Nové články na portálu Dětský lékař

Prohlášení Sněmu SPLDD 2018

Účastníci sněmu pověřených okresních zástupců SPLDD ČR, zástupci krajských výborů SPLDD a členové výboru OSPDL konstatují, že stávající počty akreditovaných pracovišť praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) jsou schopny personálně pokrýt nároky na zajištění vzdělávání mladých lékařů – pediatrů. Každý okres až na výjimky má alespoň jedno akreditované pracoviště PLDD a máme zájem na jejich navyšování, tomuto procesu je ale nyní bohužel bráněno s ohledem na skutečnost, že nejsou definovány podmínky pro akreditace.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Tiskové prohlášení Sněmu SPLDD 2018

Ve dnech 18.-20.5.2018 se uskutečnil celostátní Sněm Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (SPLDD) v Karlových Varech, na němž se  setkali zástupci praktických lékařů pro děti  a dorost (PLDD) ze všech okresů a krajů.
Účastníci Sněmu podporují ministra zdravotnictví Mgr. et. Mgr. A.Vojtěcha a jeho aktivity směřující k podpoře primární péče a rozšíření odborných kompetencí PLDD a VPL. Vnímají dosavadní kroky ministra, jako zahájení možných systémových změn ve zdravotnictví, aby nedocházelo k protěžování jen vybraných segmentů zdravotnictví, zejména nemocnic. Mělo by dojít k takové podpoře primární péče, aby byla zajištěna dostupnost zdravotní péče na venkově i v odlehlých oblastech.

dopis KSL předsedovi vlády a ministrovi zdravotnictví

V Praze dne 18. 5. 2018

 
 
Vážený pane premiére, vážený pane ministře zdravotnictví,
 
Koalice soukromých lékařů (KSL) podporuje stanovisko ministra zdravotnictví, že dohodovací řízení o cenách za zdravotní péči z prostředků zdravotního pojištění musí  být v  maximálním možném rozsahu svobodnou dohodou mezi zdravotnickými zařízeními a pojišťovnami. Rádi bychom se s Vámi oběma potkali, abychom Vám vysvětlili postoje velké části českého zdravotnictví, které se liší od výstupů z jiných Vašich jednání, která jste v poslední době ve zdravotnictví vedli.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Nežádoucí účinky léčiv 1/2018

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

USNESENÍ Regionální konference regionu Severní Morava a Slezsko ze dne 28.04.2018

v Opavě
 
Konference vyslechla zahájení  konference a návrh programu                       

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Usnesení Konference západočeského regionu SPLDD konané dne 21.4.2018 v Plzni

Konference byla zahájena v 14:50 hod., konstatovala, že je přítomno 36  členů ze 175 – není usnášení schopna a ve 14:58 byla konference zrušena. Byla svolána náhradní konference - 21.4.2018 v 14:59 hod.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 11.4.2018

Přítomni: doc. Šmucler, Dr. Jojko, Dr. Kostka, Dr. Kudyn, Dr. Šmatlák
Omluveni: Dr. Hülleová, Dr. Houba, Dr. Šonka

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Usnesení Jihočeské regionální konference SPLDD ČR, 13.-14.4.2018, Vimperk

Konference se zúčastnilo  26 členů SPLDD.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Stanovisko Koalice soukromých lékařů (KSL) k projektu Ukrajina

Koalice soukromých lékařů nic nenamítá proti řádnému příchodu lékařů ze zahraničí, pokud projdou aprobačním řízením, které prověří jejich znalosti. Zásadně ale protestuje proti Projektu Ukrajina, který řízení obchází a umožňuje pracovat lékařům, zubním lékařům a farmaceutům u vybraných firem lidem v rozporu s českým zákonem a zvyklostmi EU bez absolvované zkoušky a tedy nezřídka bez znalostí, což ohrožuje pacienty. Nelze zlepšovat ekonomiku některých poskytovatelů zdravotních služeb na úkor bezpečí pacienta.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Sněm SPLDD ČR 2018


Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP