Nové články na portálu Dětský lékař

dopis KSL předsedovi vlády a ministrovi zdravotnictví

V Praze dne 18. 5. 2018

 
 
Vážený pane premiére, vážený pane ministře zdravotnictví,
 
Koalice soukromých lékařů (KSL) podporuje stanovisko ministra zdravotnictví, že dohodovací řízení o cenách za zdravotní péči z prostředků zdravotního pojištění musí  být v  maximálním možném rozsahu svobodnou dohodou mezi zdravotnickými zařízeními a pojišťovnami. Rádi bychom se s Vámi oběma potkali, abychom Vám vysvětlili postoje velké části českého zdravotnictví, které se liší od výstupů z jiných Vašich jednání, která jste v poslední době ve zdravotnictví vedli.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Nežádoucí účinky léčiv 1/2018

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

USNESENÍ Regionální konference regionu Severní Morava a Slezsko ze dne 28.04.2018

v Opavě
 
Konference vyslechla zahájení  konference a návrh programu                       

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Usnesení Konference západočeského regionu SPLDD konané dne 21.4.2018 v Plzni

Konference byla zahájena v 14:50 hod., konstatovala, že je přítomno 36  členů ze 175 – není usnášení schopna a ve 14:58 byla konference zrušena. Byla svolána náhradní konference - 21.4.2018 v 14:59 hod.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 11.4.2018

Přítomni: doc. Šmucler, Dr. Jojko, Dr. Kostka, Dr. Kudyn, Dr. Šmatlák
Omluveni: Dr. Hülleová, Dr. Houba, Dr. Šonka

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Usnesení Jihočeské regionální konference SPLDD ČR, 13.-14.4.2018, Vimperk

Konference se zúčastnilo  26 členů SPLDD.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Stanovisko Koalice soukromých lékařů (KSL) k projektu Ukrajina

Koalice soukromých lékařů nic nenamítá proti řádnému příchodu lékařů ze zahraničí, pokud projdou aprobačním řízením, které prověří jejich znalosti. Zásadně ale protestuje proti Projektu Ukrajina, který řízení obchází a umožňuje pracovat lékařům, zubním lékařům a farmaceutům u vybraných firem lidem v rozporu s českým zákonem a zvyklostmi EU bez absolvované zkoušky a tedy nezřídka bez znalostí, což ohrožuje pacienty. Nelze zlepšovat ekonomiku některých poskytovatelů zdravotních služeb na úkor bezpečí pacienta.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Sněm SPLDD ČR 2018


Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

5.4.2018_Usnesení Konference regionu Praha a Střední Čechy

Praha 5. 4. 2018 hotel Čechie
 

Konference zvolila:
Mandátovou komisi ve složení:  MUDr. Eva Dolistová, MUDr. Lucie Otáhalová, MUDr. Irena Deylová.
Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Eva Vitoušová, MUDr. Ivana Nulíčková, MUDr. Milan Cabrnoch, MBA.
Počet registrovaných účastníků na Konferenci byl:   102 členů SPLDD

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

7.4.2018_Usnesení regionální konference Libereckého a Ústeckého kraje regionu SPLDD ČR

Konference zvolila:
 
Mandátovou komisi ve složení:  MUDr.Látalová,MUDr.Johnová,MUDr.Svobodová
Návrhovou komisi ve složení: MUDr Hromádková, MUDr Valentová, MUDr Michalík,

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP