USNESENÍ Regionální konference regionu Severní Morava a Slezsko ze dne 6.4.2019

ze dne 6.4.2018 v Olomouci
 
 
 
Konference vyslechla zahájení  konference a návrh programu                                            
Konference konstatuje, že není přítomna nadpoloviční většina členů SPLDD Regionu SM a Slezsko a proto ukončila své jednání pro neschopnost se usnášet.
Konference zvolila jako náhradní termín konání konference sobotu 6.4.2019 14:00 h

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP