Nové články na portálu Dětský lékař

Stanovisko Koalice soukromých lékařů (KSL) k projektu Ukrajina

Koalice soukromých lékařů nic nenamítá proti řádnému příchodu lékařů ze zahraničí, pokud projdou aprobačním řízením, které prověří jejich znalosti. Zásadně ale protestuje proti Projektu Ukrajina, který řízení obchází a umožňuje pracovat lékařům, zubním lékařům a farmaceutům u vybraných firem lidem v rozporu s českým zákonem a zvyklostmi EU bez absolvované zkoušky a tedy nezřídka bez znalostí, což ohrožuje pacienty. Nelze zlepšovat ekonomiku některých poskytovatelů zdravotních služeb na úkor bezpečí pacienta.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Sněm SPLDD ČR 2018


Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

5.4.2018_Usnesení Konference regionu Praha a Střední Čechy

Praha 5. 4. 2018 hotel Čechie
 

Konference zvolila:
Mandátovou komisi ve složení:  MUDr. Eva Dolistová, MUDr. Lucie Otáhalová, MUDr. Irena Deylová.
Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Eva Vitoušová, MUDr. Ivana Nulíčková, MUDr. Milan Cabrnoch, MBA.
Počet registrovaných účastníků na Konferenci byl:   102 členů SPLDD

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

7.4.2018_Usnesení regionální konference Libereckého a Ústeckého kraje regionu SPLDD ČR

Konference zvolila:
 
Mandátovou komisi ve složení:  MUDr.Látalová,MUDr.Johnová,MUDr.Svobodová
Návrhovou komisi ve složení: MUDr Hromádková, MUDr Valentová, MUDr Michalík,

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

28.4.18_Pozvánky na vzdělávací seminář a Konferenci SM Regionu

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Oznámení OZP

Vážení kolegové,
 
dovolte, abych vás informovala, že podle aktuálních výsledků připravovaného vypořádání
předběžných úhrad za rokem 2017 se OZP podařilo dodržet plánované prostředky v oblasti předepsaných léčivých přípravků a zdravotnických prostředků i v oblasti vyžádané péče.
U vyžádané péče dosahují vynaložené náklady 99,5 % plánovaných nákladů, u léčivých přípravků předepisovaných na recept 96,6 % plánovaných nákladů, zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz pak 96,2 % plánovaných nákladů.
OZP proto nebude ve finančním vyrovnání roku 2017 v ambulantní péči uplatňovat případně vyčíslené regulační srážky za vyžádanou péči a za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepisované na poukaz.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Dopisu pro zdravotnické pracovníky (DHCPL) ohledně přítomnosti latexu v krytce jehly předplněné stříkačky

Věnujte, prosím, pozornost následujícímu sdělení a sdělení v příloze.

MUDr.Alena Šebková

Firma GSk byla vyzvána  regulační autoritou SÚKL  ke sdílení dopisu pro zdravotnické pracovníky (DHCPL) ohledně přítomnosti latexu v krytce jehly předplněné stříkačky u vakcín Encepur pro děti, Encepur pro dospělé a Tetanol Pur společnosti GSK. SÚKL  sdělil, že vzhledem k nízkému stupni závažnosti (viz text dopisu) je dostatečným sdílením tohoto dopisu možnost jeho vyvěšení na webových stránkách odborné společnosti.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

15.3.2018_Zápis ze schůze regionální rady SVČ regionu SPLDD ČR

Přítomni:         MUDr.Balatková,,MUDr.Sudková,MUDr.Hromádková,MUDr.Valentová

MUDr.Eisnerová,,MUDr.Lešanovská,
MUDr. Pálová,MUDr.Svobodová,MUDr.Johnová
MUDr.Michalík,
Omluveni        MUDr.Kulhánková, ,MUDr.Fastrová,MUDr.Látalová
Neomluvena:  MUDr.Ropková
 
 

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů 14.3.2018

Přítomni: doc. Šmucler, Dr. Hülleová, Dr. Jojko, Dr. Šonka, Dr. Kudyn, Dr. Šmatlák, Dr. Houba,
Dr. Kostka

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Informace z MPSV ČR: 2018/30236-73

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

    dovoluji si Vás informovat, že od 1. června 2018 nabude účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., ve zn. pozd. předpisů, o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby dlouhodobé péče.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP