Nové články na portálu Dětský lékař

Adresa

Oznámení:
Z důvodu stěhování kanceláří do nových prostor je omezena činnost kanceláře do 24.1. (stěhování vrámci budovy).
Z výše uvedeného důvodu nemusí být vždy dostupný telefon. Kontakty jsou stále stejné.

Metodika provádění a vykazování včasného záchytu poruch autistického spektra (PAS) v ordinacích PLDD

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 

v souvislosti s nově zavedeným včasným záchytem poruch autistického spektra (PAS) v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku od 17.10.2016 a novým výkonem, prostřednictvím kterého se tento včasný záchyt vykazuje od 1.1.2017, Vám předkládáme Metodiku provádění a vykazování včasného záchytu PAS. Tato metodika je určena pro praktické použití PLDD, v jejichž kompetenci je včasný záchyt PAS. Vznikla po dohodě s OSPDL, byla projednána a odsouhlasena zástupci zdravotních pojišťoven.
 
 
MUDr. Ilona Hülleová
Předsedkyně SPLDD ČR

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

nové výkony pro odbornost 002

Vážení kolegové,
 
od 1.1.2019 byly zařazeny do seznamu zdravotních výkonů 2 nové výkony pro odbornost 002 – praktické lékařství pro děti a dorost. V příloze přikládáme podrobnější informaci k výkonům dle platné vyhlášky č. 301/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou je i vzor žádosti o nasmlouvání výkonů, který můžete v případě potřeby použít pro všechny zdravotní pojišťovny.
 
MUDr. Ilona Hülleová

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Informace pro poskytovatele-právnické osoby – zápis skutečného majitele do veřejného rejstříku

Od 1. ledna 2018 platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku zapsat svého skutečného majitele. Tuto povinnost musí splnit právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku do 1. ledna 2019 a lze ji splnit vypsáním návrhu v elektronické formě na www adrese

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

VOX INFO 7/2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám další vydání Vox info s aktuálními informacemi, které by Vám měly pomoci  ve Vaší práci  v ordinaci PLDD. 
 
S pozdravem
Ctirad Kozderka

 
Obsah:

Toto číslo Vox info vyšlo dne 11.12.2018

Zpracoval: MUDr. Ctirad Kozderka

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Smuteční oznámení - prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Česká lékařská společnost JEP
s hlubokým zármutkem oznamuje,
že v úterý dne 27. 11. 2018
zemřel ve věku 88 let
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
dlouholetý předseda ČLS JEP a významný internista, endokrinolog a osteolog.
 

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. se narodil v Horažďovicích 30. 6. 1930. V roce 2001 byl jmenován čestným občanem tohoto města. Po studiu na Lékařské fakultě UK v Plzni pracoval v Endokrinologickém ústavu, kde se věnoval zejména endokrinologii vápníku, osteologii a metabolismu kyseliny močové. Později odešel do   nemocnice Pod Petřínem, kde se stal přednostou interní kliniky a profesorem 2. LF UK.  V posledních letech pracoval v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích.

Mukolytika pro děti v prvních dvou letech života

Na žádost SÚKL ze dne 6.3.2018 bylo vypracováno stanovisko České pediatrické společnosti k léčivým látkám s mukolytickým účinkem u dětí v prvních dvou letech života. Na znění stanoviska se podíleli i odborníci z České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP.
Předkládáme odpovědi na otázky položené SÚKL-em :

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Stanovisko odborných společností ČLS JEP k očkování nedonošených dětí

Stanovisko České neonatologické společnosti, České společnosti alergologie a klinické imunologie, Odborné společnosti praktických dětských lékařů a České vakcinologické společnosti ČLS JEP k pravidelnému očkování nedonošených dětí.

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

VOX INFO 6/2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
předkládáme Vám další vydání Vox info s aktuálními informacemi, které by Vám měly pomoci  ve Vaší práci  v ordinaci PLDD. 
 
S pozdravem
Ctirad Kozderka

 
Obsah:

Toto číslo Vox info vyšlo dne 21.11.2018
Zpracoval: MUDr. Ctirad Kozderka

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

2018_Usnesení celostátní konference SPLDD ČR

konané dne 10. 11. 2018 v Průhonicích
Konference:
I. schválila:

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

Syndikovat obsah

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP