Nové články na portálu Dětský lékař

Prohlášení Sněmu SPLDD 2018

Účastníci sněmu pověřených okresních zástupců SPLDD ČR, zástupci krajských výborů SPLDD a členové výboru OSPDL konstatují, že stávající počty akreditovaných pracovišť praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) jsou schopny personálně pokrýt nároky na zajištění vzdělávání mladých lékařů – pediatrů. Každý okres až na výjimky má alespoň jedno akreditované pracoviště PLDD a máme zájem na jejich navyšování, tomuto procesu je ale nyní bohužel bráněno s ohledem na skutečnost, že nejsou definovány podmínky pro akreditace.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Tiskové prohlášení Sněmu SPLDD 2018

Ve dnech 18.-20.5.2018 se uskutečnil celostátní Sněm Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (SPLDD) v Karlových Varech, na němž se  setkali zástupci praktických lékařů pro děti  a dorost (PLDD) ze všech okresů a krajů.
Účastníci Sněmu podporují ministra zdravotnictví Mgr. et. Mgr. A.Vojtěcha a jeho aktivity směřující k podpoře primární péče a rozšíření odborných kompetencí PLDD a VPL. Vnímají dosavadní kroky ministra, jako zahájení možných systémových změn ve zdravotnictví, aby nedocházelo k protěžování jen vybraných segmentů zdravotnictví, zejména nemocnic. Mělo by dojít k takové podpoře primární péče, aby byla zajištěna dostupnost zdravotní péče na venkově i v odlehlých oblastech.

dopis KSL předsedovi vlády a ministrovi zdravotnictví

V Praze dne 18. 5. 2018

 
 
Vážený pane premiére, vážený pane ministře zdravotnictví,
 
Koalice soukromých lékařů (KSL) podporuje stanovisko ministra zdravotnictví, že dohodovací řízení o cenách za zdravotní péči z prostředků zdravotního pojištění musí  být v  maximálním možném rozsahu svobodnou dohodou mezi zdravotnickými zařízeními a pojišťovnami. Rádi bychom se s Vámi oběma potkali, abychom Vám vysvětlili postoje velké části českého zdravotnictví, které se liší od výstupů z jiných Vašich jednání, která jste v poslední době ve zdravotnictví vedli.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Nežádoucí účinky léčiv 1/2018

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

USNESENÍ Regionální konference regionu Severní Morava a Slezsko ze dne 28.04.2018

v Opavě
 
Konference vyslechla zahájení  konference a návrh programu                       

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Usnesení Konference západočeského regionu SPLDD konané dne 21.4.2018 v Plzni

Konference byla zahájena v 14:50 hod., konstatovala, že je přítomno 36  členů ze 175 – není usnášení schopna a ve 14:58 byla konference zrušena. Byla svolána náhradní konference - 21.4.2018 v 14:59 hod.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 11.4.2018

Přítomni: doc. Šmucler, Dr. Jojko, Dr. Kostka, Dr. Kudyn, Dr. Šmatlák
Omluveni: Dr. Hülleová, Dr. Houba, Dr. Šonka

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Usnesení Jihočeské regionální konference SPLDD ČR, 13.-14.4.2018, Vimperk

Konference se zúčastnilo  26 členů SPLDD.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Sestra v ordinaci PLDD

Sdružení praktických lékařů si Vás dovoluje pozvat na seminář:

Sestra v ordinaci PLDD

KAPACITY OBOU SEMINÁŘŮ JIŽ BYLY VYČERPÁNY. REGISTRACE JE TAK JIŽ MOŽNÁ JEN NA SEZNAM NÁHRADNÍKŮ.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Stanovisko Koalice soukromých lékařů (KSL) k projektu Ukrajina

Koalice soukromých lékařů nic nenamítá proti řádnému příchodu lékařů ze zahraničí, pokud projdou aprobačním řízením, které prověří jejich znalosti. Zásadně ale protestuje proti Projektu Ukrajina, který řízení obchází a umožňuje pracovat lékařům, zubním lékařům a farmaceutům u vybraných firem lidem v rozporu s českým zákonem a zvyklostmi EU bez absolvované zkoušky a tedy nezřídka bez znalostí, což ohrožuje pacienty. Nelze zlepšovat ekonomiku některých poskytovatelů zdravotních služeb na úkor bezpečí pacienta.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP