PETICE - pro rodiče

volně ke stažení 
NOVINKA - PLAKÁT ke stažení 

Vážená maminko, vážený tatínku,
jako praktičtí dětští lékaři si vážíme vaší důvěry, když nám svěřujete péči o své děti. Starost o vašeho potomka po zdravotní stránce a z hlediska správného psychického i tělesného vývoje považujeme za čest i poslání. Přejeme si, aby o vaše dítě bylo co nejlépe postaráno, proto si ceníme kvalitní přípravy, kterou pro naše povolání podstupujeme. Dostává se nám dobrého teoretického i praktického vzdělání. V praxi se snažíme, abychom jako lékaři znali vaše dítě od miminka po dospívajího a starali se o něj dlouhodobě a to nejenom ve velkých městech , ale i na venkově.

·       Odborná společnost praktických dětských lékařů má vypracovaný specifický systém celoživotního vzdělávání PLDD a naším současným systémem péče o dítě se inspirují i ostatní evropské státy.
·       Připravovaná novela zákona by mohla přinést změny, které by v konečném důsledku mohly zapříčinit rozpad dosud fungující sítě praktických dětských lékařů.
·       To může mimo jiné vést i k horší dostupnosti poskytované péče pro dětskou populaci a zkomplikovat dlouhodobou péči o dítě u jednoho lékaře.
Pokud si vy, rodiče, stejně jako my, přejete zachování stávající péče o dítě a nechcete dopustit zhoršení kvality a dostupnosti primární zdravotní péče poskytované v budoucnu vašim dětem, prosíme, odmítněte snahy ministra zdravotnictví zrušit náš obor a podpořte svým podpisem v petici vašeho dětského lékaře a obraťte se na své zvolené poslance.
Domníváme se, že práce praktického dětského lékaře a dětského lékaře pracujícího v nemocnici na lůžkovém oddělení je zcela odlišná, proto považujeme záměr ministerstva zdravotnictví za chybný a škodlivý pro současný systém péče o dítě v České republice.
Děkujeme.
 
 
Výkonný výbor Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost  ČR
Výbor Odborné společnosti praktických dětských lékařů  ČLS JEP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Víte,
• že praktické lékařství pro děti a dorost je v současné době jedním ze čtyř základních
oborů primární péče v České republice?
• že právě proto existuje velmi kvalitní, funkční a efektivní systém péče o dítě
v ordinacích PLDD?
• že došlo k významnému rozšíření kompetencí a objemu poskytované komplexní
léčebně-preventivní zdravotní péče a rozšíření spektra léčebných a diagnostických
metod v ordinacích PLDD?
• že toto rozšíření kompetencí a specifika náplně práce PLDD vyžaduje také kvalitní
specifický vzdělávací program v oblasti popromoční přípravy mladých lékařů, kteří
si zvolí tento obor za své budoucí povolání?
• že naše odborná společnost má vypracovaný specifický systém celoživotního
vzdělávání PLDD a naším současným systémem péče o dítě se inspirují i ostatní
evropské státy?
• že každé dítě v ČR má právo být registrováno u svého PLDD na základě svobodné
volby lékaře?
• že demografická situace PLDD se významně zhoršuje a v blízké budoucnosti hrozí
zhoršení dostupnosti poskytované péče o dětskou populaci?
• že doposud chybí ucelená koncepce státu v oblasti poskytování zdravotní péče
o děti, včetně nedostatečné finanční podpory státu při realizaci specializačního
vzdělávání PLDD?
• že se připravuje novela zákona o vzdělávání lékařů, která počítá se zrušením
základního atestačního oboru praktické dětské lékařství, a tím i se zkrácením
praktické výuky začínajících PLDD?
• že pokud si vy, rodičovská veřejnost, přejete zachování stávajícího modelu péče
o dítě a nechcete dopustit zhoršení kvality a dostupnosti primární zdravotní
péče poskytované v budoucnu vašim dětem, měli byste odmítnout snahy
ministra zdravotnictví zrušit náš obor a měli byste podpořit svým podpisem
tuto petici?

Rozhovor MUDr. Aleny Šebkové v Sama doma

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP