Výstupy dotazníkového šetření mezi praktickými lékaři pro děti a dorost

Vážení kolegové,
 
v květnu až červenci 2018 se uskutečnilo dotazníkové šetření mezi praktickými lékaři pro děti a dorost (členy SPLDD). Díky spolupráci s Katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, jmenovitě s RNDr. L. Šídlem a Mgr. P. Sykáčkovou, vznikl dotazník mapující problematiku praktického lékařství pro děti a dorost přímo „ v terénu“ mezi PLDD.

Co nás k tomu vedlo? Jaké výstupy z šetření vyplynuly? V příloze naleznete kompletní analytickou zprávu z dotazníkového šetření a prezentaci, kterou přednesl na základě výsledku šetření RNDr. Luděk Šídlo na celostátní konferenci SPLDD ČR dne 10.11.2018.
Děkuji všem členům SPLDD za vyplnění dotazníku, jehož výstupy velmi pomáhají v hledání řešení problémů, které trápí nejen nás praktické lékaře pro děti a dorost, ale i Ministerstvo zdravotnictví, Zdravotní pojišťovny a další.
 
MUDr. Ilona Hülleová
Předsedkyně SPLDD ČR
 

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP