Nové články na portálu Dětský lékař

Prezentace ze Sněmu 2017 k elektronizaci receptu

Ve dnech 19.-21. se konal Sněmu SPLDD, na kterém se pravidelně schází zástupci okresů, regionů a Výkonný výbor SPLDD. Velkou pozornost jsme tentokrát věnovali elektronizaci zdravotnictví, konkrétně novým povinnostem zavést v našich ordinacích elektronický recept od 1.1.2018 a EET od 1.3.2018. Za nedodržení této zákonné povinnosti hrozí lékařům vysoké sankce.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Výzva Sněmu SPLDD ČR k členským organizacím KSL

Účastníci Sněmu SPLDD ČR zastupující 2 077 PLDD jsou znepokojeni narůstajícím direktivizmem státu. Na bedra soukromých lékařů jsou nakládány mnohé povinnosti, které nesouvisí s lékařským povoláním nebo zatěžují chod ordinací vyžadováním činností, které jsou zbytné či mají být vykonávány jinými institucemi.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

USNESENÍ Sněmu SPLDD ze dne 19.5.-21.5.2017

Sněm zvolil komise: Mandátovou ve složení:  Andresová, Benešová, Hvězdová
Návrhovou ve složení předsedové Regionů: Verdánová, Cabrnochová ,Růžičková, Balatková, Plšek, Pukovec, Zemánková, Beneš, Gricová

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Informace o placení členských příspěvků v roce 2017

Vážená paní doktorko, pane doktore,
 
výše členského příspěvku do Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR na rok 2017 je ve výši  2450,- Kč. V centrální pokladně zůstává 1600,- Kč a 800,- Kč je převedeno na Váš region, 50,- Kč je určeno na členství v evropských pediatrických organizacích.
 
Nepracující důchodci, rezidenti PLDD a ženy na mateřské dovolené platí 950,- Kč. Nárok na tento snížený členský příspěvek mají pouze ti, kteří neprovozují vlastní ordinaci a jejich občasný výdělek (např. zastupování, služby, LSPP) nepřevýší průměrně 5000,- Kč měsíčně.  Na vyžádání bude nutné tyto skutečnosti doložit čestným prohlášením.
Na Rezidenty PLDD se podmínka o výši příjmu nevztahuje.
 
Platbu, prosím, proveďte příkazem do České spořitelny a.s., na číslo účtu: 1935190369/0800, jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte ČÍSLO VAŠEHO ČLENSKÉHO PRŮKAZU. Příspěvky jsou zpracovávány elektronicky, tudíž bez uvedeného variabilního symbolu nelze platbu přiřadit!
 
Příspěvek uhraďte do 31.3.2017, kdy bude provedena kontrola placení členských příspěvků.

Last Minute pro rezidenční místa

Zařazení do oboru Praktický lékař pro děti a dorost
 
Last Minute pro rezidenční místa

Pokud chce lékař získat rezidenční místo pro obor PLDD, musí nejpozději do
30.6.2017 požádat o zařazení do oboru PLDD. Nemusí čekat na promoci a diplom,
o zařazení do oboru lze požádat po složení poslední rigorózní zkoušky.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 19.4.2017

Přítomni: Dr. Hülleová, Dr. Chrz, Dr. Jojko, Dr. Kudyn, Dr. Šmatlák, Dr. Tautermann

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Povinnost vystavování omluvenek pro školu ze strany lékařů – nekončící příběh

Vzhledem ke stále se opakujícím dotazům se opět vyjadřuji k této problematice.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Právník radí

V této sekci naleznete aktuální legislativu, problematiku provozu ordinaci a výběr z dotazů a odpovědí právního zástupce SPLDD ČR.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Usnesení Konference západočeského regionu SPLDD konané dne 29.4.2017 v Plzni

Konference byla zahájena v 15:30 hod., konstatovala, že je přítomno  55  členů ze 181 a proto není usnášeníschopná, ukončila své jednání a stanovila náhradní termín konference na 29.4.2017 v 15:45 hod.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

6.4.2017 Usnesení Konference regionu Praha a Střední Čechy

hotel Čechie

Konference zvolila:
Mandátovou komisi ve složení: MUDr. Alena Kyjonková, MUDr. Lucie Otáhalová, MUDr. Irena Deylová
Návrhovou komisi ve složení MUDr. Romana Benešová, MUDr. Zdeněk Weiss, MUDr. Petr Šusta
Počet registrovaných účastníků na Konferenci byl: 123 členů SPLDD

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP