Nové články na portálu Dětský lékař

Usnesení konference SPLDD východočeského regionu konané dne 22.4. 2017

               Mandátová  komise: MUDr. Bartoňová, MUDr. Janečková ,  MUDr. Prokopová 
              
               Návrhová komise: MUDr. Plšek, MUDr.  Svobodová,MUDr.Petrtýlová    
 
 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Stanovisko Koalice soukromých lékařů k ereceptu

V Praze dne 21. 4. 2017
 
Koalice soukromých lékařů, která zastupuje skoro všechny segmenty ambulantní péče, zásadně odmítá zavedení povinnosti předepisovat léky jen elektronicky.
 
Žádáme, aby poslanecká sněmovna tuto povinnost, která se do příslušného zákona dostala jako poslanecký pozměňovací návrh MUDr. Skalického bez řádné diskuse s odbornou veřejností, zrušila a aby problematika elektronizace zdravotnictví byla řešena systémově, tj. odborným jednáním pod gescí ministerstva zdravotnictví.
 
Žádáme, aby případné další legislativní návrhy týkající se elektronického zdravotnictví prošly řádnou a podrobnou odbornou diskusí a teprve potom legislativním procesem.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

VZP - Informace k čistému účtu od května 2017

Vážení partneři,

Rád bych Vám předal následující sdělení.

Všeobecná zdravotní pojišťovna vychází vstříc žádostem poskytovatelů zdravotních služeb a od 1. května 2017 změní systém, podle kterého jsou poskytovatelům měsíčně účtovány úhrady za poskytnuté zdravotní služby.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Semináře - přihlášení

8.4.2017_Usnesení regionální konference Libereckého a Ústeckého kraje regionu SPLDD ČR

 

v Ústí nad Labem
 
Konference zvolila:
 
Mandátovou komisi ve složení:  MUDr Látalová, MUDr Valentová, MUDr Svobodová
Návrhovou komisi ve složení: MUDr Hromádková, MUDr Lešanovská, MUDr Michalík,

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Usnesení Jihočeské regionální konference SPLDD ČR, 1.4.2017, Český Krumlov

Konference se zúčastnilo 35 členů, což je 24 procent z celkového počtu našich členů

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 15.3.2017

Přítomni: Dr. Jojko, Dr. Hülleová, Dr. Kudyn, Dr. Chrz, Dr. Šmatlák, Dr. Houba, Dr. Tautermann,

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Spalničky-info 2017

Odpůrcům očkování se daří. Spalničky se šíří napříč Evropou

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Informace o výpadku vakcíny BoostrixPolio

Vážené kolegyně, vážení kolegové.
 
V médiích se objevily informace o výpadku vakcíny BoostrixPolio a možných komplikacích s touto situací.
Informace o výpadku, jeho důvodu a doporučení pro přednostní očkování starších dětí ( ročník narození 2006), stejně tak jako o časovém horizontu naběhnutí dodávek, které jste prostřednictvím mailu i ústních informací obdrželi, se nemění.
Aby nedocházelo k nejasnostem, shrnuji znovu:

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Metodika provádění a vykazování včasného záchytu poruch autistického spektra (PAS) v ordinacích PLDD

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 

v souvislosti s nově zavedeným včasným záchytem poruch autistického spektra (PAS) v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku od 17.10.2016 a novým výkonem, prostřednictvím kterého se tento včasný záchyt vykazuje od 1.1.2017, Vám předkládáme Metodiku provádění a vykazování včasného záchytu PAS. Tato metodika je určena pro praktické použití PLDD, v jejichž kompetenci je včasný záchyt PAS. Vznikla po dohodě s OSPDL, byla projednána a odsouhlasena zástupci zdravotních pojišťoven.
 
 
MUDr. Ilona Hülleová
Předsedkyně SPLDD ČR

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP