Nové články na portálu Dětský lékař

Francie: péče je dobrá, ale dost drahá

Francouzské zdravotnictví je drahé, ale umožňuje volbu lékaře a poskytuje krátké čekací lhůty. Utrácí však více, než vybere, léky se plýtvá a provádějí se zbytečné výkony. Švýcarský model je postaven na tom, že je také drahý, pacient si může vybrat z mnoha pojišťoven a produktů. Jisté je, že žádný model ve vyspělých zemích není zcela dokonalý, a Česko by si mělo všímat toho, co v nich funguje.

Reforma podle Nizozemců

Česko čeká již dlouho na zásadnější reformu zdravotnictví. Jak tento problém zvládli v zemích, které pro nás mohou být inspirující? Dnes asi nejambicióznější reformní projekt ve zdravotnictví na západ od nás spustili od 1. ledna 2006 v Nizozemsku.

Zdravotnictví USA: draze a špatně

Reforma zdravotnictví rozděluje naši společnost. Někteří z nás u lékaře ochotně platí. Jiní se zdráhají. Kde najít správnou inspiraci? Spojené státy mají nejlepší lékaře. Americké zdravotnictví je však tak složité, že se to zcela vymyká našemu chápání.

Jak řeší poplatky u lékaře v Německu

Berlín, Waldkirchen (Od naší spolupracovnice) - Bylo mu kolem třiceti. V roce 1980 emigroval jako internista přes jugoslávsko-rakouské hranice z despotického Československa. Dnes má prosperující praxi praktického lékaře v konzervativním Bavorsku. Ale změny ve financování zdravotnictví v tuzemsku stále sleduje – a nijak ho nenadchly.

Jak se léčí v Británii a Španělsku

Britové i Španělé platí zdravotnictví ze svých daní. A jak Angličané, tak Španělé se pokoušejí tento systém zefektivnit. Jenomže Španělům se to daří mnohem lépe. Proč tomu tak je?

Lékaři se s pojišťovnami nedohodli na úhradách péče pro rok 2008

Lékaři se dnes nedohodli s pojišťovnami na úhradách péče pro příští rok. Dohodovací řízení o cenách zkrachovalo. Zvýšení částky pro praktické lékaře napadli ambulantní specialisté. Proti byli ale v podstatě všichni zdravotníci a chtěli také víc peněz, než jim pojišťovny nabízely...

Lékaři se dnes pokusí dojednat s pojišťovnami více peněz

Lékaři mají dnes poslední šanci prosadit své představy o tom, kolik by jim zdravotní pojišťovny měly platit za péči o pacienty v příštím roce. V závěrečném dni dohodovacího řízení se sejdou zástupci praktických lékařů, ambulantních specialistů, nemocnic a léčeben s představiteli pojišťoven. Výsledkem by měla být dohoda o cenách. Pokud se to nepodaří, vyhlásí ceny do 60 dnů ministerstvo zdravotnictví...

Desatero důvodů protestu praktických dětských lékařů

komu:

'Dvořáková Jiřina domů'; 'Hrunka Štefan'; 'Hrunka Štefan - VČ'; 'Hülleová Ilona'; 'Kruková Věra'; 'Kuběnová Helena'; 'Kudyn Milan'; 'Němeček Jan'; 'Neugebauer kancl'; 'Nulíčková Ivana'; 'Šebková Alena'; 'Verdanova Dana'; 'Vitoušová Eva'; 'Vitoušová Eva';

text:

Desatero důvodů protestu praktických dětských lékařů:

Stanovisko k postoji SPL

komu:

'Dvořáková Jiřina domů'; 'Hrunka Štefan'; 'Hrunka Štefan - VČ'; 'Hülleová Ilona'; 'Kruková Věra'; 'Kuběnová Helena'; 'Kudyn Milan'; 'Němeček Jan'; 'Neugebauer kancl'; 'Nulíčková Ivana'; 'Šebková Alena'; 'Verdanova Dana'; 'Vitoušová Eva'; 'Vitoušová Eva';

text:

Oslovení ředitelů zdravotních pojišťoven

komu:

ředitelé všech ZP

text:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

řídící orgán Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR o.s. se na svém jednání dne 3.3. 2007 podrobně zabýval situací kolem financování praxí praktických lékařů pro děti a dorost a situací související se vzniklými protesty s hrozbou přerušení činnosti na den 28.3.2007.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP