuje od 1.1.2017, Vám předkládáme Metodiku provádění a vykazování včasného záchytu PAS. Tato metodika je určena pro praktické použití PLDD, v jejichž kompetenci je včasný záchyt PAS. Vznikla po dohodě s OSPDL, byla projednána a odsouhlasena zástupci zdravotních pojišťoven.
 
 
MUDr. Ilona Hülleová
Předsedkyně SPLDD ČR

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

USNESENÍ Regionální konference regionu Severní Morava a Slezsko ze dne 18.03.2017

v Olomouci
 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

8.3.2017_Zápis ze schůze regionální rady SVČ regionu SPLDD ČR

Přítomni:         MUDr.Balatková,,MUDr.Sudková,MUDr.Hromádková,MUDr.Valentová
MUDr.Eisnerová,MUDr.Látalová,MUDr.Lešanovská,
MUDr. Pálová,MUDr.Svobodová,MUDr.Johnová
MUDr.Michalík,
Omluveni        MUDr.Kulhánková, ,MUDr.Fastrová,
Neomluvena:  MUDr.Ropková

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

kniha Kazuistky v primární pediatrické praxi

Právě vyšla kniha Kazuistky v primární pediatrické praxi.
Členové OSPDL a SPLDD mají možnost objednat knihu do konce dubna za zvýhodněnou cenu 432,- Kč včetně poštovného.
Objednávky zasílejte na marcela.horakova@currentmedia.cz .
Počet výtisků je omezen.
 

Smluvní poskytovatelé VZP ČR v odb. 306 – dětská a dorostová psychiatrie

Seznam je možné i stáhnout v doc níže.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

info České ILCO, z. s. - pacientské sdružení stomiků

Vážení kolegové,
 
Dne 24.2.2017 se konal v TOP Hotel Praha v rámci 11. Kongresu primární péče  Kulatý stůl AM Review. Zabýval se otázkami vzájemné spolupráce PL a PLDD s gastroenterology v zájmu lepší péče o nemocné s IBD a dalšími střevními postiženími. V návaznosti na diskuzi se zástupci pacientských organizací Vám nabízíme pro Vaši informaci leták Českého ILCO a brožuru Jak předcházet kýle po operaci břicha. Další informace v příloze se týká knihy, která obsahuje praktické rady a důležité informace pro stomiky. Je dobré o ní vědět a nabídnout ji případně pacientům - stomikům. Kniha je vhodná nejen pro pacienty, ale i pro zdravotnický personál, který o tyto pacienty pečuje.
 
MUDr. Ilona Hülleová
Předsedkyně SPLDD ČR, z.s.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP