Medicentrum 6 s.r.o. - MUDr. Renáta Růžková - Výběrové řízení na rezidenční místo

Medicentrum 6 s.r.o. - MUDr. Renáta Růžková - Výběrové řízení na rezidenční místo
Vloženo:
Výběrové řízení na rezidenční místo
Vyhlašuji výběrové řízení na rezidenční místo ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb.
 
Vyhlašovatel a školitel:
Medicentrum 6 s.r.o.
MUDr. Renáta Růžková
jednatelka
Kladenská 504/81
160 00 Praha 6
Tel: 602783254, drruzkova@email.cz

 
Počet rezidenčních míst:     1
 
Obor: Praktické lékařství pro děti a dorost
 
Písemné přihlášky doručte vyhlašovateli poštou nebo osobně po předchozí domluvě do 25. srpna 2017 na adresu:
Medicentrum 6 s.r.o.
MUDr. Renáta Růžková
Kladenská 138/53
160 00 Praha 6
K případným následným osobním pohovorům budou účastníci vyzváni hodnotící komisí emailem.
 
Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit absolventi vysokoškolského studia lékařské fakulty v oboru všeobecné lékařství, kteří doloží:

 • přihlášku do výběrového řízení (viz www.mzcr.cz, vyhláška 186/2009 Sb.,
  příloha 1 – Přihláška. xls)
 • osobní dotazník (viz www.mzcr.cz, vyhláška č. 186/2009 Sb., příloha 2 – Osobní dotazník.xls) s jednou fotografií pasového formátu
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, ne starší 3 měsíců
 • výpis z Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti
 • potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji mají
 • přehled odborné praxe

 

Hodnotící kritéria:

 • formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů pro výběrové řízení
 • odborné předpoklady: kvalifikace, studijní výsledky
 • znalosti a dovednosti: státní zkoušky, znalost jazyků, práce na počítači
 • osobnostní předpoklady, zájem o práci PLDD, základní znalosti o oboru PLDD, komunikační schopnosti, hezký vztah k dětem

Způsob hodnocení uchazečů:
Hodnotící  komise posoudí splnění hodnotících kritérií. Celkové hodnocení bude ve škále 1 – 5, přičemž nejlepší je 1. Komise stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo.
 
Kontakt pro případné dotazy: MUDr. Renáta Růžková, 602 783 254, drruzkova@email.cz

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP