Nové články na portálu Dětský lékař

15.3.2018_Zápis ze schůze regionální rady SVČ regionu SPLDD ČR

Přítomni:         MUDr.Balatková,,MUDr.Sudková,MUDr.Hromádková,MUDr.Valentová

MUDr.Eisnerová,,MUDr.Lešanovská,
MUDr. Pálová,MUDr.Svobodová,MUDr.Johnová
MUDr.Michalík,
Omluveni        MUDr.Kulhánková, ,MUDr.Fastrová,MUDr.Látalová
Neomluvena:  MUDr.Ropková
 
 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 14.3.2018

Přítomni: doc. Šmucler, Dr. Hülleová, Dr. Jojko, Dr. Šonka, Dr. Kudyn, Dr. Šmatlák, Dr. Houba,
Dr. Kostka

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Informace z MPSV ČR: 2018/30236-73

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

    dovoluji si Vás informovat, že od 1. června 2018 nabude účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., ve zn. pozd. předpisů, o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby dlouhodobé péče.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Usnesení konference východočeského regionu SPLDD konané dne 24.3. 2018

               Mandátová  komise: MUDr. Bartoňová, MUDr. Janečková ,  MUDr. Prokopová 
              
               Návrhová komise: MUDr. Plšek, MUDr. Svobodová,, MUDr. Petrtýlová    

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Usnesení konference JM regionu konané dne 17. 3. 2018 v Drnovicích u Vyškova

Konference se zúčastnilo  65 členů Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Informace MPSV změnách v nemocenském pojištění - dlouhodobé ošetřvné a potřeba dlouhodobé péče pro pediatry a PLDD

Od 1. června 2018 nabývá účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále „ZNP“) - zákon č. 310/2017 Sb., která zavádí tzv. dlouhodobé ošetřovné a posuzování potřeby dlouhodobé péče. Nová dávka nemocenského pojištění pomůže rodinám v situacích, kdy akutně vznikla potřeba pečovat v domácím prostředí o dítě propuštěné z hospitalizace, a po dobu poskytování dlouhodobého ošetřování poskytovat pečující osobě náhradu ztráty příjmu. Dávka „ošetřovné“ (při ošetřování nebo péči dle § 39 ZNP), která slouží k řešení krátkodobých situací, zůstává zachována.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Manuál – GDPR v ordinaci praktického lékaře

5.3.2018

Sdružení připravilo pro své členy materiál GDPR v ordinaci praktického lékaře, který obsahuje soubor konkrétních vzorů a návodů, jak splnit administrativní povinnosti podle GDPR.
Materiál Sdružení má 10 částí a skládá se z celkem 11 souborů (část 2 je rozdělena do dvou samostatných souborů). Soubory jsou ke stažení níže na této stránce. Soubory jsou ve formátu .docx a .xlsx. Tyto formáty byly zvoleny proto, aby bylo možno materiál upravovat a přizpůsobit jej potřebám konkrétní ordinace. Soubory GDPR v ordinaci praktického lékaře jsou v příloze tohoto článku ke stažení. Všechny soubory jsou k dispozici ke stažení níže.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

5.4.2018_Konference regionální Praha + Středočeského kraje

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

7.4.2018_Pozvánka na Regionální konferenci Ústeckého a Libereckého kraje

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Odborné semináře na téma eReceptu pořádaných MZČR a SÚKLem

další info zde

pozvánky přiloženy 
19.3.2018_Ústí nad Labem

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP