Novela Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. - Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání z 10.8.2018

Dne 10.8.2018 nabylo účinnosti Nařízení vlády č. 144/2018 Sb. ze dne 13. června 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 
V tomto předpisu dochází k několika změnám – zařazení nových studijních oborů a vypuštění zrušených studijních oborů.  

Pro zobrazení celého obsahu se musíte přihlásit.

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP