Setkání školitelů 2018

Vážení školitelé,
 
za Výbor Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vás srdečně zvu na tradiční setkání školitelů ve dnech 26. – 27. 1. 2018, v prostorech Hotelu International Prague, Koulova 1501/15, 160 45, Praha 6
 
 
S pozdravem

MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP
 

Přihláška na setkání školitelů 26.-27.1.2018 online zdeProgram Školitelé 26.-27.1.2018
pátek 26.1.2018
14:00 - 15:00 registrace a coffee break
15:00 - 15:15  Zahájení - MUDr. Alena Šebková, MUDr. Yveta Tomanová 
15:15 - 16:30 Budoucnost PLDD - MUDr. Hana Cabrnochová, MUDr. Alena Šebková 
16:30 - 17:50 Kazuistiky z praxe PLDD
17:50 - 18:00 Firemní sdělení -Sanofi
18:30 Raut a společenský program
sobota 27.1.2018
9:00 - 9:45 Centra duševního zdraví,nové možnosti péče o závažně duševně nemocné -      MUDr.  Miroslav Pastucha , PN Bohnice, Praha
9:45 - 10:30 Časná intervence u psychiatrických poruch  -  MUDr. Miroslav Pastucha, PN Bohnice, Praha
10:30 - 10:45 Coffee-break
10:45 - 11:30 Screening očních vad, správné vyšetření visu, refrakční vady u dětí  - MUDr. Marta Korbasová, VFN Praha
11:30 - 12:15 Tupozrakost, strabismus - MUDr. Ivana Kaincová, VFN Praha
12:15 - 13:15 Náplň činnosti akreditovaných ordinací PLDD - MUDr. Hana Cabrnochová
13:15 - 14:15 Oběd
14:15 - 14:30 informace o organizaci a rozdělení workshopů  - MUDr. Yveta Tomanová, MUDr. Tatjana Horká, Mgr. Martina Hamplová
14:30 - 18:00 Workshopy
14:30 - 15:30 Ortoptická cvičení, (25 účastníků) Mgr. Martina Hamplová, 
14:30 - 15:30 Ortoptická cvičení  (25 účastníků)Mgr. Martina Hamplová, 
14:30 - 15:30 „Jdeme společně 3 (lékař-pacient/dítě-rodič) - interaktivní zážitkový workshop (25 účastníků),MUDr. Tatjana Horká 
14:30 - 15:30 „Jdeme společně 3 (lékař-pacient/dítě-rodič) - interaktivní zážitkový workshop (25 účastníků),MUDr. Tatjana Horká 
15:30 - 16:00 Coffee-break
16:00 - 17:00 Ortoptická cvičení (25 účastníků),Mgr. Martina Hamplová, 
16:00 - 17:00 Ortoptická cvičení (25 účastníků),Mgr. Martina Hamplová,
16:00 - 17:00 „Jdeme společně 3 (lékař-pacient/dítě-rodič) - interaktivní zážitkový workshop (25 účastníků),MUDr. Tatjana Horká 
16:00 - 17:00 „Jdeme společně 3 (lékař-pacient/dítě-rodič) - interaktivní zážitkový workshop (25 účastníků),MUDr. Tatjana Horká 
17:15 - 17:30 Firemní sdělení Nestlé - MUDr. Pavel Frühauf, CSc.: Jaké mléko doporučit dítěti, které nemůže být kojeno ?
17:30 - 18:00 Zakončení-MUDr. Alena Šebková

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP