Vzdělávání SPLDD


Upozornění - extra kredity + žádost 2018

Přehled kreditovaných akcích SPLDD naleznete zde. Na této stránce je možné se na jednotlivé akce registrovat. Členové SPLDD po přihlášení vidí v menu vlevo, jakých akcí se zúčastnili, kolik kreditů získali.
 
Pro žádost o kredity je třeba dodat:
 

 • žádost – řádně a úplně vyplněnou
 • oficiální pozvánku
 • čestná prohlášení (možno až po akci)

 Podklady pro žádost o kredity - vzory

Podmínky:
 

 • o kredity je třeba žádat 1 měsíc dopředu, ve výjimečných případech budou kredity schváleny v kratším termínu
 • nutné dodržovat minutáž komerčních prezentací vzhledem k počtu přidělených kreditů (dole na žádosti uvedeno)
 • garant akce za akci zodpovídá - zodpovídá za dodržení programu, za dodržení minutové prezentace firem dle Vzdělávacího řádu SPLDD ČR; v případě nedodržení mohou být kredity odebrány
 • neúplné žádosti budou vráceny k dopracování (bez uvedení komerční prezentace, bez časových údajů, bez originální pozvánky atd.)
 • při změně nějakých skutečností v žádosti, je třeba před konáním akce tyto změny doložit do kanceláře, aby byla provedena rekreditace.

 
Po konání akce je třeba dodat:
 

 • prezenční listinu včetně členských čísel (doporučuji používat čtečky čárových kódů na průkazkách SPLDD a následně do kanceláře zaslat excelovský soubor s členskými čísly SPLDD jako prezenci na semináři. Čtečky by měly být k dispozici na jednotlivých regionech)
 • čestná prohlášení (pokud nebyla dodána s žádostí) - bez potvrzení čestného prohlášení není možné vydávat potvrzení o účasti

 
Certifikáty po akci předávají garanti jednotlivých akcí.
 
Účast nečlenů SPLDD ČR na seminářích odhlasovalo Předsednictvo dne 21.6.13:
 

 • platba 50 Kč za kredit a akci (př. akce za 3 kredity zaplatí 150,- Kč)
 • evidence pouze v papírových listinách, ne na webu

 
 
Ing. Veronika Drahovzalová
Tajemnice SPLDD ČR

Vzdělávací řád SPLDD ČR
 

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP