Tiskové prohlášení Sněmu SPLDD 2018

Ve dnech 18.-20.5.2018 se uskutečnil celostátní Sněm Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (SPLDD) v Karlových Varech, na němž se  setkali zástupci praktických lékařů pro děti  a dorost (PLDD) ze všech okresů a krajů.
Účastníci Sněmu podporují ministra zdravotnictví Mgr. et. Mgr. A.Vojtěcha a jeho aktivity směřující k podpoře primární péče a rozšíření odborných kompetencí PLDD a VPL. Vnímají dosavadní kroky ministra, jako zahájení možných systémových změn ve zdravotnictví, aby nedocházelo k protěžování jen vybraných segmentů zdravotnictví, zejména nemocnic. Mělo by dojít k takové podpoře primární péče, aby byla zajištěna dostupnost zdravotní péče na venkově i v odlehlých oblastech.

Účastníci Sněmu i nadále jednoznačně podporují navrácení oboru PLDD jako základního oboru primární péče. Jeho navrácení mezi základní obory je jedinou možností, jak zajistit v budoucnu dostupnost zdravotní péče o děti a dorost ve stávajícím rozsahu.
Necitlivým zásahem do systému vzdělávání lékařů v roce 2017, kdy byl zrušen obor PLDD, došlo v loňském roce k výraznému poklesu lékařů se zájmem o obor PLDD a pediatrii jako takovou. V tomto roce byl zcela zastaven vstup mladých lékařů do tohoto oboru. Dochází tak k prohlubování nedostatku PLDD a postupnému rozpadu stávající primární péče o děti v ČR.
Proto podporujeme nastartované analytické procesy a snahu současného ministra zdravotnictví o hledání rychlého řešení neutěšené situace v našem oboru.
SPLDD je připraveno ve spolupráci s OSPDL se aktivně zapojit do záchrany praktického lékařství pro děti a dorost v zájmu udržení a dalšího zlepšování poskytované zdravotní péče mladé generaci.
 
 
 

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP