Nové články na portálu Dětský lékař

Zpráva ze zahraniční cesty - Jarní zasedání EAP -Evropská akademie pediatrů 12.-13.5.2017 Vilamoura Faro Portugalsko

Hlavní body, které se na zasedání projednávaly

1.Pracovní skupina pro adolescentní medicínu

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

ZRUŠENÍ specifického LP_VITAMIN A FORTE BIOFARM

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Infanrix 10-ti dávkové balení

Vážení,
na základě množících se dotazů vezměte, prosím, na vědomí následující informaci:
V současné době je k dispozici pro očkování rizikových skupin dětí, případně doočkování v rámci tzv. individuálních schémat, pouze 10-tidávkové, v rámci dodávek nedělitelné, balení vakcíny Infanrix.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

očkování TBC - stanovisko

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

dostala jsem od kolegyně PLDD ze středních Čech písemně vypracovaný  pokyn MUDr. Nykodýmové pro PLDD  nabízet aktivně očkování TBC vzhledem ke zvýšenému výskytu této nemoci.
Kontaktovala jsem Krajskou hygienickou službu StřČ. kraje a předsedu České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, pana profesora Kolka.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Sněm 2017

Prezentace ze Sněmu 2017 k elektronizaci receptu

Ve dnech 19.-21. se konal Sněmu SPLDD, na kterém se pravidelně schází zástupci okresů, regionů a Výkonný výbor SPLDD. Velkou pozornost jsme tentokrát věnovali elektronizaci zdravotnictví, konkrétně novým povinnostem zavést v našich ordinacích elektronický recept od 1.1.2018 a EET od 1.3.2018. Za nedodržení této zákonné povinnosti hrozí lékařům vysoké sankce.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Výzva Sněmu SPLDD ČR k členským organizacím KSL

Účastníci Sněmu SPLDD ČR zastupující 2 077 PLDD jsou znepokojeni narůstajícím direktivizmem státu. Na bedra soukromých lékařů jsou nakládány mnohé povinnosti, které nesouvisí s lékařským povoláním nebo zatěžují chod ordinací vyžadováním činností, které jsou zbytné či mají být vykonávány jinými institucemi.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

USNESENÍ Sněmu SPLDD ze dne 19.5.-21.5.2017

Sněm zvolil komise: Mandátovou ve složení:  Andresová, Benešová, Hvězdová
Návrhovou ve složení předsedové Regionů: Verdánová, Cabrnochová ,Růžičková, Balatková, Plšek, Pukovec, Zemánková, Beneš, Gricová

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Informace o placení členských příspěvků v roce 2017

Vážená paní doktorko, pane doktore,
 
výše členského příspěvku do Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR na rok 2017 je ve výši  2450,- Kč. V centrální pokladně zůstává 1600,- Kč a 800,- Kč je převedeno na Váš region, 50,- Kč je určeno na členství v evropských pediatrických organizacích.
 
Nepracující důchodci, rezidenti PLDD a ženy na mateřské dovolené platí 950,- Kč. Nárok na tento snížený členský příspěvek mají pouze ti, kteří neprovozují vlastní ordinaci a jejich občasný výdělek (např. zastupování, služby, LSPP) nepřevýší průměrně 5000,- Kč měsíčně.  Na vyžádání bude nutné tyto skutečnosti doložit čestným prohlášením.
Na Rezidenty PLDD se podmínka o výši příjmu nevztahuje.
 
Platbu, prosím, proveďte příkazem do České spořitelny a.s., na číslo účtu: 1935190369/0800, jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte ČÍSLO VAŠEHO ČLENSKÉHO PRŮKAZU. Příspěvky jsou zpracovávány elektronicky, tudíž bez uvedeného variabilního symbolu nelze platbu přiřadit!
 
Příspěvek uhraďte do 31.3.2017, kdy bude provedena kontrola placení členských příspěvků.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP