Nové články na portálu Dětský lékař

Informace MPSV změnách v nemocenském pojištění - dlouhodobé ošetřvné a potřeba dlouhodobé péče pro pediatry a PLDD

Od 1. června 2018 nabývá účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále „ZNP“) - zákon č. 310/2017 Sb., která zavádí tzv. dlouhodobé ošetřovné a posuzování potřeby dlouhodobé péče. Nová dávka nemocenského pojištění pomůže rodinám v situacích, kdy akutně vznikla potřeba pečovat v domácím prostředí o dítě propuštěné z hospitalizace, a po dobu poskytování dlouhodobého ošetřování poskytovat pečující osobě náhradu ztráty příjmu. Dávka „ošetřovné“ (při ošetřování nebo péči dle § 39 ZNP), která slouží k řešení krátkodobých situací, zůstává zachována.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Manuál – GDPR v ordinaci praktického lékaře

5.3.2018

Sdružení připravilo pro své členy materiál GDPR v ordinaci praktického lékaře, který obsahuje soubor konkrétních vzorů a návodů, jak splnit administrativní povinnosti podle GDPR.
Materiál Sdružení má 10 částí a skládá se z celkem 11 souborů (část 2 je rozdělena do dvou samostatných souborů). Soubory jsou ke stažení níže na této stránce. Soubory jsou ve formátu .docx a .xlsx. Tyto formáty byly zvoleny proto, aby bylo možno materiál upravovat a přizpůsobit jej potřebám konkrétní ordinace. Soubory GDPR v ordinaci praktického lékaře jsou v příloze tohoto článku ke stažení. Všechny soubory jsou k dispozici ke stažení níže.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

5.4.2018_Konference regionální Praha + Středočeského kraje

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

7.4.2018_Pozvánka na Regionální konferenci Ústeckého a Libereckého kraje

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Odborné semináře na téma eReceptu pořádaných MZČR a SÚKLem

další info zde

pozvánky přiloženy 
19.3.2018_Ústí nad Labem

Informace o placení členských příspěvků v roce 2018

Vážená paní doktorko, pane doktore,
 
výše členského příspěvku do Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR na rok 2018 je ve výši  2450,- Kč. V centrální pokladně zůstává 1600,- Kč a 800,- Kč je převedeno na Váš region, 50,- Kč je určeno na členství v evropských pediatrických organizacích.
 
Nepracující důchodci, rezidenti PLDD a ženy na mateřské dovolené platí 950,- Kč. Nárok na tento snížený členský příspěvek mají pouze ti, kteří neprovozují vlastní ordinaci a jejich občasný výdělek (např. zastupování, služby, LSPP) nepřevýší průměrně 5000,- Kč měsíčně.  Na vyžádání bude nutné tyto skutečnosti doložit čestným prohlášením.
Na Rezidenty PLDD se podmínka o výši příjmu nevztahuje.
 
Platbu, prosím, proveďte příkazem do České spořitelny a.s., na číslo účtu: 1935190369/0800, jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte ČÍSLO VAŠEHO ČLENSKÉHO PRŮKAZU. Příspěvky jsou zpracovávány elektronicky, tudíž bez uvedeného variabilního symbolu nelze platbu přiřadit!
 
Příspěvek uhraďte do 31.3.2018, kdy bude provedena kontrola placení členských příspěvků.

17.3.2018_Pozvánka SPOLEČNOU KONFERENCI REGIONŮ JIHOMORAVSKÉHO, ZLÍNSKÉHO A REGIONU VYSOČINA

Sdružení praktických lékařů pro děti
a dorost České republiky
 
 
Vás srdečně zve na 
 
SPOLEČNOU KONFERENCI REGIONŮ JIHOMORAVSKÉHO,

ZLÍNSKÉHO A REGIONU VYSOČINA
s odborným programem
v sobotu 17. března  2018
v hotelu Allvet Drnovice u Vyškova
 
(Drnovice 115 - 1 km od sjezdu z dálnice na 226 km D1).

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 7.2.2018

Přítomni: Dr. Šonka, Dr. Jojko, Dr. Hülleová, Dr. Kudyn, doc. Šmucler, Dr. Šmatlák

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Nové funkcionality VZP Pointu

Většina poskytovatelů zdravotní péče přistoupila k elektronické komunikaci a předává dávky prostřednictvím naší aplikace VZP Point. Proto jsme se rozhodli zasílat vám vybrané výstupní sestavy přímo do Schránky ve VZP Pointu. Jde o další krok k prohloubení vzájemné moderní, efektivní a úsporné komunikace.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP