Komunikace v ordinaci PLDD

Komunikace v ordinaci PLDD - video celého semináře

Sdružení praktických lékařů si Vás dovoluje pozvat na cyklus seminářů:

Komunikace v ordinaci PLDD

Pozvánku naleznete v příloze.

Registrace zde nebo na hlavní stránce v levém menu.

Kontakt na organizační agenturu ViaLain Events zde


 


Důležité sdělení
:

Žadatel o certifikovaný podpis musí předložit dva průkazy totožnosti (občanku, řidičák, pas, průkazku zdravotní pojišťovny) a současně i Rozhodnutí o registraci (stačí neověřená kopie).
Bez dokladů totiž zájemcům nemůžou vystavit certifikát a tím pádem ani přihlásit na SÚKL do CÚ. 

 

© 2010 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP