Nové články na portálu Dětský lékař

Smuteční oznámení - prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Česká lékařská společnost JEP
s hlubokým zármutkem oznamuje,
že v úterý dne 27. 11. 2018
zemřel ve věku 88 let
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
dlouholetý předseda ČLS JEP a významný internista, endokrinolog a osteolog.
 

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. se narodil v Horažďovicích 30. 6. 1930. V roce 2001 byl jmenován čestným občanem tohoto města. Po studiu na Lékařské fakultě UK v Plzni pracoval v Endokrinologickém ústavu, kde se věnoval zejména endokrinologii vápníku, osteologii a metabolismu kyseliny močové. Později odešel do   nemocnice Pod Petřínem, kde se stal přednostou interní kliniky a profesorem 2. LF UK.  V posledních letech pracoval v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích.

Mukolytika pro děti v prvních dvou letech života

Na žádost SÚKL ze dne 6.3.2018 bylo vypracováno stanovisko České pediatrické společnosti k léčivým látkám s mukolytickým účinkem u dětí v prvních dvou letech života. Na znění stanoviska se podíleli i odborníci z České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP.
Předkládáme odpovědi na otázky položené SÚKL-em :

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Stanovisko odborných společností ČLS JEP k očkování nedonošených dětí

Stanovisko České neonatologické společnosti, České společnosti alergologie a klinické imunologie, Odborné společnosti praktických dětských lékařů a České vakcinologické společnosti ČLS JEP k pravidelnému očkování nedonošených dětí.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

VOX INFO 6/2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
předkládáme Vám další vydání Vox info s aktuálními informacemi, které by Vám měly pomoci  ve Vaší práci  v ordinaci PLDD. 
 
S pozdravem
Ctirad Kozderka

 
Obsah:

Toto číslo Vox info vyšlo dne 21.11.2018
Zpracoval: MUDr. Ctirad Kozderka

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

2018_Usnesení celostátní konference SPLDD ČR

konané dne 10. 11. 2018 v Průhonicích
Konference:
I. schválila:

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Informace o placení členských příspěvků v roce 2019

!!! Pozor změna částky !!!

 
Vážená paní doktorko, pane doktore,
 
Celorepubliková konference dne 10.11.2018 odsouhlasila zvýšení členských příspěvků. Výše členského příspěvku do Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR na rok 2019 je ve výši  3000,- Kč. V centrální pokladně zůstává 2000,- Kč a 1000,- Kč je převedeno na Váš region.
Nepracující důchodci, rezidenti PLDD a ženy na mateřské dovolené platí 1050,- Kč. Nárok na tento snížený členský příspěvek mají pouze ti, kteří neprovozují vlastní ordinaci a jejich občasný výdělek (např. zastupování, služby, LSPP) nepřevýší průměrně 5000,- Kč měsíčně.  Na vyžádání bude nutné tyto skutečnosti doložit čestným prohlášením.
Na Rezidenty PLDD se podmínka o výši příjmu nevztahuje.
 
Platbu, prosím, proveďte příkazem do České spořitelny a.s., na číslo účtu: 1935190369/0800, jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte ČÍSLO VAŠEHO ČLENSKÉHO PRŮKAZU. Příspěvky jsou zpracovávány elektronicky, tudíž bez uvedeného variabilního symbolu nelze platbu přiřadit!
 
Příspěvek uhraďte do 31.3.2019, kdy bude provedena kontrola placení členských příspěvků.

VOX INFO 5/2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám další vydání Vox info s aktuálními informacemi, které by Vám měly pomoci  ve Vaší práci  v ordinaci PLDD. 
 
S pozdravem
Ctirad Kozderka

 
Obsah:

Toto číslo Vox info vyšlo dne 6.11.2018
Zpracoval: MUDr. Ctirad Kozderka

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Aktualizováno_Metodický postup k vykazování očkování od 1. 10. 2018

Preambule

S účinností od 1. ledna 2012 jsou zdravotní pojišťovny (dále jen „pojišťovny“) působící v České republice povinny hradit z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „v.z.p.“) léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek (dále jen „očkovací látky“ nebo „OL“), a to v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
V metodickém postupu jsou zpracována zejména platná znění § 30 Zákona, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem (dále jen „Vyhláška“), Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek (dále jen „antigenní složení“) a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. V případě změny souvisejících předpisů se mění i  tento metodický postup.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Upozornění - extra kredity + žádost pro rok 2018

Blíží se konec kalendářního roku a s tím se uzavírá roční cyklus získávání kreditů celoživotního vzdělávání SPLDD. Podle vzdělávacího řádu k vystavení Certifikátu celoživotního vzdělávání SPLDD je třeba
získat:
a) 30 kreditů vystavených SPLDD, OSPDL – kontrolu všech akcí, které jsou
certifikované SPLDD, naleznete zde 
nebo
b) 20 kreditů SPLDD, OSPDL  + 10 kreditů vydaných jinou organizací, která kredity přiděluje, např. kredity ČLK

Nově jsou automaticky do sytému vzdělávání načítány vzdělávací akce OSPDL ČLS JEP – páteřní vzdělávání, školitelé, respirační akademie atd.
 
Žádost o uznání kreditů je ke stažení níže. Žádost je třeba vyplnit a s kopiemi certifikátů odeslat
do Centra SPLDD, U hranic 16, 100 00 Praha 10 do 10. 12. 2018 (pozor změna !!!), později došlé žádosti nebudou zařazeny.
 
Pokud nemáte minimálně 20 kreditů od SPLDD + OSPDL (zapsaných 
do systému), nemá smysl zasílat žádost o extra kredity.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP