Nedostatek vakcíny INFANRIX HEXA

Vážení kolegové,

dovoluji si Vás informovat a výstupech jednání, která proběhla z důvodu bezodkladného zajištění vakcíny Infanrix Hexa pro PLDD k doočkování dětí rozočkovaných touto vakcínou v roce 2017 a pro očkování dětí nedonošených v roce 2018:

Dne 9.1.2018 se uskutečnilo jednání s novým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, na kterém jsme upozornili pana ministra na tento problém. Předcházela korespondence s hlavní hygieničkou, náměstkem ministra prof. Prymulou a zdravotními pojišťovnami. Na základě Vašich podnětů byli  všichni informováni o nedodání potřebné vakcíny již ve čtvrtek 4.1.2018. Zástupci SPLDD ČR neměli do té doby žádné signály o hrozícím nedostatku vakcín v ordinacích PLDD. Na jednáních se zdravotními pojišťovnami o změně očkování (tedy i o změně metodiky očkování) v roce 2018 byli ubezpečováni (doloženo zápisem z jednání pracovní skupiny clearingového centra ze dne 22.11.2017), že vakcína bude zajištěna v dostatečném množství. Na jednání jsme dále upozornili, že PLDD jsou těmi, kdo se dostávají do konfliktních situací s rodiči, pokud nemohou z objektivních důvodů provést plánované očkování, přesto že situaci nezavinili. Požádali jsme pana náměstka prof. Prymulu, aby takto informoval i širokou veřejnost prostřednictvím médií.

Dne 10.1.2018 proběhlo jednání se zástupci Svazu zdravotních pojišťoven a VZP, na kterém byl odsouhlasen definitivní Metodický postup pro očkování v roce 2018 (viz. příloha) a řešil se urgentní nedostatek vakcíny Infanrix Hexa v některých ordinacích PLDD. Metodický postup byl následující den zveřejněn na webových stránkách SPLDD ČR a přeposlán členům prostřednictvím regionálních zástupců. Není tedy již možné, aby se kdokoliv vymlouval na nevydání tohoto dokumentu.

Dne 11.1.2018 se na základě předchozích jednání uskutečnilo jednání zástupců GSK a Avenieru, za účasti zástupců SZP ČR. Zástupci na jednání potvrdili, že došli k návrhu řešení, který pokud bude do úterý 16. 1. 2018 potvrzen centrálou společnosti GSK, umožní takovou dohodu, že distribuce očkovací látky INFANRIX HEXA k jednotlivým poskytovatelům by mohla být zahájena do 19. 1. 2018.

V pátek 12.1.2018 jsme obdrželi stanovisko distributora – firmy Avenier, které zveřejňujeme v plném znění:

V návaznosti na včera učiněnou dohodu se společností GSK ve věci dodávek OL INFANRIX HEXA bychom Vás rádi informovali, že v případě dodávky již objednaných vakcín na náš centrální sklad v průběhu pondělka, 15.01.2018 bude společnost Avenier schopna v průběhu úterka realizovat redistribuci v rámci České republiky tak, abychom mohli zahájit distribuci k lékařům v rámci závozových tras ve středu, 17.01.2018. (Pozn. V případě nedodržení termínu plánované dodávky ze strany výrobce budeme lékaře informovat o alternativním časovém harmonogramu.)

V případě, že některý z lékařů je ve stavu nouze, tj. že není možno vyčkat standardního závozového termínu, pak nechť se obrátí na naši zelenou linku a společnost Avenier vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby byly očkovací látky těmto lékařům zavezeny ve středu v rámci mimořádných závozů. Současně tímto zdvořile žádáme lékaře, aby objektivně vyhodnotili případnou akutní potřebu s ohledem na logistickou kapacitu distribuční sítě.

Na základě garance výrobce bude INFANRIX HEXA v následujícím období již dostupný, tudíž není třeba vytvářet nadstandardní zásoby na úrovni ordinací.

S pozdravem

Ing. Petr Foukal
Předseda představenstva Avenier a. s.

 

Za VV SPLDD ČR:

MUDr. Ilona Hülleová
Předsedkyně SPLDD ČR

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP